Tor-Henning Olsen er gått bort

Bildet er tatt av Roald Synnevåg, fra det skal ble deres siste fototur sammen.

Tor-Henning som er et av klubbens æresmedlemmer er nå død etter lang tids sykdom.

Han var en person som lett kom i kontakt med folk, og viste omtanke for de han ble kjent med. Han hadde alltid en god historie, et smil på lur, kjappe replikker, i tillegg til at han var en god taler.

Tor-Henning var en reflektert person, som kom med fornuftige forslag og som tok kloke beslutninger. Han var leder i klubben i fem år og nestleder i to år, i tillegg til at han var med i mange komiteer. Han ble æresmedlem i klubben i 2002 for sitt mangeårige arbeid. Han engasjerte seg i flere verv i Norsk Selskap for Fotografi, og var leder der i seks år.

Uten Tor-Henning sitt engasjement og evne til å skape et lag, ville nok NSFF stått i fare for å bli nedlagt. Han ble æresmedlem i NSFF i 2007.

I tillegg til å være en drivkraft i fotomiljøet, var han også en dyktig fotograf. Han deltok i konkurranser både i klubben, nasjonalt og internasjonalt. Han er tildelt flere nasjonale og internasjonale utmerkelser for sine bilder.

Klubbens medlemmer lyser fred over hans minne!