Resultat av rawutfordring mai 2020

Her er filen som ble delt ut(nullet ut)

Autor (Tom Jarane) sin versjon

Her er et galleri med alle de innkomne forslagene

Vi skal kjøre en ny runde til høsten.

Har du lyst å levere raw-fil? Send den til redaktor@bekkalokket.no