Annie Elisabeth Bjørklund utnevnt til æresmedlem

Igjen er det jubileumsår, og på festen i går fikk Annie sin velfortjente heder.

Begrunnelsen er som følger

Utnevnelsen begrunnes i en langvarig innsats og engasjement for klubben og dens medlemmer.

Annie har vært medlem av klubben i 20 år. I hele 9 av disse årene har hun sittet i styret, hvorav 3 år som leder. Annie har i tillegg deltatt aktivt i mange av klubbens komiteer: 6 år i valgkomiteen, 4 år i jubileumskomiteen, 1 år i bokkomiteen og 7 år i utstillingskomiteen.

Annie har vært opptatt av det kreative bildet og har vært en sentral pådriver for å sette dette temaet på programmet, til stor inspirasjon for klubben. Hun har også et sterkt positivt engasjement for våre utstillinger og dette gjenspeiler de 7 årene i utstillingskomiteen. Annie har også vært aktiv i både klubbkonkurranser og i NM.

Som æresmedlem i denne briljante fotoklubb følger det selvsagt forpliktelser. Med ditt blide og omgjengelig vesen, kaste glans over Bekkalokket Fotoklubb  i inn- og utland, ved å bære ditt hederstegn når og hvor du føler for det.