Årets bilde 2023

Årets bilde 2023 ble tatt av Endre M. Lidal

Tittel er "Armagerstrand skate park" på årets bilde 2023

Her kan du se presentasjonen som ble vist på julebordet

Deltagelse i konkurransen "Årets bilde"

I Bekkalokket Fotoklubb ønsker vi å stimulere medlemmers kreativitet, skape felleskap, og fremme engasjement i klubben vår via deltagelse i "Årets bilde"

Her premieres det bildet som medlemmene selv mener skal kåres til å være det beste bildet dette året.

Årets høydepunkt:

Konkurransen er et årlig høydepunkt og innslag på årets julebord. Noe mange ser frem til. Det skapes positiv forventning, og bidrar til å opprettholde entusiasmen og engasjementet gjennom hele året.

Inspirasjon og kreativ utvikling:

Det er flott å kunne ha en målrettet grunn til å utforske nye ideer og perspektiver, og være en inspirasjonskilde. Å jobbe mot et mål som "Årets bilde" kan stimulere den kreative utviklingen og utfordre oss medlemmer til å ta bilder utenfor vår komfortsone.

Felles mål og samhørighet:

Gjennom konkurransen kan medlemmer få en unik sjanse til å lære og forbedre seg, samtidig som det skaper en kultur for å dele kunnskap og erfaringer.

Synlighet for medlemmenes arbeid

Konkurransen er en flott plattform for å vise frem medlemmenes talent og kreativitet. Dette kan bidra til å øke synligheten til individuelle medlemmer innenfor klubben, og i større sammenhenger ( klubbens hjemmeside, sosiale medier eller utstillinger)

Premier og anerkjennelse:

Å tilby premier og offentlig anerkjennelse for vinnerne kan være en ekstra motivasjon.

Muligheter for samarbeid og utvikling:

Konkurransen kan også være et springbrett for samarbeid og ytterligere utvikling. Det å arrangere konkurransen kan resultere i workshops, felles prosjekter eller andre aktiviteter som bygger videre på medlemmenes deltakelse.

Retningslinjer for årets bilder

Bli medlem i Bekkalokket Fotoklubb

Konkurranser i Bekkalokket Fotoklubb

Konkurranser via NSFF (Norsk Selskap for Fotografi)