Bekkalokket tildelt Kulturpris 2021 – Bergenhus

Gratulerer alle Bekkalokkere for Kulturpris 2021!

Vi har blitt tildelt Kulturpris 2021 for Bergenhus bydel!

I juryen sin begrunnelse står det at vi får prisen for vårt brennende engasjement, og for at vi når bredt ut og rører folk i vår bydel.

I tillegg til våre mange fotoutstillinger, vårt inkluderende miljø, og at vi fremmer fotokunnskaper og interesser.

Spesielt i arbeidet vi gjorde med juryering av Bergen kommune sin 950 års jubileumskonkurranse ble trukket frem.

Prisen ble delt ut av Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Eline Haakestad

I tillegg til æren er vi også tildelt kr 20.000,00. Gratulerer!

Kulturpris 2021 går til hver enkelt av dere medlemmer av verden beste, og hyggeligste fotoklubb!

Bildene er tatt av Annie Bjørklund

Bli mer kjent med Bekkalokket Fotoklubb

https://bekkalokket.no/