Bekkalokket Fotoklubb – historisk oversikt

2020-........

2020

Tom Jarane overtok som leder dette året. I januar 2020 var Bekkalokket medarrangør i Miroc Digital Circuit, og i juryen i Bergen var Morten Tellefsen fra Bekkalokket FK, Kari Elisabeth Espeland fra Tønsberg KK og Bengt Carlsson fra Sverige.

3rd Fjord-Bergen Exhibition of Photographic Art 2020 hadde 200 deltakere fra 40 land leverte 2890 bilder. I juryen satt Terje Kolbeinsen og Guro Sandgård fra Haugalandet Fotoklubb og Roald Synnevåg.

I forbindelse med Bergens 950 års jubileum ble den planlagte utstillingen i Kulturhuset Danckert Krohn utsatt på grunn av pandemien. Det ble da en digital utstilling, men i september lyktes det å ha en utendørs utstilling hvor 30 av klubbens medlemmer deltok med bilder.

12 bilder finansiert av klubbens grasrotmidler ble gitt til Ladegården Sykehjem.

I det trasige pandemiåret ble både sommerfest og julefest avlyst. Også den planlagte klubbturen til Gdansk i Polen måtte avlyses. Klubbmøtene ble også preget av pandemien, og fra midten av mars var det kun digitale møter på Zoom. Tom Jarane og Endre M. Lidal gjorde en fantastisk jobb med å produsere digitalt innhold til nettmøtene som resulterte i «Eksponert»-serien hvor 15 av klubbens medlemmer ble portrettert/intervjuvet. Begge to fikk «stå på prisen» for dette. Eksponert er publisert gjennom YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9KEAnULz9YrF_lMH0yQ3M8BjhmNMbISu

Høsten 2020 ble preget av hybridmøter der inntil 20 medlemmer kunne melde seg på for fysisk oppmøte. Hybridmøtene ble arrangert av Tom og Endre, og ekstra lydutstyr ble kjøpt inn for å kunne både sende og motta lyd fra de som deltok i salen og de som deltok via Zoom. På denne måten klarte klubben å opprettholde ukentlige møter. Før det ble korona-nedstenging var naturfotograf Tommy Solberg i klubben. Vi hadde mange interne foredragsholdere og av eksterne foredrag kan nevnes Atle Ove Martinussen, Atle Sveen og Ragne Kristine Sigmond. I oktober ble det holdt en utendørs portrett-workshop i Musehagen med Raymond Lakshol som instruktør.

Juryen i Vestkysten Fotokamp 2020 besto av Tom Jarane, Jan Standal og Elisabeth Skogseth.

Årets fotograf ble Espen Lossius og årets bilde «Væren» var tatt av Audun Nygaard. Klubbens administrative hederstegn i sølv ble tildelt Jim Hansen og Janne Lie, bronse ble tildelt Inge Solfjell, Endre Lidal, Espen Lossius, Eli Sørensen og Torunn Bjøreid. Plakett i sølv med eikeløv til Arne Bergo.

Bente Nedrebø ble tildelt ENSFF/b og NSMiF/s. ANSFF og ENSFF til Bjørn Reidar Olsson.  Internasjonal plakett i bronse med blå emalje, ANSFF og NSMiF/b til Morten Tellefsen. Internasjonal plakett i sølv med blå emalje Asbjørn M. Olsen. Internasjonal plakett i gull med orange emalje (8000 poeng), NSMiF/g og EFIAP/d1 til Roald. Roald ble også tildelt Eksellense Sølv - Suomen Kameraseurojen Lutto (Landsforbundet i Finland) for sitt arbeid i Nordisk samarbeid.

Klubben kom på fjerde plass i NM og fikk 10 bilder i årboken for 2019

2021

Endre M. Lidal overtok som leder dette året.

Koronaviruset var også i 2021 påvirket aktivitetene i Bekkalokket. Klubben klarte likevel å holde møteaktiviteten på vanlig nivå, gjennom å benytte digitale teknologier. Foredragsholdere i 2021; Odd Høydalsvik, Christian Høiberg, Hien Lam (2 ganger), Kai Jensen, Wenche Dahle, Rune Sævig, Julia Anna Gospodarou, Riccardo Busi, Knut-Inge Johnsen og Malin Barth. I tillegg var som vanlig mange av klubbens medlemmer aktiv med foredrag.

På tross av korona-restriksjoner klarte klubben likevel å arrangere både sommerfest på Sunnfjordlaget sin hytte på Stamsneset og julefest i klubblokalet. På tross av varierende koronarestriksjoner klarte Workshop-komiteen å få til en workshop i gatefoto med Trond Lindholm som mentor. Utstillingskomiteen, i lag med Terje Bergesen og Roald Synnevåg, fikk designet og produsert (elever ved Slåtthaug VGS) 9 utstillings vegger som tåler å brukes til utendørs utstillinger.

Klubben var også i 2021 medarrangør i Miroc Digital Circuit. Rolf Sylta og Tove Følid, begge fra Bergen Kameraklubb og Roald Synnevåg juryerte. Grasrotmidlene ble brukt til 12 bilder som ble gitt til Årets grasrotutstilling bli gitt til Bergen Røde Kors sykehjem. Terje Bergesen inviterte Bekkalokket sine medlemmer for fjerde gang til Strandryddedag i Tjørevika på Misje i Øygarden.

4th Fjord-Bergen Exhibition of Photographic Art 2021 ble arrangert i oktober. Juryen besto av Riccardo Busi, FIAP president, Italia, Bjørn Ole Nyborg, Kristiansand og Astrid Bergo fra Bekkalokket FK. 171 deltakere fra 38 land leverte 2400 bilder. 4 klasser, farge, mono, natur og portrett menneske og/eller kjæledyr. NSFF pokaler gikk til Bryne Fotoklubb som beste norske klubb, og til Vegard Hansen fra samme klubb som beste norske fotograf. Beste fotograf totalt ble Daniel Lybaert som fikk FIAP blue pin.

Årets fotograf ble Asbjørn M. Olsen og årets bilde «Bavallen roadgap 3» var tatt av Kjell Eirik Irgens Henanger. Klubbens administrative hederstegn i bronse ble tildelt Eva Virkesdal Eidsheim, Kirsten Boye Sætre. Plakett i bronse med eikeløv til Kristin Risa. Arne Bergo ble tildelt EFIAP/p, NSMiF/g og ENSFF/s. Bjørn Reidar Olsson, Morten Tellefsen fikk NSMiF/s og Nasjonal plakett bronse med rød emalje, Merja Olsson fikk NSMiF/b, Bente Nedrebø fikk MNFFF/b, Astrid Bergo, Asbjørn M. Olsen fikk AFIAP og Internasjonal plakett i gull med grønn emalje. Roald Synnevåg fikk GPU Aphrodite, NSMiF/p og EFIAP/d2. I tillegg ble det delt ut 12 nasjonale plaketter og 16 internasjonale plaketter.

Gunnar Bye fikk «Stå på prisen» for sitt engasjement for printing av bilder og for å ha bidratt så sterkt til at klubbens medlemmer kunne levere mange print til konkurranser i 2021

Bergensjuryen i Vestkysten Fotokamp var: Tom Jarane, Bente Nedrebø og Endre M. Lidal.

Klubben kom på en skuffende 11 plass i Klubb NM, men fikk 12 bilder i årboken for 2020, og var nok en gang den klubben med flest bilder i boken. Klubben kom på 172 plass av 218 klubber i 16th FIAP Clubs World Cup.

Bekkalokket FK ble tildelt Bergen kommune sin kulturpris 2021 for Bergenhus bydel. Dette er en stor ære og en flott annerkjennelse for all den frivillige innsatsen medlemmene legger ned i klubbarbeid.

2022 – 45 års jubileum

Koronaviruset hadde også i 2022 påvirket aktivitetene i Bekkalokket, men i mye mindre grad enn foregående år. Møtene i januar ble avholdt på Zoom. Klubbens medlemstall holdt seg relativt stabilt gjennom pandemitiden.

Årets fotograf ble Morten Tellefsen, som også vant årets bilde med «Snow walk»

Klubbens administrative hederstegn i gull ble tildelt Marit Oset Fagerheim. Endre M. Lidal, John Vint, Inge Solfjel fikk sølv og bronse til Anders Fotland, Tommy Rong.

Arne Bergo ble tildelt ENSFF-G, NSMiF/p og HonENFFF. ANSFF ble tildelt Asbjørn M. Olsen, Astrid Bergo, Merja Olsson, Oddhild Lien. Morten Tellefsen ble tildelt Nasjonal plakett sølv med rød emalje (300 poeng), Internasjonal plakett i sølv med blå emalje (500 poeng) og NSMiF/g. Gunnar Bye ble tildelt Internasjonal plakett i bronse med blå emalje (250 poeng), Nasjonal plakett bronse med rød emalje (200 poeng) og NSMiF/b. Asbjørn M. Olsen fikk NSMiF/b og EFIAP. Kjell Eirik Irgens Henanger ble tildelt Internasjonal plakett i bronse med blå emalje (250 poeng) og AFIAP. Bente Nedrebø og Bjørn Reidar Olsson fikk NSMiF/g. Roald ble tildelt Nasjonal plakett gull med rød emalje (600 poeng), Internasjonal plakett i bronse med lilla emalje (10000 poeng), MNFFF-B, APSA Associate, GPU Hermes og EFIAP/d3. Roald ble også tildelt «Riksforbundet Svensk Fotografi (RSF) - Förtjänsttecken i guld, for gagnerikt arbete för fotografien».  

Eksterne foredragsholdere i 2022: Anders Lundberg, Morten Løberg, Malin Barth, Kevin Mullins, Vemund Grimstad, Ole Grundt Hvoslef, Stephanie Johnson og Arne Martin Guddal.

26.mars var det stor jubileumsfest i Kalfaret Selskapslokale (Døveforeningen), arrangert av Jubileumskomiteen. Det ble servert 3 retters middag, samt kaker og kaffe. Ispedd dette var det mange taler, bl.a. fra leder i NSFF og leder i Bekkalokket.

Jubileumskomiteen hadde også forberedt en overraskelse til medlemmene på jubileumsfesten, i form av en overraskelsesfilm. Basert på innsendte bilder fra medlemmene hadde fotograf og kunstner Ole Grundt Hvoslef animert en flott film og satt til musikk og lydeffekter. Denne filmen ble tatt imot med rungende applaus og mange lovord. (Så godt likte vi filmen at den ble vist igjen under åpningen av Nasjonalt Film- og Fototreff som vi arrangerte i mai).

I jubileumsår har vi også mulighet til å dele ut æresmedlemskap i Bekkalokket Fotoklubb. Det er styret, sammen med eksisterende æresmedlemmer som vurderer innkomne forslag til kandidater og i 2022 ble det utdelt æresmedlemskap til Annie Elisabeth Bjørklund og Kari Mikalsen. Annie fikk sitt æresmedlemskap utdelt under jubileumsfesten. Kari var ikke tilstedes der og fikk derfor sitt æresmedlemskap under festmiddagen på Nasjonalt Film- og Fototreff.

Klubben arrangerte Nasjonalt Film- og Fototreff i mai på hotell Scandic Ørnen. Det var 88 betalende deltagere på treffet hvor 23 klubber var representert. På fredag deltok 67 på middag på hotellet og på lørdag deltok 96 på festmiddagen på Fløyrestauranten. Deler av NSFF sin årbokutstilling 2021 ble stilt ut. Det var mange eksterne foredragsholdere; Odd Mehus, Otto Munchow, Hien Lam og Susanne Ørbeck, NSFF Filmutvalg og workshop med Pernille Sommer. Marit Oset Fagerheim var den som var ansvarlig for treffet og styrte med en sikker hånd.

I anledning 45 års jubileum hadde klubben utendørsutstilling på de nye utstillingsveggene. Tårnplass, Lagunen senter og Åsane senter. 31 medlemmer hadde med 57 bilder.

Det ble også utstilling av 11 bilder i butikken til Cewe og hos Foto.no. 24 medlemmer deltok på utstilling i Sunnivas minnefond på Åsane kulturhus

Bekkalokket Fotoklubb arrangerte 5th Fjord-Bergen internasjonale fotokonkurranse. 194 deltakere fra 31 land fra alle verdensdeler som sendte inn 2143 bilder. Juryen har bestått av Vegard Hanssen fra Bryne FK, Rolf Sylta fra Bergen KK og Bente Nedrebø fra Bekkalokket FK. Beste autor ble Kranitz Roland fra Ungarn, som fikk FIAP Blue pin. Beste norske fotograf Nina Carlsen- Bryne Fotoklubb, blir tildelt NSFF pokal. Beste norske klubb blir tildelt NSFF pokal, som gikk til Bryne Fotoklubb. Utstillingsåpningen, med 20 innrammede medaljebilder, fant sted i klubbens lokaler på Nordnes Bydelshus. Der var også visning av alle de 135 premierte bildene. Det var premieutdeling til de av de premierte fotografene som hadde mulighet til å komme. Utstillingen ble etterpå flyttet til Bergen lufthavn, hvor den ble stående i to uker til glede for ankomne passasjerer fra utlandet.

I Bekkalokket sin jury i Vestkysten Fotokamp var Endre M. Lidal, Roy Birger Nilsen og John Vint.

Både sommerfest i Sunnfjordlagets hytte og julefest i klubblokalet var tilbake i god gammel tradisjon, med offentliggjøring av konkurransene, premieutdeling og ikke minst god mat og god stemning.

«Stå-på-prisen» for 2022 gikk til Roald Synnevåg og til Bente Nedrebø. Roald fikk prisen for det enorme arbeidet han legger ned for klubben og klubbens medlemmer, samt for å fremme klubben i inn og utland. Bente fikk prisen for sin lange tjeneste som leder for konkurransekomitéen vår

I 2022 kom Bekkalokket på en oppløftende 3. plass i Klubb NM og klubben kom på en 111. plass av 224 i 17th FIAP Clubs World Cup. Bekkalokket Fotoklubb fikk 11 bilder i årboken for 2021, deriblant forsidebildet av Audun Nygaard.