Grasrotutstillingen 2023 – Bjørgvin Fengsel

Åpningen av Grasrotutstillingen 2023

Mandag 12.02.24 ble det foretatt en formell åpning av Grasrotutstillingen 2023 i Bjørgvin Fengsel.

Bjørgvin fengsel ligg på Breistein i Åsane, Bergen kommune.

Fengselet er et nytenkende, fleksibelt fengsel i stadig utvikling, og er opptatt av å samarbeide med ulike aktører.

Via Norsk Tipping mottar Bekkalokket Fotoklubb grasrotmidler, som brukes til å finansiere fotoutstillinger.

Bildene vi har donert til Bjørgvin Fengsel er et uttrykk for vår klubbs engasjement. Vi ønsker å dele kunst. Gi inspirasjon og glede til andre, som trenger bilder på vegger.

Hvert bilde i utstillingen forteller en unik historie. En historie som er formet av fotografens perspektiv, følelser og erfaringer.

Totalt ble 20 bilder montert i en lang korridor ved inngangen

Ved åpningen deltok Oddhild Lien, Terje Øen, Terje Rasmussen og Lars Sveen fra Bekkalokket Fotoklubb.

"Vi ønsker at disse pengene skal gå til utstillinger i institusjoner i vårt nærmiljø", sier Oddhild. Leder for Bekkalokket Fotoklubb.

Lars som jobber som lærer i fengslet snakket innledningsvis litt om bakgrunnen for prosjektet. Han takket de involverte, leder for Utstillingskomiteen Terje Øen. og spesielt til elevene ved Byggfag-avdelingen i fengselet. De har gjort en flott jobb ved å montere bildene på murvegger.

Bjørgvin Fengsel tilhører Kriminalomsorgsdirektoratet, og er godkjent lærebedrift via Utdanning.no

Utdanning.no er det nasjonale nettstedet for utdannings - og karriereinformasjon.

I Bjørgvin Fengsel er det ulike tilbud på læreplasser som tømrerfaget.

Et prosjekt som flere tømrerlærlinger har vært med på er byggingen av Røykeskuret i samarbeid med kunstner Halvor Rønning og Skajaa Arkitektkontor.

Bjørgvin Fengsel - Godkjent lærebedrift

Ørjan Fond (leder for fengselet) takket for godt samarbeid rundt prosjektet, og fortalte at både innsatte og ansatte har gitt uttrykk for begeistring for fotoutstillingen/bildene.

Bekkalokket Fotoklubb er en frivillig(ideell) organisasjon som arbeider for et felleskap innen både fotografi og video. Klubben har en lang historie med røtter tilbake til 1976 og er i dag en av Norges og Nordens mest aktive fotoklubber.

Grasrotmidler fra Norsk Tipping

Alle Norsk Tipping sine kunder kan bli grasrotgivere ved å knytte seg til ett lag eller en forening. Det er Kulturdepartementet bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler.

Grasrotgiver velger selv hvilket lag eller forening, som skal motta inntil 7% av spillinnsatsen. 

Grasrotandelen ble etablert i 2009, og har kommet frivilligheten i Norge til gode. Denne inntektskilden er veldig viktig for mange lag, og foreninger over hele Norge.

Disse kategoriene har fått mest støtte gjennom Grasrotandelen, også historisk:

 • Idrett
 • Rekreasjon og sosiale foreninger
 • Kultur og kunst

(oppdatert 1.september 2022)

Bildene til "Grasrotutstillingen 2023" er tatt av fotografene:

 • Aud Gjersdal
 • Eli Sørensen
 • Endre M. Lidal
 • Eva Virkesdal Eidsheim
 • Harald Dalseth
 • Inge Solfjell
 • Kari Mikalsen
 • Knut Henrik Andersen
 • Lars Sveen
 • Morten Tellefsen
 • Oddhild Lien
 • Terje Øen

Klikk på bildet for å se det i stort format!

Grasrotustillingen 2021 - Bergen Røde Kors Sykehjem

Grasrotutstillingen 2020 - Ladegården Sykehjem

Utstillinger og prosjekter