Foredrag med naturfotograf Tom Schandy

Få med deg foredraget "PREDATOR" på klubbkvelden 07.03.2024

Tom Schandy er en av de mest profilerte naturfotografene i Norge, og er eier og redaktør av det kjente magasinet Natur&Foto. Magasinet for natur - og fotointeresserte der har han vært redaktør i over 10 år. Det er bare til å sette av datoen 07.03.2024, og glede seg til foredrag med Tom Schandy på klubbkvelden vår.

Magasinet Natur&Foto

Han regnes som en av landes fremste naturfotografer, og er premiert med en rekke førstepriser i internasjonale fotokonkurranser. Blant annet BBCs "Wildlife Photographer of Year". Han var også en av de 6 norske naturfotografer som deltok i den prestisjefylte naturfotoprosjektet "Wild Wonders of Europe", som har som mål å fotografere spektakulær natur i alle Europas land.

Wildlife Photographer of Year

Med fotoekspedisjoner i alle jordens kontinenter er Tom Schandy også Norges mest bereiste naturfotograf.

Tom Schandy (f.1962) er utdannet biolog ved Universitetet i Oslo, og har utgitt over 40 bøker. Han bor i Vestfossen, og arbeider som frilandsfotograf, forfatter og redaktør. Han har også krevet hundrevis av artikler om natur, dyreliv og friluftsliv og holdt et stort antall foredrag i inn- og utland.

Den anerkjente naturfotografen har blant annet utgitt den flotte boken "Fuglenes fantastiske verden". En inspirerende og lærerik bok om fuglenes liv, illustrert med flotte fotografier av fugler fra hele verden. Han er også kjent for å lede fotoekspedisjoner for andre fotografer over hele verden.

I boken "Predator - Store rovdyr i en moderne verden" fortelles historien om hvordan de store rovdyrene behandles i det 21.århundre.

Boka omtaler bjørn, ulv, jerv og gaupe i Norden, løve, gepard, leopard og villhund fra Afrika, tiger fra India, jaguar og puma fra Chile.

Naturverner med et spesielt forkjærlighet for store rovdyr

Tom Schandy er også en engasjert naturverner med en spesiell forskjærlighet for store rovdyr.

Hele livet har han jobbet med naturformidling, og også som rådgiver i WWF Verdens Naturfond.

WWF er en global miljøorganisasjon som kjemper mot vår tids største utfordringer, natur - og klimakrisen.

Kampen for å redde naturen og artene som lever er viktigere enn noen gang.

WWF Verdens Naturfond

I Romania har Tom Schandy vært med gjetere. Landet har Europas tetteste rovdyrbestand. Han har også besøkt masaiene i Kenya, som lever sammen med 500 løver ute på savannen. Vært i tigerparker i India, og har godt kjennskap til hvordan det er mulig å drive med bjørneturisme i Finland. Han tar også for seg rovviltsituasjonen i Norge hvor rovdyrene holdes nede på et absolutt minimumsnivå.

FOREDRAGET PREDATOR - Store rovdyr i en moderne verden

Store rovdyr i en moderne verden handler om hvordan de store rovdyrene behandles i det 21.århundre.

Store predatorer har en symbolverdi for vår planet, for våre urørte natur. De er en prøve på vår vilje til å ta vare på artsmangfoldet.

Det fleste av de store predatorene er truet, og innlemmet i de nasjonale og internasjonale "Rødlistene" over truede arter.

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Samtidig som at noen ønsker å redusere eller eliminere bestandene av store rovdyr, arbeider andre for å sikre deres eksistens. I Schandy``s nye bok "PREDATOR" - Store rovdyr i en moderne verden - beskrives denne konflikten. For og mot rovdyr, både i Norge og internasjonalt.

Etter foredraget på klubbkvelden kan du få muligheten til å kjøpe signerte bøker av Tom Schandy.

Medlem av Norske Naturfotografer

Norske Naturfotografer (NN) er en uavhengig forening for helt eller delvis profesjonelle norske naturfotografer.

I foreningen blir medlemmers faglige og økonomiske interesser ivaretatt. Tom Schandy er en av Norske Naturfotografers medlemmer. I dag har foreningen 76 medlemmer.

Norske Naturfotografer

VELKOMMEN TIL FOREDRAG MED NATURFOTOGRAF TOM SCHANDY 07.03.2024

Foredrag med naturfotograf Tom Schandy
Foredrag med naturfotograf Tom Schandy

Noen av våre foredragsholdere

Programmet for Bekkalokket Fotoklubb 2024