Bekkalokket Fotoklubb i NSFF

 

nsff farge

 

 

Bekkalokket Fotoklubb har vært og er en markant klubb i norsk amatørfotomiljø. Klubben har i Norsk Selskap For Fotografi siden 1987 bidratt med utallige årsverk i administrativ tjeneste, både i styret og i diverse utvalg.

 

 

I NSFF Landskonkurranser/NM i foto, som har vært arrangert siden 1930, har klubben siden 1988 hatt mange flotte prestasjoner både som klubb og individuelt.
Klubben har totalt sett 2.plass sammenlagt i Landskonkurransene, noe som er eksepsjonelt siden nr.1 Oslo KK, nr.3 Bergen KK og nr.4 Trondhjems KK er alle rundt 50 år eldre en Bekkalokket FK og alle de klubbene har deltatt siden 1930.

 

 

10 av klubbens medlemmer er tildelt EsNSFF- Eksellense service Norsk Selskap For Fotografi, som tildeles for utmerket administrativ tjeneste i klubb og for NSFF.
15 er tildelt ANSFF- Artist NSFF, som tildeles for fremragende nasjonal fotoaktivitet.
10 er tildelt ENSFF- Eksellense NSFF, som tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet.
6 er tildelt HonENSFF- Honorær eksellense NSFF- som tildeles de som tidligere er blitt tildelt ANSFF, ENSFF og EsNSFF.
5 medlemmer er æresmedlem i NSFF; Tor Henning Olsen, Roald Synnevåg, Jan Standal, Unni Brekke og Halvor Larsen.

 

Klubbens medlemmer har totalt 91 internasjonale plaketter og 65 nasjonale plaketter

 

Bekkalokket Fotoklubb ble medlem av NSFF (Norsk Selskap For Fotografi) i 1979, men i 1985 ble klubben utmeldt. I 1987 ble vi på ny medlem i NSFF, og siden den tid har mange av våre medlemmer gjort ganske mange årsverk med tillitsverv i NSFF. Klubbens første direkte kontakt med NSFF - Norsk Selskap For Fotografi, var i 1987. Tor Henning Olsen ble da med i et distriktsstyre for Hordaland, som foruten han bestod av to medlemmer fra Bergen Kameraklubb. Distriktstyret var ledelse for klubbene som var tilsluttet NSFF i D-11, Hordaland. Distriktstyret og Bekkalokket Fotoklubb arrangerte Distriktstreff i oktober 1988, med billedvisning på Verftet, lysbildeserie fra Shetland, og besøk hos Terje Bergesen i studioet til Bergen Reklamefoto. Det var også en minikonkurranse, der hver enkelt deltager kunne ta med seg et papirbilde. Utover kvelden var det fest i ”kjelleren på Klosteret”.

 

Det var dette  som stod som arrangør for NSFF sitt Landsmøte i Bergen i 1989. 

Bekkalokket FK arrangerter NSFF Landsmøte 29.april - 1.mai 1989 sammen med Bergen Kameraklubb og Bergen Døves Fotoklubb. Distriktsstyret utgjorde arrangementkomiteen. Festmiddagen ble holdt på «Det glade Bergen»

Medlemmene i klubbene leverte inn bilder og Odd Magne Johansen fra Bergen Kameraklubb og Roald Synnevåg satte sammen en overtoningsserie med musikk (bla Bergensiania) med bilder fra Bergen. Bildeshowet var en suksess som også ble brukt i flere sammenhenger seinere. Det ble arrangert en fotokonkurranse under Landsmøtet, og klubben hadde en utstilling i klubblokalet i Cort Piilsmuget.

 

Landsmøte 1989

 

 

I 1989 overtok Tor Henning som leder for NSFF Ungdomsutvalg etter Unni Thorsen som var leder i 1988-1989. Rune Fjæreide var kasserer i Ungdomsutvalget i 1988-1989. Jan Standal var sekretær i dette utvalget fra 1988 til 1993. Tor Henning satt som leder for det samme utvalget fram til 1993.

 

 

På Landsmøtet på Rjukan i 1993 overtok et Hovedstyre fra Bergen etter Reidar Liane som hadde vært president i ni år.

  

 

Tor Henning Olsen ble president, Roald Synnevåg som visepresident, Kari Mikalsen som sekretær, Knut Dalen som styremedlem/redaktør, og Trygve Rønnestad fra BKK som kasserer.

 

 

Tor Henning var leder i Norsk Selskap For Fotografi fram 1999. Roald var nestleder fram til 1997, han overtok da som sekretær etter at Kari trakk seg samme året. Knut gav seg som styremedlem/redaktør i 1997, han hadde gjort en kjempejobb med å lage et medlemsblad (Kamera) for NSFF sine medlemmer.
Dette bladet kom fire ganger i året, og ble utviklet til et blad i A4 format i farger. Tor Henning og Roald fortsatte i sine verv fram til 1999.

 

 

På NSFF Landsmøte i Tønsberg 1997, ble Roald Synnevåg tildelt HonENSFF, en sjelden ærestittel som gis for både administrativt arbeid og fotografisk
aktivitet nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Tor Henning Olsen, Kari Mikalsen og Jan Standal utgjorde i 2000 Distriktsstyret i Hordaland / Rogaland D-4. På landsmøtet i NSFF i 2001 ble det bestemt at distriktsordningen skulle nedlegges. Det var lenge et stort problem å finne folk som var villig til å gjøre en innsats for amatørfotomiljøet / fotoklubbene i Norge. Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) som har vært paraplyorganisasjonen for fotoklubbene i Norge hadde i mange år slitt med å få resurspersoner til å sitte i ledende verv. Det fikk de av våre medlemmer merke da de i 1999 bestemte seg for å rekke stafettpinnen i Hovedstyret videre til nye krefter. Det var ingen som stod klar for å ta over, og først etter det ekstraordinære landsmøtet i Oslo høsten 1999 kom det til en ordning for et nytt Hovedstyre med styremedlemmer fra østlandsområdet. På landsmøtet i 2001 var krisen enda større, derfor bestemte klubbens utsendte, Tor Henning Olsen og Kari Mikalsen, seg for å gå inn i Hovedstyret igjen for å være med å redde NSFF fra å bli nedlagt. Tor Henning som nestleder i NSFF, og Kari som styremedlem i NSFF 2001-2002. Kari trakk seg imidlertid fra vervet før Landsmøtet i Tønsberg i mai 2002.

 

Tor Henning og Roald tok på seg jobben med å arrangere Landskonkurransen våren 2002. For første gang i NSFF sin historie ble bildene fra Landkonkurransen skannet og vist digitalt i en power point presentasjon under Landsmøtets festmiddag i Tønsberg. Vi satte en ny standard for hvordan en konkurranse skal presenteres.

 

Bekkalokket fk var for sen med kontingent innbetalingen til NSFF i 2002, dette skulle få konsekvenser for klubbens deltagelse i landskonkurransene dette året. Vi fikk ikke være med i Årets klubb og Årets fotograf. Våre fotografer som kom på premielistene fikk derimot beholde sine individuelle plasseringer. Det svir å måtte være den klubben som blir den som til de grader måtte statuere konsekvensene av for sen kontingentinnbetaling. Vi beklaget det inntrufne og mente å ha grunner under formildende omstendigheter for at dette hadde skjedd, men protesten førte dessverre ikke frem. Som en protest til denne irettesettelsen, stilte ingen av klubbens medlemmer til valg til noen tillitsverv i NSFF dette året.

 

På Landsmøte i Kristiansund i pinsen 2003 hadde NSFF store problemer å fylle plassene i hovedstyret og Trond Skaret (leder) hadde satt som krav for å fortsette at alle plassene i styret ble besatt på årsmøte. Stemningen var stor da Jan Standal kunne ta en rask telefon hjem til Bergen og Svein Skjøtskift, som bare hadde vært medlem i under et år, sa ja til å gå inn i NSFF Hovedstyre som kasserer. Jan ble for øvrig revisor i NSFF dette året. Roald Synnevåg fortsatte med scanning/lagring av alle NSFF sine Landskonkurranser gjennom tidene. Tor Henning fortsatte som leder i valgkomiteen.

 

På NSFF Landsmøte i 2004, som ble avholdt på Koster i Sverige, var det Roald Synnevåg sin tur til å inn i Hovedstyret som sekretær, et comeback etter fem års opphold. Kari Mikalsen og Tor Henning Olsen gikk inn som medlemmer i programtjenesten.

 

Dette året gjorde mange av klubbens medlemmer seg bemerket i Landskonkurransene. Aldri før har så mange fra Bekkalokket Fotoklubb vært på resultatlistene til NSFF, og klubben ble nest beste klubb dette året. På dette Landsmøtet i Sverige hadde Jan og Roald et foredrag på klubbledermøte med tema: " Hvordan drive en fotoklubb", med påfølgende diskusjon. Klubblederne fikk et innblikk i hvordan vår klubb var organisert. Ikke minst vakte det oppsikt når vi sa at Bekkalokket Fotoklubb har som intensjon at vi ønsker til en vær tid å ha styreverv i Hovedstyret. Skal vi kunne påvirke en organisasjon, må vi være aktiv selv.

 

LM 2005

 

 

NSFF Landsmøte i 2005 ble avholdt i Bergen. Bergen Kameraklubb og Bekkalokket Fotoklubb gikk sammen om arrangementet som startet fredag 3.juni med samling Nordnes Bydelshus der BKK stod for serveringen. Bildevisning og sosialt samvær sto på programmet denne kvelden. Lørdag formiddag var det frokost og guidet byvandring gjennom Bergens gater og smau. Senere var det lunsj i Nordnes bydelshus før landsmøte forhandlingene. Engasjerte mennesker debatterte og ble enige om en del forandringer som var foreslått. En ny vending for NSFF er nå at digitale bilder blir inkludert i fotokonkurranser. Hele arrangementet var basert på et tett program, som måtte følges til punkt og prikke, og det ble hektiske minutter for å komme seg i finstasen og møte opp ved Fløybanen i tide. Vel oppe fikk vi nytt den fantastiske utsikten et øyeblikk, før tåken la et teppe over hele Bergen. Så gikk vi til duk og dekket bord under espalier og med buekorpstrommer av Nordnes Bataljon. Nydelig mat og hyggelig toastmaster (Iren Kvist). Vinnerbildene i vårens landskonkurranse ble vist og medaljer og æresbevisninger utdelt. Kari Mikalsen og Tor Henning Olsen fikk utdelt æresbevisningen HonENSFF, gullnål, diplom og bordfane. Det var da kun 12 andre som har denne utmerkelsen i Norge. Man må ha ANSFF, ENSFF og EsNSFF for å få denne utmerkelsen. Det var et flott  arrangement som ble feiret videre på Harbour Cafe, hvor deltagerne tok over en hel etasje! Alt i alt et meget vellykket arrangement!

 

HonENSFF- Kari Mikalsen og Tor Henning Olsen

På Landsmøtet i Mandal i 2007 ble Roald Synnevåg valgt som Leder i NSFF. Jan Standal ble valgt til Nestleder og Halvor Larsen til Kasserer.

Fra venstre: Per Harald Strøm Oslo KK, Liv Anette Trædal Mandal FK, Roald Synnevåg, Halvor Larsen og Jan Standal

Tor Henning Olsen, Roy Birger Nilsen, Tom Jarane, Terje Bergesen og Unni Brekke overtok Konkurranseutvalget.  Bekkalokket Fotoklubb ble atter en gang svært viktig for NSFF. De arrangerte 4 Landskonkurranser frem til våren 2009. 

 

Unni Brekke ble årbokredaktør i 2008, og har gjort en flott jobb med årbøkene. Hun har designet nye diplomer til Landskonkurransene, brosjyrer og informasjonsplakater. Hun har også vært med å designe de nye nettsidene til NSFF som kom i 2007. 

 

 

Roald presenterte på Landsmøtet i Mandal resultatet av skanneprosjektet av alle Landskonkurransene NSFF har fra 1971 til 2002. 8000 dias fra Landskonkurransene, er blitt skannet, behandlet i Photoshop og det er laget presentasjoner av Landskonkurransene. Roald har også gjort tilsvarende med dias fra  Landskonkurranser fra 50 og 60 tallet. 

 

 

Roald Synnevåg og Tor Henning Olsen ble utnevnt til Æresmedlemmer i Norsk Selskap For Fotografi på Landsmøtet i Mandal i 2007.

  

 

Jan Standal ble utnevnt til HonENSFF- Honorær Eksellense i 2009. En ærestittel som gis for både administrativt arbeid og fotografisk aktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Tom Jarane ble i 2010 regionkontakt for Hordaland, og Sogn og Fjordane. I 2011 ble Terje Øen valgt til økonomiansvarlig og Halvor Larsen ble Kurs- og programansvarlig. Halvor har ansvar for NSFF Skolen med salg av programvare (Lightroom og Photoshop). Han har også vært med i Årbokredaksjonen siden 2007. Jan Standal overtok som regionkontakt i 2012 til 2013, da han gikk inn i Hovedstyret som Informasjonsansvarlig og koordinator for regionkontaktene. I 2013 ble Tom Jarane og Bente Nedrebø en del av Internasjonalt utvalg i NSFF. Arne Bergo ble FIAP Liaison.

Klubben arrangerte NSFF sitt Nasjonalt Fototreff og 53. Landsmøte 31.mai-3.juni. 97 deltakere fra 26 klubber fra hele landet deltok, og det var 127 gjester på festmiddagen i Nøsteboden. Det var foredrag med Dag Thorenfeldt, Johnny Haglund, Malin Barth og Harald Henden. Foredrag, bespisning, utstillinger og Landsmøte foregikk på «Det akademiske kvarter» Arrangementskomiteen besto av Kari Bernardini, Tom Jarane, Jan Standal, Elisabeth Refvik Terje Bergesen og Rune Fjæreide. 2. Vestnorsk fotomaraton ble avholdt under treffet. Søndagen ble landstreffet avsluttet i Gamle Bergen med omvisning av Borgermester Trygve Fet. Alle deltakerne fikk hver sin paraply med logo, men den helgen kom det ikke en eneste regndråpe. Et stort og vellykket arrangement som vi er svært stolte av. Unni Brekke lagde en super logo til treffet.

 

Logo LM 2012

 

 

 

Jan Standal ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF i Trondheim 2013

Jan Standal har gjennom svært mange år vist et stort engasjement for fotoklubbmiljøet både i egen klubb, regionalt og på landsbasis. Jan er en av stifterne i Bekkalokket fotoklubb, og har betydd mye for klubbens utvikling, med utallige styreverv og engasjement i ulike komiteer gjennom 35 år. Jan er også ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb”. Jan var første gang med i NSFF som sekretær i ”NSFF Ungdomsutvalg” 1988 til 1993. Han var med i ”NSFF Distriktsstyre D-4” 1999 til 2001 og NSFF Hovedstyre som nestleder i NSFF 2007- 2008. NSFF revisor i 2004, 2009- 2010. Leder i NSFF valgkomite 2010- 2013. Regionkontakt for Hordaland, og Sogn og Fjordane 2012- 2016. Han var informasjonsansvarlig i NSFF og koordinator for regionkontaktene 2013- 2015.Jan ble tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1993, ANSFF, ENSFF og HonENSFF i 2010. Jan ble tildelt FIAP hederstegn; AFIAP i 2010 og EFIAP i 2011.

 

 

Unni Brekke og Halvor Larsen ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF i Elverum 2014

Unni Brekke
Unni ble tildelt EsNSFF i 2010 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK og HonENSFF i 2012. Hun har vært NSFF sin Årbokredaktør fra 2008 til 2014 og har designet diplomer til NM og nettsidene til NSFF, samt hatt ansvar for design til bla brosjyrer og informasjonsmateriell. Årboken er NSFF sitt flaggskip, og er blitt verdsatt høyt både nasjonalt og internasjonalt. Den er et viktig element i merkevarebygging og er vel det mest håndfaste medlemmer har til NSFF. Unni har vært med i en rekke utvalg i NSFF. 

 

Halvor Larsen
Halvor ble utnevnt til EsNSFF i 2012 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK. Halvor har med sin ekstraordinære innsats vært med å forme NSFF til den organisasjonen den fremstår som i dag. Han er NSFF sin flittige maur, som ordner med det meste. Han har bla drevet salg og support av software som NSFF har solgt til sine medlemmer, og til

en rabatt som har gitt en besparelse på ca kr. 2 millioner i medlemmenes favør. Halvor  har hatt mange verv i NSFF; sekretær i Årbokredaksjonen 2008 til 2014, kasserer 2007-2010, webredaktør 2015-2016, kursansvarlig 2011-2014,  varamedlem 2016-2017, regionkontakt fra 2017 og fra 2018 Filmansvarlig og leder i Filmutvalget.

 

 

Bjørn Riise - Lillehammer Kameraklubb overtar som leder i NSFF i 2014 etter Roald Synnevåg, som har vært leder i 7 år.

Portrettintervju i NSFF Magasinet

 

 

 

Tom Jarane ble i 2015 tildelt ANSFF, ENSFF og HonENSFF

 

Halvor Larsen og Roald Synnevåg var med å stifte Nordisk Forbund For Fotografi. Stiftelsen fant sted i Helsinki 18.august 2015, men samarbeidet mellom de Skandinaviske land hadde allerede pågått et par år.

 

Roald Synnevåg har utarbeidet logoen som er formet som et skjold, med Midgardsormen rundt. Runen i midten er lagu, runen for kunst og skaping. Inndelingen i 8 var den Norrøne kalenders inndeling. Det er også 8 land i Norden: Finland, Danmark, Sverige, Norge, Island, Grønland, Færøyene og Åland. Åttebladrosen markerer de fire nasjonale forbund i Norden. Åttebladrosen har ulike betydninger, blant annet hell og lykke, noe som kan komme godt med i en konkurranse.

 

 

 Verv i Norsk Selskap For Fotografi

Oppdatert av Roald Synnevåg 02.04.2018

  

Jan Standal Ungdomsutvalg Sekretær 1988-1993
Distriktsstyre Styremedlem 1993-1999
Revisor 2003-2004

2009-2010

Regionkontakt 2012-2016
Styret Nestleder 2007-2008

2013-2015

Valgkomiteen Leder 2010-2012
Roald Synnevåg Styret Leder 2007-2014
Styret Nestleder 1993-1997
Styret Sekretær 1997-1999

2004-2014

2014-

Konkurranseutvalg Medlem 2002.
Internasjonalt utvalg Medlem 2015-
Webredaktør 2004-2014
Programtjenesten Leder 2004-2006
Tor Henning Olsen Styret Leder / president 1993-1999
Styret Nestleder 2001-2002
Ungdomsutvalg Leder 1989-1993
Konkurranseutvalg Leder 2002.
Valgkomite Leder 2002-2004
Programtjenesten Medlem 2004.
Distriktsstyre Styremedlem 1987-1988
Distriktsstyre Leder 1999-2001
Knut Dalen Styret Styremedlem 1993-1997
Redaktør 1993-1997
Kari Mikalsen Styret Sekretær 1993-1997
Styret Styremedlem 2001-2002
Programtjenesten Medlem 2004.
Distriktsstyre Styremedlem 1999-2000
Regionkontakt 2015-2016
Rune Fjæreide Ungdomsutvalg Kasserer 1988-1989
Unni Brekke Ungdomsutvalg Leder 1988-1989
Årbokredaksjon Årbokredaktør 2008-2014
Internasjonalt utvalg Medlem 2009-2010
Konkurranseutvalget Medlem 2007.
Konkurranseutvalget Leder 2008.
Svein Skjøtskift Styret Kasserer 2003-2006
Øystein Anfinsen Revisor 2004-2006
Tom Jarane Regionkontakt 2010-2012
Konkurranseutvalget Medlem 2013-2014
Halvor Larsen Webredaktør 2015-2016
Styret Kasserer 2007-2010
Kursansvarlig 2011-2014
Styret Sekretariatsleder 2013-2014
Styret Varamedlem 2016-2017
Styret Filmansvarlig 2018-
Årbokredaksjon Sekretær 2008-2014
Regionkontakt 2017-
Bente Nedrebø Internasjonalt utvalg Medlem 2013-2014
Internasjonalt utvalg Leder 2015-
Kari Bernardini Internasjonalt utvalg Leder 2009-2010
Valgkomite Medlem 2012-2013
Arne Bergo FIAP liasion 2013-
Terje Øen Styret Kasserer 2011-2014