Besøk av presidenten i FIAP

I forbindelse med at Ricardo Busi er jurymedlem i vår internasjonale konkurranse 4. Fjord Bergen, så var han med på klubbmøtet og fortalte inngående om FIAP.

Ricardo Busi forteller om FIAP
Inngående informasjon om FIAP