Facebook

Bekkalokket tildelt Kulturprisen 2021 – Bergenhus

Gratulerer alle Bekkalokkere! Vi har blitt tildelt Kulturpris 2021 for Bergenhus bydel! I juryen sin begrunnelse står det at vi får prisen for vårt brennende engasjement og for at vi når bredt ut og rører folk i vår bydel. I tillegg til våre mange fotoutstillinger, vårt inkluderende miljø og at vi fremmer fotokunnskap og interesser. Spesielt arbeidet vi gjorde med juryering av Bergen kommune sin 950 års jubileumskonkurranse ble trukket frem. Prisen ble delt ut av byråd for kultur, mangfold og likestilling, Eline Haakestad

I tillegg til æren er vi også tildelt 20.000,- kroner. Gratulerer, dette er en pris som går til hver enkelt av dere medlemmer av verden beste og hyggeligste fotoklubb!

Bildene er tatt av Annie Bjørklund