Nyheter for Bekkalokket Fotoklubb

Foredrag med naturfotograf Magnus Reneflot hos Bekkalokket Fotoklubb 21.03.2024.

Foredag med Magnus Reneflot 21.03.2024

Naturfotograf Magnus Reneflot kommer på klubbkvelden 21.03.2024 Gjennom 10 år har naturfotograf Magnus Reneflot vært festivalsjef for Nordens største naturfotofestival, Norsk Naturfotofestival. Festivalen startet han i 2014. Festivalprogrammet holder høyt internasjonalt nivå med kjente...

Naturfotograf Manus Reneflot, og festivalsjef for Norsk Naturfotofestival.

Vårprogrammet 2024

Naturfotograf Magnus Reneflot kommer på klubbkvelden 21.03.2024 Vårprogrammet 2024 er lagt ut på hjemmesiden, og vi gleder oss til foredraget med naturfotograf Magnus Reneflot den 21.03.2024 i vårt klubblokale. Magnus er en ettertraktet kurs-...