Vårt første virtuelle klubbmøte

Da har vi gjennomført vårt første virtuelle møte. Det var ikke live for medlemmene, men ble gjort som opptak av en videokonferanse.

Innholdet er det samme som det skulle ha vært den 19. mars 2020. Roald forteller for alle forbundene.

Vi har i tillegg en stor bolk om klubben og fordelene ved å være medlem.