Fotoustillingen Norsk natur – og kulturlandskap

Velkommen til feiringen av "Norsk natur og kulturlandskap" gjennom Bekkalokket Fotoklubb`s klubbmedlemmer.

Utstillingskomitéen i Bekkalokket Fotoklubb har i vårsemesteret 2024 arbeidet med enda en ny, flott utendørs fotoutstilling. Fotoustillingen vil bli plassert i ulike bydeler i Bergen frem til 16.09.2024.

Åpning av vår utendørs fotoutstillingen "Norsk natur - og kulturlandskap fant sted på Kim Frieles plass sentralt i Bergen sentrum 18.04.2024 med tale fra leder Oddhild Lien og formann i Utstillingskomiteen Lars Sveen.

De neste periodene vil du kunne se vår utendørs fotoutstilling i følgende senter:

  • Oasen Senter 15.05-17.06.2024
  • Horisont Kjøpesenter 17.06-12.08.2024
  • Sartor Senter 12.08-16.09.2024

Vi er stolte av å presentere et mangfold av bilder tatt av våre medlemmer, som sammen har utforsker temaet "Norges natur- og kulturlandskap".

Bekkalokket Fotoklubb håper at denne utendørs fotoutstillingen ikke bare gir glede og inspirasjon til byens befolkning og besøkende, men også vekker en større interesse og engasjement for fotografier, og bevarelse av vår flotte natur i Norge.

Vi vet at vi står overfor store utfordringer i årene som kommer.

Landskapet er et resultat av både naturens egne krefter og menneskets påvirkning gjennom århundrer. Det forteller historier om geologiske prosesser, biologisk mangfold, og hvordan mennesker har tilpasset seg og formet miljøet rundt seg.

Kjenner du forresten til "Europarådets landskapskonvensjon" som skal fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap?

Landskapskonvensjonen

Hver fotograf bringer sitt unike perspektiv og teknikk til bildene

Noe som gir en rik variasjon i uttrykk og stiler i en fotoutstilling er når hver fotograf bringer sitt unike perspektiv og teknikk til fotografiet. Utstillingen gir også publikum en mulighet til å reflektere over naturen og kulturarven vår, og inspirere til å verdsette og bevare den.

Det ble først bestemt å søke Bymiljøetaten i Bergen om en utstilling i byrommet i Bergen, for deretter å bruke kjøpesentre i Bergens området som utstillingsrom. Vi ønsket å bruke de 3 trekantene utstillingsveggene med 9 bildeflater/plater som Bekkalokket Fotoklubb eier.

Bymiljøetaten har noen kriterier for bruk av byrommet til slike arrangementer. Det går på fri ferdsel, benker i området, mulige andre arrangementer osv. Derfor er det nok ikke alle områder som er aktuelle for oss.

Det ble søkt om å få ha fotoutstillingen flere steder i Bergen sentrum. Valget av første utstillingssted ble Kim Frieles plass ved Rådhuset. Her er det mye ferdsel forbi, og mange vil få med seg utstillingen. Utstillingen ble åpnet torsdag 18.04.24 med korte taler fra leder i Bekkalokket, Oddhild Lien, og formann i utstillingskomitéen, Lars Sveen.

Utvelgelse av bildene til fotoutstillingen "Norsk natur - og kulturlandskap

Vi hadde en god prosess på innsamling og utvelgelse av bilder fra medlemmene.

Komitemedlem i Utstillingskomiteen Knut Henrik Andersen bistod med godt dataarbeid. Alle innsendere fikk med ett bilde hver, mens to fotografer fikk med to.

Det ble totalt 42 innsendere og 44 bilder. Antall innsendte bilder var til sammen 176. Bildene gikk i trykken på de 9 platene våre ved påsketider.

Til slutt er det verdt å nevne at fotoustillingen "Norsk natur - og kulturlandskap" absolutt har vært et godt lagarbeid.

I tillegg til komitémedlemmene har bekkalokker og nestleder Inge Solfjell bidratt med hjelp til flytting av utstillingen med sin store henger. I tillegg har vi hatt god støtte fra styret i Bekkalokket gjennom hele prosessen.

Mvh

Utstillingskomiteen, Bekkalokket Fotoklubb

Kunstutstillingen "Spor av glede"

Kunstutstillingen "Sorg og smerte - Håp og lengsel"

Grasrotustillingen 2023

Grasrotutstillingen 2021

Grasrotustillingen 2020

41st FIAP Youth Biennial 2023