Historien om Bekkalokket Fotoklubb

1976 kom 4 foto interesserte venner sammen for å drive med fotografiske aktiviteter. Det var Terje Øen, Jan Standal, Torstein Larsen og Arne Brendø, men i 1977 var de blitt så mange at de stiftet en fotoklubb. Etter en idémyldring ble klubbens navn Bekkalokket Fotoklubb, og den ble stiftet 21.mars 1977. Stiftelsesmøtet var hjemme hos Arne Brændø i Kristoffer Jansonsvei på Landås. Følgende personer overvar den høytidelige innstiftingen av Bekkalokket Fotoklubb: Jan Standal, Terje Øen, Arne Brændø, Jørn Møller-Hansen, Gunnar Larsen, Torstein Larsen, Roald Aune, Jan Magne Linnsund og Torbjørn S. Pedersen.

Utdrag av statuttene fra 1977

Klubbens formål er å fremme og ivareta medlemmenes fotokunnskap og interesse, samt å skape et godt og positivt miljø. Klubben skal være politisk uavhengig. For å bevare et godt miljø i klubben, bør medlemstallet ikke overstige femten. Nye medlemmer skal kun opptas ved anbefaling fra et av klubbens medlemmer.

Det første året i klubbens historie ble møtene avholdt hjemme hos medlemmene. Fra 1978 til 1980 hadde klubben tilholdssted i et butikklokale i Marken 18. Det ble avhold flere dugnadskvelder med å bygge opp et klubblokale som var tjenlig til medlemmenes behov. En del materialer ble hentet i et kondemnert hus på Gyldenpris, og i klubblokalet ble det innredet et mørkerom og et møtelokale. Lokalet hadde et stort utstillingsvindu mot gågaten i Marken, der flere av klubbens medlemmer hadde egne utstillinger. Det var i 1979 to vindusutstillinger i klubblokalet i Marken, med bilder fra en fototur til Havråtunet på Osterøy i 1979, og bilder fra Markens Bataljon sitt 120 års jubileum. Klubben meldte seg inn i NSFF- Norsk Selskap For Fotografi i 1979.
En gang i måneden de første 4 årene ble det avholdt en fotokonkurranse i dias, "månedens bilde". Dette gikk vi lei av fordi det tok opp hele møtets aktivitet.
I 1981 ble det innført 6 konkurranser i året, hvorav bare 4 var tellende til sammendraget. Det ble satt opp 1 vandrepokal i dias og 1 i sort/hvit. Bare nr.1 sammenlagt i hver konkurranse telte til napp i vandrepokalene. Nr.2 og nr.3 sammenlagt fikk bare diplom. I de individuelle konkurransene fikk alle diplom.
Vandrepokalen var til odel og eie etter 3 napp. Det var lov å levere 5 bilder i hver konkurranse eller 5 serier når det var seriekonkurranse (kolleksjon). Maks størrelse på diasrammene var 5x5 cm og papirbildene var minimum 13 cm og maksimum 60 cm. I 1984 ble det mulig å levere inn diasrammer for mellomformat 7x7 cm. Kravet var da selvfølgelig også at juryen også skulle ha fremviser for mellomformat dias.
I 1981 vant Terje Bergesen diasklassen og Thorstein Kleivdal sort/hvitt klassen, begge hadde da et napp hver i vandrepokalen.
Lokalet i Marken var flott med eget utstillingsvindu, men antall klubbmedlemmer økte og det var et behov for større plass. Ny huseier trengte for øvrig lokalet til butikkformål. Etter denne perioden fikk klubben leie de samme lokalene som Markens Bataljon brukte i Manufakturhuset. Klubbkveldene i den tiden ble alltid avsluttet på «Gobiten» i Nygaten, kjent for sine gode hotdogs.

"Bekkalokket Fotoklubb" avslutter i disse dager en utstilling Kreditkassens lokaler på Torvalmenningen. Klubben som har ca 20 aktive medlemmer, har jevnlige møter med foredrag, billeddiskusjone, gruppearbeid osv. Klubben har både amatørfotografer og profesjonelle fotografer som medlemmer, og etter bildene i Kreditkassen å dømme, ligger det fotografiske nivået ganske høyt. Bildet: Truls Grung i Kreditkassen (midten) har med seg Thorstein Kleivdal(t.v.) og Roald Synnevåg og bilder fra "BEkkalokket". (Foto: Øivind Christensen).

I 1982 hadde klubben sin første virkelige utstilling i vinduene til Kreditkassen på Torgallmenningen. Klubbens logo er tegnet av Roald Synnevåg og ble tatt i bruk i 1982, tidligere var det brukt et bilde av et bekkalokk med et speilreflekskamera på.

Tidlig logo
Første logo

Fra et møte i 1980

Fra et møte i 1980

Mannsdominert klubbmiljø på den tiden. I 2017 er fordelingen noe bedre: kvinner 54 - menn 85.

Lokalet i Manufakturhuset hadde klubben til 1983, da flyttet klubben til Håstein Skole på Laksevåg. Det var Willy Haraldsen som var vår kontakt med skolen. Han var lærer på skolen og bodde like ved. Det ble avholdt Ciba-chrome kurs på Håstein, og det var mange fargebilder som ble laget i mørkerommet ved Håstein i denne perioden, til forskjellige utstillinger.

Her er stemningen høy på en julefest hos Roald i 1982

I 1983 vant Terje Bergesen diasklassen og Roald Synnevåg sort/hvitt klassen, som også ble sammenlagtvinner det året. I 1984 vant Willy Haraldsen diasklassen og Knut Dalen sort/hvitt klassen. Knut ble sammenlagtvinner det året. I 1985 vant Willy Haraldsen diasklassen og Knut Dalen sort/hvitt klassen, men Roald ble sammenlagtvinner det året fordi han deltok i begge klasser. I 1986 vant Willy Haraldsen diasklassen og Knut Dalen sort/hvitt klassen, Willy ble sammenlagtvinner. Dermed hadde Knut 3 napp i sort/hvit pokalen og Willy 3 napp i dias pokalen, og begge fikk vandrepokal til odel og eie.

Knut og Willy
Knut og Willy

På Håstein var klubben til mars 1987, da flyttet klubben tilbake til sentrum, nærmere bestemt i Cort Pilssmauet på Klosteret. Et flott og gammelt kjellerlokale med murhvelving og brønn. Der gjorde mange av klubbens medlemmer en betydelig innsats med å pusse opp lokalet, blant annet varmekabler i skifergulvet, bardisk, langbord, anretningsdisk, toalett, utstillingsvegger, dartskap, pokalskap, mm. Oppussingen var påbegynt høsten 1986 og ferdig i mars 1987 og klubben feiret 10 års jubileum i nyoppusset lokale. Den årlige julefesten ble en tradisjon i klubben, og det var virkelig sus over de festene som ble avholdt i kjelleren på Klosteret. Det var Lasse Kaltenborn som var klubbens kontakt med husverten, og det var han som hadde tilsynet med kjelleren. På Klosteret var klubben fram til 1998, da ville husverten ha kjelleren til eget bruk. Klubbens eiendeler, som var for store eller unødvendig å bruke i et nytt lokale, ble solgt eller lagret hjemme hos medlemmer.

I en kortere tid på slutten av 1998 hadde vi tilholdssted i Nordnes bydelshus på Klosteret, bare et steinkast fra klosterkjelleren. Dette lokalet ble bare et midlertidig oppholdssted. Vi fikk leie et koselig kjellerlokale i Lille Øvregate, dessverre viste det seg at dette var for lite. Våren 1999 ble vi forespurt av TNT foto om vi ville dele lokale sammen med Bergen Kamera Klubb. Dette gikk i orden, og klubben fikk møtelokale i 3 etasje i Østre Skostredet. Samboerskapet med BKK ble avsluttet i januar 2002, fordi vår utleier avsluttet sin virksomhet, og fordi leien ble urimelig høy.
Klubben flyttet da til Sandviksbodene i Bergen Kystlag sine lokaler i januar 2002. Disse lokalene viste seg å være uegnet og veldig kalde, og høsten 2002 flyttet klubben tilbake til Nordnes bydelshus på Klosteret.

Unni Brekke og Jan Standal på blåtur med Askøy Fotoklubb og Bekkalokket Fotoklubb
Unni Brekke og Jan Standal på blåtur med Askøy Fotoklubb og Bekkalokket Fotoklubb

Det har i mange år vært diskusjon i styret om hvor mange medlemmer det kan være i klubben.

De første ti årene måtte et nytt potensielt medlem anbefales av et medlem. Vi ble oppfattet som en veldig lukket klubb, men dette ble det gradvis en bedring på. Det er flere grunner til at vi ikke hadde som mål å bli stor, det viktigste er det sosiale aspekt med at vi ønsket å ta vare på nye medlemmer. Det har vi i stor grad klart og har vært et viktig tema også når vi kom over 50-60 medlemmer. Lokaliteter og en fornuftig gjennomføring av møtene er også momenter som ble vurdert i forhold til å holde medlemstallet på et fornuftig nivå.

Den første tiden hadde ikke klubben egen lysbildeframviser. Terje Øen fikk i 1981 fri kontingent som kompensasjon for å ta med seg en lysbildefremviser på klubbmøtene.
I klubbens glanstid på Håstein Skole var det stor interesse for Ciba-chrome, som var en fremkallingsprosess fra dias til fargepapir. Det var en stund interesse for å kjøpe en fremkallingsmaskin for denne ciba prosessen, men klubben hadde ikke råd til et slikt innkjøp. De enkeltmedlemmene som drev aktivt med denne prosessen så seg heller ikke i stand til å drifte og investere i denne maskinen. I 1988 fikk vi fra Motofoto et tilbud om å overta en fremkallingsmaskin for papirbilder fra fargenegativfilm, men vi frafalt tilbudet fordi det var få av medlemmene som tok negativ fargefilm. Dessuten hadde klubben fått et problem med vedlikehold og drift av en slik maskin. Klubben gikk til anskaffelse av et overtoningsutstyr for lysbilder i 1991. Dette utstyret var brukt og det besto av to Kodak karuseller, en AV kassettspiller og en styringsenhet. Klubben kjøpte også et studioblitzanlegg.

Klubben hadde i en årrekke på 80 tallet medlemsrabatt hos Enna Foto på Vågsallmenningen. Vi fikk 10 % på alt utstyr og 15 % på fremkalling og kopiering. Klubben fikk i 1981, i anledningen av at Nygårdsparken hadde 100 års jubileum, forespørsel fra Bergen kommune om å arrangere en fotokonkurranse for barne- og ungdomsskolene i Bergen. Dessverre trakk kommunen seg fra dette prosjektet før det ble realisert. I 1979 startet klubben et prosjekt som ble kalt "Bergensserien", dette ble aldri noen suksess i den form det var tiltenkt. Så seint som i 1985 ble medlemmene oppfordret til å ta bilder til denne billedserien. Det ble aldri noen "Bergensserie", men under NSFF Landsmøte i 1989 som ble avholdt i Bergen, ble det laget en overtoningsserie med lyd. Klubben hadde i 1987 et prosjekt sammen med foreningen "Mental barnehjelp". Det skulle bli en utstilling med tema "Barns hverdag", bildene ble innrammet og laget i tre eksemplarer. Tanken var at det skulle være en vandre utstilling. En av billedseriene ble hengende på Barneklinikken i Bergen til bygget ble revet i 2015. Klubben hadde i juni 1982 en felles båttur med Askøy Fotoklubb i skjærgården nord for Bergen.

- 1983 -

Foredragsholdere i 1983: Thomas Breivik, Øystein Klakegg, Arent Greve, Øyvind Christensen og Per Haukeland. Medlemstallet i 1983 var 15 og vi hadde en fremmøteprosent på 75%. Det var helgetur til Modalen høsten 1983.

Klubben hadde en vindusutstilling hos Wernøe og Guldbrandsen på Torgalmenningen i 1984. Forelesere i 1984: Oddmund Lunde, Øyvind Strøm fra Oslo Kamera Klubb, Stein Larsen og Rolf Sylta begge fra Bergen Kameraklubb. I 1985 hadde klubben en liten utstilling i «Gågatehuset» i Strandgaten.

- 1984 -

”Vågåtreffet” har i mange år vært et begrep og en del av klubbens kultur. Første gang vi deltok var i 1984 og det var ikke uvanlig at vi kjørte tre fulle biler oppover mot Vågå. En 7-8 timers kjøretur pluss innlagte fotostopp på veien, for å treffe likesinnede fra hele Sør- og Midt Norge. Rolf Morten Olsen har faktisk vært på alle treffene fra 1984 til 2001 og i 2003. Under et jubileumstreff i 1988 overrakte vi et Bekkalokk til lederen i Vågå KK.

På vei til Vågå
På tur hjem fra fototreff i Vågå. Knut Dalen, Rolf Morten Olsen, Tor Henning Olsen, Roald Synnevåg, Terje Bergesen, Unni Brekke og Hans Hatlestad.

For å ta vare på festmedlemmene, de som bare viser seg på festlige aktiviteter men føler en sterk tilknytning til klubben, innførte vi i 1984 muligheten til å ha passivt medlemskap. De betaler halv kontingent, og har en del begrensninger i tilbudet. De blir blant annet ikke innmeldt i NSFF og kan heller ikke delta i konkurransene i klubben. Noen passive mister vi underveis, mens andre er bare passive i en periode på grunn av reiser og jobbing eller av mer familiære grunner.

Klubben var i 1984 jury for en fotokonkurranse med tema «Hobbydyr» Et samarbeid med Norges Brevdueforbund som arrangerte Skandinavisk Hobbydyr utstilling i Grieghallen hvor også vinnerbildene ble utstilt.

- 1985 -

Klubben hadde en stor utstilling med 45 bilder i Galleri Vest i Vestlandsbanken fra 4. februar til 1. mars 1985. Stor furore vakte det når bankens mann refuserte et bilde til Grete Belinda av noen nakne menn plassert i svømmebasseng. ”Det kunne støte bankens kunder” Klubben meldte seg ut av NSFF i 1985.

- 1986 -

Det som skulle bli en ”Photoseafari” i den Bergenske skjærgård med bokbåten Epos i mai 1986, ble en heller regnfull opplevelse. Det har vel aldri regnet så mye på en maidag før, men vi overlevde med god mat og drikke. Dette året fikk klubbens medlemmer en unik mulighet, ved hjelp av gode kontakter, til å fotografere inne på Akvariet etter stengetid. Klubbens fotografiske aktivitet i klubblokalet var noe redusert i 1986-1987 fordi vi jobbet med oppussing av det nye klubblokalet på Klosteret. Varmekabler ble støpt i gulvet, noe som gjorde klubbkveldene mer komfortable. Solveig Greve hold foredrag og viste bilder fra USA i 1986. Det var et felles møte med Askøy Fotoklubb med bildevisning. I 1987 ble det første gang formelt valgt Festkomité, valgkomité og revisor. Våren 1987 hadde klubben en helgetur til hytter ved Espelandsvannet i Hardanger.

Knut Dalen med kreativt selvportrett på Lysekloster
Knut Dalen med kreativt selvportrett på Lysekloster

- 1987 -

I 1987 ble Lasse Kaltenborn utnevnt til den første "Kjellermester", en veldig viktig funksjon på klubbmøtene for at det skapes trivsel. Kjellermester skulle på den tiden holde orden i lokalet og sørge for at alt nødvendig utstyr og forfriskninger er tilstede under møtene. I 1987 ble vi på ny medlem i NSFF, og siden den tid har mange av våre medlemmer gjort ganske mange årsverk med tillitsverv i NSFF. Klubben endret reglene for sammenlagt resultater i konkurransene. Det ble 2 klubbkonkurranser i året og de 2 NSFF Landskonkurransene ble innlemmet i sammendraget. Poeng opparbeides etter følgende skala: Klubbkonkurranser: gull 7 poeng, sølv 5 poeng, bronse 3 poeng, antatt1 poeng. NM i foto: gull 10 poeng, sølv 8 poeng, bronse 7 poeng, hederlig omtale 5 poeng og antatt 2 poeng. Pokal gis til Årets fotograf, 2. og 3. plass sammenlagt og diplom til 4. og 5. plass.

Årets fotograf i 1987 ble Lars (Lasse) Kaltenborn.

Gutta på tur. Hans Hatlestad, Rolf Sørensen, Tor Henning Olsen, Paul Lossius og Lasse Kaltenborn
Gutta på tur. Hans Hatlestad, Rolf Sørensen, Tor Henning Olsen, Paul Lossius og Lasse Kaltenborn

- 1988 -

I 1988 ble nok en komité opprettet, denne gang for å holde styr på klubbens konkurranseaktivitet, som etter hvert var blitt stor. Mange klubber har «kveldens bilde» noe Bekkalokket også har hatt i form av «Månedens bilde», men det ble tatt ut av programmet i 1981. Istedenfor ville medlemmene ha den form for konkurranse en gang i året, og derfor oppsto Årets bilde i 1988. De som er med i denne konkurransen kan levere inn 2 bilder hver, og må være tilstede når det gis poeng, samt at en ikke kan gi poeng til egne bilder.

Årets fotograf i 1988 ble Rune Fjæreide og Årets bilde 1988 «Sauer ved Sinjarheim» tatt av Roald Synnevåg.

1988 - Sauer ved Sinjarheim - Roald Synnevåg Årets bilde
1988 - Sauer ved Sinjarheim - Roald Synnevåg

Etter et par års opphold meldte Bekkalokket seg pånytt inn i NSFF i 1987, og dette året var det første gang flere av klubbens medlemmer deltok i NSFF distrikts konkurranse (Hordaland og Rogaland). Gode resultater der var svært motiverende og dette var begynnelsen for at flere av klubbens medlemmer begynte å delta i eksterne konkurranser. I 1988 tak flere medlemmer steget til å delta i NSFF Landskonkurranser, og resultatene lot ikke vente på seg. Forøvrig var Thorstein Kleivdal den første som deltok i Landskonkurransene i 1981 og fikk da en hederlig omtale for sitt bilde «Smia».

Klubben var for første gang representert på NSFF sitt Landsmøte i Horten i 1987. og har i alle år etter det vært representert med leder eller annen delegat. Tor Henning Olsen ble leder i NSFF Distriktsstyre for Hordaland og Rogaland i 1987, og klubben arrangerte Distrikts treff på Verftet. Klubben påtok seg også NSFF Ungdomsutvalg med Unni Brekke, Jan Standal og Rune Fjæreide.

Et mye omtalt arrangement «bad taste party», ble holdt i mars 1989. Selv innbydelsen var av det heslige slaget. Gul velkomstdrink ble servert fra herrebekken, og desserten var gele servert i fremkallerskåler med bilde av lederen. For nærmere detaljer, kontakt Terje Bergesen. En uforglemmelig aften.

- 1989 -

Klubben hadde mye kontakt med Kvam Fotoklubb i Øystese på 80 og tidlig 90 tallet og vi reiste inn til Øystese for å fotografere sammen med medlemmer fra Kvam i 1989 og 1990. Omtale om samarbeidet i 1990 ble trykket i avisen Hordaland. Det ble en konkurranse av de bildene som ble tatt på den turen.

Åsen Digranes, som har jobbet ved Bildesamlingen på Universitetet i Bergen, har ved flere anledninger holdt foredrag i klubben, med et historisk perspektiv. Første gang i 1989 med tema portrett. Hun har også hatt klubben på besøk i bildesamlingen. Årest fotograf 1989 ble Roald Synnevåg og Årets bilde "Siluett 3" var tatt av Jonny Jacobsen.

Årets bilde 1989 Johnny Jacobsen Siluett 3
Årets bilde 1989 Johnny Jacobsen Siluett 3

Klubben arrangerte 29.april - 1.mai 1989 NSFF landsmøte sammen med Bergen Kameraklubb og Bergen Døves Fotoklubb. Festmiddagen ble holdt på «Det glade Bergen»

Medlemmene i klubbene leverte inn bilder og Odd Magne Johansen fra Bergen Kameraklubb og Roald Synnevåg satte sammen en overtoningsserie med musikk (bla Bergensiania) med bilder fra Bergen. Bildeshowet var en suksess som også ble brukt i flere sammenhenger seinere. Det ble arrangert en fotokonkurranse under Landsmøtet, og klubben hadde en utstilling i klubblokalet i Cort Piilsmuget.

NSFF Landsmøte i Bergen 1989
NSFF Landsmøte i Bergen 1989

- 1990 -

Klubben var arrangør av Bergensmesterskapet våren 1989. Dette var en konkurranse mellom klubbene i Bergen og omegn. Offentliggjøring av resultatene og visning av vinnerbildene foregikk i klubblokalet.
Bildeshowet fra Landsmøtet ble i 1989 vist i Bydelshuset før julefesten fortsatte i klubblokalet. Familietur til Fitjadalen i Øystese og hyttetur til Hjelmås i 1990, besøk av Bunnskvetten dykkerklubb som viste lysbilder, og bildeforedrag med den nederlandske geologen og fotografen Orne. Klubben var medarrangør i NSFF sitt fototreff på Haukeligrend.
Det var et felles møte med Bergen Kameraklubb hvor Jan Rabben viste naturbilder. Utstilling i Galleriet 1800 besøkende i løpet av 3 dager. Overtonings anlegg ble innkjøpt dette året.
Årets fotograf 1990 ble Roald Synnevåg og Årets bilde «Iron girl» var tatt av Tor Henning Olsen.

Årets bilde 1990 Iron girls Tor Henning Olsen
Årets bilde 1990 Iron girls Tor Henning Olsen

1991

Flere av klubbens medlemmer deltok på NSFF sitt Distriktstreff i Sunndal i Hardanger og et fototreff i Ulvik arrangert av Ulvik Fotoklubb i 1991. I kinoen på Åsane Kultursenter ble «Bergensserien» vist, samt at Tor Henning Olsen og Tore Frank- Petersen viste lysbildeserien «Fra en Nord Norsk sommer». Det var også i 1991 et fellesmøte med Bergen Kameraklubb. Klubben ble nr. 2 sammenlagt i Nordisk Fargediassalong arrangert av Bergen Kameraklubb. Vi hadde stor utstilling i 1991 med 60 bilder i 5 etasje i kjøpesenteret Galleriet sammen med Bergen Kameraklubb og Døves Fotoklubb. Klubben arrangerte i 1991 "Bergensmeisterskapet" der Tor Henning og Roald var ansvarlige for gjennomføringen og det var offentliggjøring i klubblokalet.

Fotoutstilling i Galleriet
Fotoutstilling i Galleriet

Årets fotograf 1991 ble Roald Synnevåg og Årets bilde «Farlig lek» var tatt av Rune Fjæreide.

Årets bilde 1991 Farlig lek Rune Fjæreide
Årets bilde 1991 Farlig lek Rune Fjæreide

- 1992 -

I 1992 var klubben 15 år, og en stilfull jubileumsfest ble arrangert i lokalene til Laksevåg Bueskytterkorps, med mange inviterte tidligere medlemmer. Jubileumsutstilling i sammenheng med 15. årsjubileet hadde klubben i Åsane Kultursenter, Flåten Senter i Os, Oasen Kjøpesenter og Lærerhøyskolen på Landås.

UTSTILLING 1992
UTSTILLING 1992

Det var i mars 1992 en helg med mørkeromsworkshop i Rosendal. Vi leide da en bolig tilhørende fjordhotellet. Dette året hadde klubben også en utstilling i sammenheng med Foto Knudsen sin fotomesse i Bergen Visningssenter. Tradisjonen tro hadde vi et fellesmøte med Bergen KK i 1992. Vi var på omvisning hos Bergens Tidende i fotodesken hos bilderedaktør Øyvind Christensen, som hadde vært medlem i klubben på 80 tallet. Årets fotograf i 1992 ble Rune Fjæreide og Årets bilde «Kusymre» var tatt av Rune Fjæreide.

Årets bilde 1992 Kusymre Rune Fjæreide
Årets bilde 1992 Kusymre Rune Fjæreide

- 1993 -

For å få inntekter til klubben var det i flere år vanlig med loddsalg til jul og til 17.mai. Dette var et lite populært foretak blant medlemmene, selv om det gav oss kjærkomne inntekter. Vi fikk tilbud om å være arrangør for La Plaza Bingo i sentrum. Vi stod som arrangør i navnet og måtte være fysisk tilstede i åpningstiden, der våre medlemmer gikk bingovakter. Dette var et lukrativt foretakende som vi hadde i 1993 og i 1994, og som gav oss inntekter på til sammen nesten 34.000,-

For å motivere medlemmene til å være aktive og en form for å honorere aktivitet, ble det innført et loddsystem i 1993. Medlemmer får lodder for å være aktiv på møtene i form av å vise bilder på møtene, holde foredrag og delta i konkurranser. Trekning foregår på julefesten, og premien er et "kunstfoto" som er tatt av en anerkjent fotograf, signert og innrammet. Terje Bergesen har vært den som har valgt ut og kjøpt inn bildene. Sissel Flakne Strømmen vant det første kunstfoto tatt av Ole Bueng.

Årets kunstfoto 1993 vunnet av Sissel Flakne Strømmen
Årets kunstfoto 1993 vunnet av Sissel Flakne Strømmen

Suksessen med mørkeromsworkshop i Rosendal ble også gjentatt i 1993. Øystein Klakegg var dette året foredragsholder på fellesmøtet med Bergen KK.

Styret i NSFF 1993 til 1999
Styret i NSFF 1993 til 1999

På Landsmøte i Rjukan ble et nytt styre i NSFF valgt, med Tor Henning Olsen som president, Roald Synnevåg som visepresident, Kari Mikalsen som sekretær, Knut Dalen som styremedlem og redaktør for medlemsbladet Kamera, samt Trygve Rønnestad fra Bergen Kameraklubb som kasserer. Dette styret besto frem til Landsmøtet på Voss i 1999.


Årets fotograf i 1993 ble Tor Henning Olsen og Årets bilde «Leken» var tatt av Tor Henning Olsen.

Årets bilde 1993 Tor Henning Olsen Leken
Årets bilde 1993 Tor Henning Olsen Leken

- 1994 -

I 1994 deltok flere av medlemmene på NSFF Distriktstreff i Rosendal. Det ble overnattet i lavo på en campingplass med laksefiskere. De var ikke særlig blide på oss siden festen varte til langt på natt. Foredragsholder på fellesmøte med Bergen KK dette året var Sture Nepstad. Klubben var også på besøk i galleriet til Bengt Moberg.
Årets fotograf i 1994 ble Rune Fjæreide og Årets bilde «Fender» var tatt av Torbjørn Helgesen. (dette bildet har vi desverre ikke)

Styret i Bekkalokket Fotoklubb i svømmebasseng
Styret i Bekkalokket Fotoklubb i svømmebasseng

Et noe uvanlig styremøte en gang på 90 tallet

Invitasjonen til Julebordet 1994
Invitasjonen til Julebordet 1994

- 1995 -

Midtsommer 1995 var det planlagt nattfotografering i bøkeskogen i Seim. Dessverre satte været begrensninger både i forhold til lys og regnvær, så vi evakuerte til hytten til Arne Vetaas hvor det ble grilling. Roald Synnevåg ble dette året tildelt AFIAP. Foredragsholdere var: Jørn Viggo Dale, Eli Merete Nilsen og Petter Solheim. Flere av klubbens medlemmer deltok både på NSFF Distrikstreff på Voss og på Landsmøte i Moelv. Den første internasjonale gullmedaljen i klubbens historie ble vunnet av Kari Mikalsen i en konkurranse i Japan i 1995.

Årets bilde 1995 Eva_Bergås Løyntnantshjerter
Årets bilde 1995 Eva_Bergås Løyntnantshjerter
Årets bilde 1995 Rune Fjæreide Bjerk ved Gjende
Årets bilde 1995 Rune Fjæreide Bjerk ved Gjende

Årets fotograf i 1995 ble Tor Henning Olsen og Årets bilde «Bjerk ved Gjende» var tatt av Rune Fjæreide og «Løytnantshjerte» av Eva Bergås.

- 1996 -

Jonny Jacobsen fikk i 1996 oppdrag av styret å lage et dataprogram som skulle holde orden på klubbmedlemmenes konkurranseaktivitet. Dette programmet har vært til uvurderlig hjelp for konkurranseutvalget i sitt arbeid med å holde orden på registrering, poengberegninger og rapporter av ulike slag. Vi følte et behovet for å ta vare på klubbens historie, og derfor ble ”Historisk komité” opprettet i 1996. Gjesteforelesere: Oddleiv Apneseth, Rolf Sylta, Thomas Breivik, Odd Magne Johansen og Åsne Digranes.

Årets bilde 1996 Rune Fjæreide Bjerk i Rondane
Årets bilde 1996 Rune Fjæreide Bjerk i Rondane

Årets fotograf ble Tor-Henning Olsen, og Rune Fjæreide ble vinner med årets bilde med tittel «Bjerk i Rondane»

- 1997 -

Fredag 13/6 1997 hadde vi gravøl i Klosterkjelleren. Vi mistet vårt faste tilholdssted gjennom mange år, og etter å ha prøvd Bydelshuset på Klosteret et par ganger, ble det i en periode arrangere hjemmemøter på rundgang hos medlemmene, noe som gikk greit siden det var i snitt 10-12 på møtene. Dette ble gjort frem til vi fikk leie nytt lokale i Lille Øvregate i 1998. Det var et fellesmøte med Nordhordland fotoklubb i Isdalstø i 1997, og en del av klubbens medlemmer var med på klubbturen ”Vårens vakreste eventyr” i Underdal og Flåmsdalen i Sogn og Fjordane. På NSFF Landsmøte i Tønsberg 1997, ble Roald Synnevåg tildelt ANSFF, ENSFF og HonENSFF- Honorær Eksellense, en sjelden ærestittel som gis for både administrativt arbeid og fotografisk aktivitet nasjonalt og internasjonalt. Knut Dalen ble dette året tildelt EsNSFF- eksellense service for administrativt arbeid i klubb og for NSFF.
Tor Henning Olsen ble distriktsmester i 1997. Det ble satt sammen en jubileums utstilling som ble vist i forbindelse med fototreffet på Vågå. Utstillingen ble deretter hengt opp i foajeen på Bergen lærerhøyskole. Året ble avsluttet med en minneverdig julefest hjemme hos familien Nerhus/ Øen. Vi spiste god mat og det ble danset til langt på natt.

Årets fotograf i 1997 ble Roald Synnevåg og Årets bilde «Libelle på blåklokke» var tatt av Rune Fjæreide.

Årets bilde 1997 Rune Fjæreide Libelle på blåklokke
Årets bilde 1997 Rune Fjæreide Libelle på blåklokke

- 1998 -

Tor Henning Olsen fikk i 1998 gjennom NSFF henvendelse fra Photo Club Bergerac i Arles i Frankrike. Et av medlemmene derifra, Lysiane, var på besøk i Norge og ønsket kontakt med en fotoklubb i Bergen. Dermed fikk vi en vennskapsklubb i Frankrike. Vi har ved to anledninger deltatt i utstillinger i Bergerac sammen med andre klubber fra hele verden.
I 1998 fikk klubben via Kari Mikalsen en avtale med Japan Photo om å bruke et av utstillingsvinduene deres til vårt faste galleri. Siden den tid har klubbens medlemmer hatt utstillinger der. Det har også vært fellesutstillinger fra konkurranser, fellestema og gruppearbeider. Utstillingene har blitt skiftet stort sett hver måned.
Roald Synnevåg ble i 1998 Distriktsmester. Klubben ble også beste klubb i Distriktsmesterskapet. På våren hadde vi besøk av Hydro sin fotoklubb. På høsten hadde vi besøk av Nordhordland Fotoklubb. Julefesten ble holdt hjemme hos familien Fjæreide på Sotra.

Årets bilde 1998 Lena Sætre Stina II
Årets bilde 1998 Lena Sætre Stina II

Årets fotograf 1998 ble Roald Synnevåg og Årets bilde «Stina II» tatt av Lena Sætre.

- 1999 -

Det var hyttetur til Viksøy på Sotra på våren 1999 og Petter Solheim holdt 2 foredrag i klubben dette året. Tor Henning Olsen, Jan Standal og Kari Mikalsen ble valgt til styreverv i D4, og arrangerte årsmøte i NSFF Distrikt 4. Klubben hadde temautstilling i vinduet til Japan Photo med portrett og om internasjonale fotokonkurranser.

Årets kunstfoto 1999 vunnet av Kjell Arne Dyrøy
Årets kunstfoto 1999 vunnet av Kjell Arne Dyrøy

Kjell Arne Dyrøy vant årets kunstfoto 1999. Det klassiske bildet som felte Hjallis, og som finnes kun i 2 eksemplarer hvor både Hjallis og fotograf Johan Bruun har signert.

I 1999 innførte klubben to nye priser som ble offentliggjort på julefesten. ”Ungdomsprisen” som er tiltenkt medlemmer under 25 år, og som har vist stor fremgang og utvikling i fotografering. Denne prisen blir utdelt ved skjønn, og er ikke nødvendigvis en årlig foreteelse. Christian Kaldheim var den første som fikk prisen i 1999, siden fulgte Tine Irlin Christensen i 2000 og Emil W. Breistein i 2006
”Stå på prisen” ble også opprettet i 1999, og tildeles medlemmer som har bidratt med nytenkning, flott initiativ og/eller mye engasjement på klubbens møter, sosialt samvær og/eller lignende sammenkomster. Roy Birger Nilsen, Jarle Westervik og Runar Brunslid var de første som fikk prisen i 1999. Årets fotograf 1999 ble Roald Synnevåg og Årets bilde «Mosaikk» var tatt av Jarle Westervik.

Årets bilde 1999 Jarle Westervik Mosaikk
Årets bilde 1999 Jarle Westervik Mosaikk

- 2000 -

I 2000 ble det gjort et omfattende arbeid med å lage retningslinjer for de ulike utvalg, og en ny tenkning i forhold til kvalitetssikring av klubbens aktiviteter. Roald Synnevåg fikk ”Stå på prisen” for sitt arbeid med dette, og for sitt arbeid med å samle klubbens historie, og arbeidet i klubbens konkurranseutvalg gjennom flere år. Dette året ble det opprettet en Internettkomité som skulle lage og drifte klubbens internettsider. Et omfattende arbeid ble startet med www.bekkalokket.com, og Frode Algerøy fikk ”Stå på prisen” i 2000 for sitt engasjement i dette arbeidet, og Rolf Morten Olsen for mange år som Kjellermester. Festkomiteen skiftet navn til Komite for kos, trivsel og velvære. Klubben arrangerte en helgetur til Rongevær i Nordhordland. Hyggelig samvær og nydelig vær gav oss en uforglemmelig helg i skjærgården. Medbrakt var mørkeromsutstyr og studioblitsutstyr som ble flittig benyttet.

Tur til Ronevær 2000
Tur til Ronevær 2000

Klubben arrangerte Fotomaraton i Bergen 9.-10. september 2000 med premiering påfølgende helg. Som hovedarrangør stod Bekkalokket Fotoklubb og Foto Knudsen i samarbeid med Fotorådet. Klubbens medlemmer gjorde en flott innsats under arrangementet og vi markerte oss godt i bybildet og i Bergens Tidende. Vi gjennomførte et bra arrangement som skaffet oss penger i klubbkassen.

Årets bilde 2000 Kari Mikalsen Pyramide
Årets bilde 2000 Kari Mikalsen Pyramide

Årets fotograf i 2000 ble Runar Brunslid og Årets bilde «Pyramide» var tatt av Kari Mikalsen.

- 2001 -

Klubben arrangerte i 2001 på ny helgetur til Rongevær, nord for Bergen i Austrheim kommune i mai måned. Vi var 18 medlemmer og 3 barn med på turen. Vi hadde med oss mørkeromsutstyr med 3 forstørrere og studioblitsanlegg, og tiden gikk stort sett med i mørkerommet og til å ta portrettbilder. Været var dårlig hele tiden men vi klarte allikevel å få fyr på grillen og festene om kveldene var som vanlig med høy stemning. Noen tok turen til Fedje i løpet av helgen. Arrangementet vårt i Rongevær fikk bred omtale i en reportasje i regionsavisen Nordhordland.

Høsten 2001 leide klubben mørkerom hos Friundervisningen til en mørkeromsworkshop. Dette året ble det opprettet en egen utstillingskomite og en jubileumskomite. Det ble lagt inn en presisering i statuttene:
For å bevare et godt miljø i klubben skal antall medlemmer holdes på et nivå som muliggjør en aktivitet og en håndtering av medlemsmassen. Styret skal strebe etter at nye medlemmer som
kommer inn har et genuint ønske om å være fotografisk aktive bidragsytere i klubben.

2001 Fiskemake Tine Irlin Christensen

Årets fotograf i 2001 ble delt mellom Kari Mikalsen og Runar Brunslid og Årets bilde «Fiskemåke» var tatt av Tine-Irlin Christensen

- 2002 -

På klubbens 25 års jubileumsfest i 2002, ble Tor Henning Olsen og Roald Synnevåg utnevnt til Æresmedlemmer. Jubileumsfesten ble avholdt på Gyldenpris i Damsgårdstuen. Leder i Bergen Kameraklubb, Atle Garmann, overrakte en billedbok i gave.

I april 2002 hadde klubben jubileumsutstilling i 5.etg. i kjøpesenteret Galleriet. Utstillingen fikk bred mediedekning med både NRK lokalradio, NRK Vestlandsrevyen (TV) og Bergens Tidende. Det var nesten 100 utstilte bilder fra 27 forskjellige autorer. Vår vennskapsklubb Photo Club Bergerac fra Frankrike var også representert på jubileumsutstillingen. Terje Bergesen var primus motor for denne utstillingen, og fikk ”Stå på prisen” dette året for sitt arbeid med utstillingen. Bildesamlingen ved Universitetet i Bergen var også representert, med en presentasjon av "Knudsensamlingen" Presseomtale: http://bekkalokket.com/old/index.php?option=com_content&view=article&id=514&Itemid=473

Det var satt sammen et stort mosaikkbilde med 280 småbilder, hvor alle bildene var av brostein. Denne kunstformen kalles for "process art". Denne store kollasjen ble for øvrig i 2005 overrakt Kirkens Bymisjon som en gave, og henger i en barnehage som de driver. Roald Synnevåg fikk æren av å avdekke bildet til stor festivitas med champagnebrus og kjeks. http://bekkalokket.com/old/index.php?option=com_content&view=article&id=512&Itemid=471

Herdla

I 2002 ble vi kontaktet av Natteravnene i Bergen, som ønsket bilder til sin kalender. Vi opprettet en kalenderkomité som skulle stå for utvelgelsen og ha kontakten med Natteravnene. Dette ble helt frem til 2011 en av klubbens hovedinntekter, og gjort sitt til at vi har kunnet investere i nytt utstyr. Etter sommerferien i 2002 fikk vi nytt lokale igjen, denne gangen kom vi tilbake til gamle tomter på Klosteret i Nordnes Bydelshus. Dette året ble det utarbeidet retningslinjer for de ulike komiteer og drift av klubben.

2002 Freedom Rune Fjereide

Årets fotograf i 2002 ble Roald Synnevåg og Årets bilde «Freedom» var tatt av Rune Fjæreide.

- 2003 -

For å planlegge sommerens store eventyr ble det selvfølgelig opprettet en Komité for Frankriketur. 7 medlemmer med familier var med på klubbtur til Frankrike sommeren 2003. Første del av turen gikk via Paris til Bergerac i Dordogne distriktet, 10 mil øst for Boardaux i syd Frankrike. Byen ligger i et vindistrikt, og vi benyttet selvfølgelig anledningen til å besøke noen vinslott, både for å fotografere og for å smake på vinen. Steder som St.Emilion og Chateau de Monbazillac er kjente merker for vinelskere. Den maleriske byen Sarlat og middelalderbyen Beynac var også noen av målene for våre utflukter, i tillegg til byen vi bodde i, Bergerac som har en fin beliggenhet ved elven Dordogne. Bekkalokket Fotoklubb har en vennskapsklubb i Bergerac, "Photoclub de Bergerac". Klubben har et stort internasjonalt nettverk av fotoklubber, og annethvert år arrangerer de en stor fotoutstilling. Det er tredje gang Bekkalokket deltar i denne store utstillingen.

Jan og Lusiane Buirlus

Jan Standal og Lusiane Buirlus fra Photoclub de Bergerac

I 2003 var tema "Peace or the opposite", og Rune Fjæreide var den av alle utstillerne som med sitt bilde "Freedom" ble plukket ut som det beste bilde. Ved en høytidelig mottakelse i utstillingslokalet, ble det overrakt en flott plakett fra den nasjonale organisasjonen. I tillegg fikk Bekkalokket overrakt et sølvfat av byens kultursjef som en hilsen for samarbeidet mellom byene. Photoclub de Bergerac har også deltatt i utstillinger Bekkalokket Fotoklubb har arrangert i Bergen, og medlemmer fra Bergerac har besøkt Bergen tidligere og vis a versa. Et av medlemmene arrangerte grillparty på fransk vis i hagen der det ble servert bla froskelår og gåseleverpostei med ditto tilbehør.

Frankrike 2003

Andre del av turen gikk til Paris. Kjente steder som Eiffeltårnet, Triumfbuen, Montmartre, Grand Arc, Louvre, Le France, Sacre-Cæur, Notre Dame var noen av stedene som ble foreviget på et stort antall filmruter. Vi benyttet også anledningen når vi var i Frankrike til å besøke Disneyworld Paris, noe som ble en opplevelse for både store og små. Det er laget en vindusutstilling hos Japan Photo med bilder fra denne Frankriketuren. Turen var en stor suksess og sporer til gjentagelse.

Rutefest9
Rutefest2

Temafest i 2003 "ruter" Terje og Jan poserer stilfult

2003 er antakelig det året hvor den digitale revolusjon nådde Bekkalokket Fotoklubb. Dette året kjøpte klubben en filmskanner Minolta Dimage scan dual III som var flittig brukt av medlemmene. Klubben gikk inn i en ny tidsalder da behovet for å vise digitale bilder på lerret kom for fult. Det ble høsten 2003 kjøpt inn en projektor med relativ god oppløsning. Dette medførerte at det ble vist bilder som er bearbeidet på en PC, noe som gir bland annet støvfrie bilder, og som gir en kunstnerisk frihet i form av billedmanipulering. Noen hevdet at dette var juks, men det har siden fotografiets opprinnelse vært gjort manipulering med fotografi i mørkerom og ved kolorering blant annet. Magne Haveraaen og Jan Standal var de første i klubben som begynte å fotografere med digitalkamera, og Jan var den første som kjøpte digitalt speilrefleks i mars 2003. ”Stå på prisen” ble tildelt Unni Brekke og Einar Thorsen for å lage nye internettsider. De la ned et omfattende arbeid i utforming og brukervennlighet. Vi fikk nå et billedgalleri hvor medlemmene kan vise sine bilder. Einar fikk for øvrig gratis medlemskap i flere år som en kompensasjon for å vedlikeholde nettsidene.

2003 Oops Jan Standal

Årets fotograf i 2003 ble Roald Synnevåg og Årets bilde «Oops» var tatt av Jan Standal.

- 2004 -

Klubbens blitsanlegg skiftet ut dette året, men nå litt mer proft med to blitslamper. Det ble også investert i bærbar PC til bruk på klubbkveldene. Mange av klubbens medlemmer deltok på kurs i digital billedbehandling. Det gamle overtoningsanlegget for dias ble solgt. Det markerte en ny tid, få medlemmer viste lysbilder på klubbkveldene. Det ble vedtatt på årsmøtet i januar 2004 at digitale bilder skal kunne delta i konkurransene i dias klassen, og at de skal vises på skjerm på lik linje med dias. Kalibrator for skjerm ble også kjøpt inn for utleie til medlemmene.

Jan
Magne

Foto: Jan Standal Foto: Magne Haveraaen

Rolf
Tine

Foto: Rolf Rose Jensen Foto: Tine-Irlin Dahl Andersen

Klubben hadde stor utstilling i Galleriet i Bergen sentrum fra 8 juli til 7 august 2004 med 103 bilder på vegg og 118 bilder som ble vist med projektor. Projektorbildene var av Terje Bergesen med tema ”roser” og Rolf Rose Jensen med tema ”fisker”. Utstillingen hadde Bergen som utgangspunkt og her fantes både arkitektur, flora og fauna, samt store og små bergensere i glad utfoldelse. Flere av kollasjene som klubben har jobbet med var også utstilt. Bergen Tidende hadde samtidig en fotokonkurranse med visning av dagens vinnerbilde i samme lokalet. Flere av klubbens medlemmer var med på NSFF Distriktstreff på Skudesnes i Rogaland.

Bekkalokket på fototreff i Skudenes

Jan Standal fikk ”Stå på prisen” dette året for hans arbeid med å gjøre historisk materiell tilgjengelig på nettsidene og for effektiv og rask oppdatering, og for sitt utrettelige arbeid med å fremme klubbens interesser.

20 medlemmer var på Photoshopkurs 21-22. februar 2004. De digitale bilder er nå på full fart inn i klubben, enten man har skaffet seg digitalt kamera eller man digitaliserer sine slides eller negativer. Kurset ble avholdt i lokalene til Bergensavisen med Ståle Raknes som kursleder.

På NSFF Landsmøte i 2004 holdt Jan og Roald et foredrag om hvordan Bekkalokket Fotoklubb drives og tilhørighet i NSFF. Det ble vist til klubbens struktur og ansvarsfordeling i komiteer, noe som gir engasjement for mange av medlemmene, noe som igjen gir et stort samhold og et positivt klubbmiljø. Bekkalokket har en visjon om å være med i styrende organer for å kunne påvirke og utvikle en landsdekkende organisasjon som NSFF, fremfor å bare å stille krav til hva NSFF gjør for klubben. Enhver klubb med respekt for seg selv, må ha en tilknytning til en fellesorganisasjon som NSFF.

2004 Vinterstemning Roy Birger Nilsen

Årets fotograf i 2004 ble Rolf Rose Jensen og Årets bilde «Vinterstemning» var tatt av Roy Birger Nilsen.

- 2005 -

Klubben fikk i 2005 å få laget sine egne medaljer til bruk i klubbens konkurranser, og plaketter til oppsamlede poeng i klubbkonkurransene gjennom flere år.

50 poeng100 poeng250 poeng500 poeng1000 poeng2000 poeng
BronseSølvGullBronse m/eikeløvSølv m/eikeløvGull m/eikeløv

Roald Synnevåg fikk sølvplakett m/laurbær 1000 poeng, Tor Henning Olsen, Kari Mikalsen og Rune Fjæreide fikk bronseplakett m/laurbær 500 poeng. Sølvplakett 100 poeng ble tildelt Jonny Jacobsen, Jan Standal, Rolf Rose Jensen, Magne Haveraaen og Unni Brekke. Bronseplakett 50 poeng ble tildelt Tine Irlin Christensen og Terje Bergesen.

2005 er det året hvor vi startet med å ha møter hver torsdag. To ordinære klubbmøter og to ”mellommøter” i måneden bærer preg av veldig stor aktivitet, og aldri før har vi hatt så mange medlemmer, det var 69 medlemmer ved utgangen av året. Mellommøtene ble brukt som arbeids- opplæringsmøter med fokus på digital billedbehandling. På våren dette året hadde vi et helgekurs med fotografen Torbjørn Tandberg fra Drammen. Han viste mange av sine egne bilder, og delte raust ut sine fotokunnskaper med oss.

Kolasjer

Jarle Westervik, Tine-Irlin Dakl Andersen, Annie Bjørklund, Terje Øen og Honoria Bjerknes Hamre jobbet med kolasje.

Vi kjøpte ny projektor dette året, den gamle ble solgt til BKK. Nå har de aller fleste av medlemmene digitalt fotoutstyr, og diasfremviseren er så godt som ikke i bruk. Omstillingen fra analogt utstyr med sort/hvitt og dias, til digitalt utstyr har gått veldig fort. Klubbens medlemmer hadde til sammen 11 bilder i NSFF sin Årbok 2005. Eksterne foredragsholdere: Undervannsfotograf Espen Rekdal og Kurator Mette Langeid fra Bergen Kunstforening.

Bjarne Øymyr hadde frontbildet på NSFF Årbok dette året. Tittel på bildet "Jazzbass". Årets Fotograf 2005 ble Jan Standal og Årets bilde «Det store spranget» tatt av Rolf Rose Jensen.

2005 rolf rose jensen det store spranget

I 2005 arrangerte klubben NSFF Landsmøtet sammen med Bergen Kameraklubb. Arrangementet som startet fredag 3 juni med samling Nordnes Bydelshus. Bildevisning og sosialt samvær sto på programmet denne kvelden. Lørdag formiddag var det frokost og guidet byvandring gjennom Bergens gater og smau. Senere var det lunsj i Nordnes bydelshus før landsmøte forhandlingene. Engasjerte mennesker debatterte og ble enige om en del forandringer som var foreslått. En ny vending for NSFF er nå at digitale bilder blir inkludert i fotokonkurranser.
Festmiddagen var på Fløyrestauranten. Stor stemning med fint vær og trommiser fra buekorps ved ankomsten, men dessverre kom det tåke som skulte utsikten vi er så stolte over. Det var et flott arrangement som ble feiret videre på Harbour Cafe, hvor vi tok over en hel etasje! Alt i alt et meget vellykket arrangement!

tor henning og kari får sin EsNSFF

Kari Mikalsen og Tor Henning Olsen ble på Landsmøtet i Bergen tildelt æresbevisningen HonENSFF- Honorær Eksellense. Man må ha ANSFF, ENSFF og EsNSFF (Eksellense service) for å få denne utmerkelsen. Kari og Tor Henning er nr.12 og 13 i Norge med disse hederstegn.

- 2006 -

Internettsidene til klubben, www.bekkalokket.com, er besøkt kontinuerlig; første besøk i 2006 var 1. januar kl. 00.14. og siste besøk 31. desember kl. 23.59. Det har blitt sendt 15 milliarder tegn ut fra vår nettside i 2006. Vi har hatt 1,5 millioner treff på sidene våre og 10.500 forskjellige personer (unike brukere) har vært innom. De fleste treffene kommer fra Norge deretter fra USA med en halv million treff. Nederst ligger Burkinafaso (!) med ett treff. Totalt har vi hatt besøk fra 73 forskjellige land. Forumet er det mest populære stedet, deretter kommer galleriet.

Terje Bergesen Sommerfest 2006

Sommerfest på Radøy. Foto: Terje Bergesen

2006 var det første året klubben ble beste klubb i NSFF Landskonkurranser. Det ble en omlegging av konkurranseåret i NSFF, fordi det skal bli mer festivitas og verdsetting av det å bli Årets fotograf og årets klubb. Kåringen skal skje på Landsmøtet, slik at omleggingen gjorde at 3 konkurranser ble gjeldende. Begge konkurransene i 2005 samt vårkonkurransen i 2006. Bekkalokket ledet alle rundene, og vi var en klar vinner. Vi vant en flott sølvpokal og et kamera til en verdi av 15.000,- Emil W. Breistein ble Årets ungdomsfotograf i NSFF.

Klubben hadde våren 2016 en fellestur til Praha i Tjekkia. Det var guidet tur på lørdagen og nattfotografering i byens gater. Noen hadde billetter til en kveld i operaen. Søndagen var lagt opp til fotografering på egenhånd eller i små grupper. Turen var i hovedsak arrangert av Anita Holmedal. Hun fikk ”Stå på prisen” for dette, samt at hun har gjort en glimrende jobb i ” Komiteen for kos, trivsel og velvære”. Tommy Rong fikk også ”Stå på prisen” for sitt engasjement og arbeid i Komiteen for kos, trivsel og velvære og sitt arbeid som kjellermester. Tom Jarane har i 2006 vært en drivkraft på mellomtorsdagene, og bidratt med entusiasme og iver. Han fikk ”Stå på prisen” for dette, samt at han har gjort en flott jobb i konkurranseutvalget.
FIAP arrangerte i 2006 1st FIAP Clubs World Cup for fotoklubber, Bekkalokket FK ble best i Norden, og fikk totalt en 36.plass.
Klubbens Sølvplakett 100 poeng ble tildelt Roy Birger Nilsen og Tine-Irlin Dahl Andersen og Bronseplakett 50 poeng ble tildelt Roy Birger Nilsen og Jarle Westervik.
Japan Photo skiftet butikklokale høsten 2006, og vi fikk videreføre vår avtale om å bruke et av deres vinduer til utstilling. Klubbens medlemmer hadde til sammen 11 bilder i NSFF sin Årbok 2006.

2006 The Return Janne Lie

Årets Fotograf 2006 ble Roy Birger Nilsen og Årets bilde «The return» tatt av Janne Lie.

- 2007 -

Jubileumsfesten i 2007 i anledning klubbens 30. år, ble avholdt 24.mars på Hotell Augustin med 60 gjester. Kvelden startet flott med ”Nystemten” (som er blitt en tradisjon i klubben på julefester og jubileumsfester) Både nye og gamle medlemmer var til stede. Gratulasjoner ble framført fra NSFF ved Leder Roald Synnevåg og fra Bergen Kameraklubb ved Trygve Rønnestad. Taler med historisk sus ble framført av veteranene i klubben og vi avsluttet festen i Klosterkjelleren (vårt gamle lokale) til utpå morgenkvisten. Administrative hederstegn ble innført i 2006, og ble utdelt første gang på jubileumsfesten i 2007. Diplom med jakkemerker i henholdsvis gull, sølv og bronse. I tillegg er det laget et eget jakkemerke for Æresmedlemmene.

aeresmedlem bfk

Formålet med hederstegn er å hedre medlemmene for arbeidet de har gjort i klubbens styre, komitéer og verv i NSFF. Utregning av poeng gjøres av historisk komité og hederstegnene deles ut på julefesten hvert år. Det deles ut i 3 nivåer: gull 200 poeng, sølv 100 poeng og bronse 50 poeng. Poengutregning pr. år foregår etter følgende poengskala: Leder i BFK 20, styremedlem i BFK 10, komitemedlem i BFK 5, Årspoeng i BFK 1 poeng. Leder i NSFF 15, styremedlem i NSFF 10, leder i NSFF utvalg 7, medlem i NSFF utvalg 5 og regionkontakt i NSFF 7 poeng.

I anledning av klubbens 30 års jubileum i 2007 arrangerte vi en jubileumsutstilling på Akvariet. Utstillingen som besto av 5 aluminiumsplater 65cm x 170cm besto av mange bilder. Disse ble montert på veggene i kafeen og hang oppe fra mai til januar 2008. GC Rieber Fondene har gitt kr. 12.000.- i støtte til utstillingen.

De som fikk tildelt diplom og gullmerke i 2007: Roald Synnevåg, Jan Standal, Tor Henning Olsen, Terje Bergesen, Kari Mikalsen. Diplom og sølvmerke: Knut Dalen, Rune Fjæreide, Rolf Morten Olsen, Terje Øen, Paul Lossius. Diplom og bronsemerke: Unni Brekke, Lars Kaltenborn, Rolf Rose Jensen, Jonny Jacobsen.

Jan Standal ble på jubileumsfesten i 2007 utnevnt til Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb.

Halvor Larsen og Unni Brekke ble tildelt ”Stå på prisen” Begge for sitt arbeid med utstillingen på Akvariet, Unni for å videreutvikle utstilling i Japan Photo, Halvor for sitt arbeid med internettsidene.
Jan Standal fikk tildelt NSFF gullplakett 100 poeng, Torbjørn Helgesen, Unni Brekke, Anni Bjørklund og Emil W. Breistein fikk tildelt bronseplakett 50 poeng.
I 2007 startet klubben med en utstrakt kursvirksomhet med økonomisk støtte av Folkekulturforbundet. Det ble dette året gjennomført 17 kurskvelder i tillegg til 2 lørdager og 1 helgetur. På grunn av kurset økte medlemstallet til 83. Fire ganger ble det i 2007 arrangert ”Lørdagskafé” med besøk på kafé og diverse utstillinger.

Bekkalokket Fotoklubb deltok i 2nd FIAP Clubs World Cup. Vi ble igjen Nordens beste klubb på 24. plass. I verdens største fotokonkurranse, Trierenberg Super Circuit deltok 11 autorer fra klubben og i gjennom 4 juryer ”sanket” vi inn 1 gull til Olav Døskeland, 2. premie til Johan Odvar Odfjell og totalt utrolige 114 antatte arbeider. I tillegg fikk Bekkalokket en gullmedalje for best mixed club. I Al Thani Award for Photography deltok 14 autorer fra klubben og disse klarte å få 73 antatt bilder.

Jan standal 2007 monalisa

Årets Fotograf 2007 ble Roald Synnevåg og Årets bilde «Mona Lisa» var tatt av Jan Standal.

nsff gutta boys

Roald Synnevåg og Tor Henning Olsen ble utnevnt til Æresmedlemmer i Norsk Selskap For Fotografi på Landsmøtet i Mandal i 2007. Dette året ble Roald valgt til leder i NSFF.

- 2008 -

Styret 2008/2009

Annie Bjørklund- Jan Standal – Tom Jarane- Halvor Larsen- Henning Rasmussen

På julefesten i 2008 fikk Anny Bjørklund, Anita Holmedal og Halvor Larsen tildelt administrative hederstegn i bronse og Tom Jarane fikk i sølv. Bronseplakett 50 poeng ble tildelt Arne Vetaas, Olav Døskeland og Geir Brekke. Torbjørn Helgesen ble tildelt sølvplakett 100 poeng. For andre år på rad har Bekkalokket FK høstet gull i verdens største fotokonkurranse, Trierenberg Super Circuit. Gullmedalje til klubben for best mixed club, og individuelt gull til Roald Synnevåg, Marianne Sleire og Jan Standal. 14 autorer fra klubben fikk til sammen 195 antatte. Klubben deltok i 3. FIAP Clubs World Cup. Vi kom denne gang på en mer beskjeden 81. plass.
I NSFF Landskonkurranse ble klubben for andre gang i historien Årets klubb. Roald Synnevåg ble nr.2 i Årets Fotograf og Emil Breistein ble Årets ungdomsfotograf.
Kjell Rasmussen og Honoria Bjerke Hamre fikk ”Stå på prisen” for sitt arbeid som «Kjellermester» og Geir Brekke fikk ”Stå på prisen” for aktivitet og positivitet på klubbkveldene, og for å velvillig dele sin kompetanse med andre medlemmer.

Julefest 2006 095
Julefest 2006 094

En populær sport på sommer- og julefest er å kaste på flaske. Den som kommer nærmest flasken med 10 kroner har vunnet flasken med cognac. Som oftest blir den drukket opp samme kveld til stor glede for de som tapte.

2008 nordlys Einar Helge Osland

Geir Brekke ble Årets Fotograf 2008 og Einar Osland hadde Årets bilde med tittel «Nordlys»

2009

Styret 2009/2010

Jan Standal-Tom Jarane- Kari Bernadini- Jannice Bårtveit- Marianne Fagerås- Halvor Larsen

“Stå på prisen” i 2009 ble tildelt Kari Bernardini for sitt engasjement i utstillingskkomiteen og administrering av 3 utstillinger, hennes drivkraft i styret og hennes evne til omformulere et nei til et ja. Marianne Fagerås ble tildelt “Stå på prisen” for sitt verv i komite for kos, trivsel og velvære. Marianne har gjennom hele 2009 gjennomført gode og veldig godt planlagte arrangement.
Klubben hadde 3 ulike utstillinger i kjøpesenteret Exhibition og ved Haukeland Sykehus hadde vi utstilling i 3 ulike arealer som hang i et halvt år.
Utstilling i kjøpesenteret Exhibition i Bergen sentrum i august 2009 med 39 bilder. Klubben fikk et 2 siders oppslag i BT angående utstillingen. http://bekkalokket.com/old/images/stories/omoss/historie/presseomtale/BT20090817.pdf

Olav Døskeland

Olav Døskeland ble Årets fotograf i NSFF, men Olav måtte dele æren med Atle Garmann fra Bergen KK. Bekkalokket ble nr.2 i Årets klubb i NSFF Landskonkurranser 2008/2009. Internasjonal bronseplakett til Tom Jarane og Unni Brekke. Internasjonal gullplakett til Jan Standal. EsNSFF til Terje Bergesen.

HonENSFF

Jan Standal ble utnevnt til HonENSFF- Honorær Eksellense i 2009. En ærestittel som gis for både administrativt arbeid og fotografisk aktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Kari Bernardini ble tildelt klubbens bronseplakett og Olav Døskeland sølvplakett. Torbjørn Helgesen ble tildelt administrative hederstegn i sølv.
Klubben kom på 80.plass i 4.FIAP World Cup. Klubben fikk for første gang trofe- “overall top clubs” i Trierenberg, som 1 av de 10 beste klubbene. 24 av klubbens medlemmer høstet tilsammen 236 antatte i samme konkurranse. 25 av klubbens medlemmer høstet 72 antatte i Al Thani. Foredragsholdere: Odd Mehus som er freelancefotograf i BT. Han viste bilder og fortalte litt om hvordan det var å jobbe som freelancefotograf. Krigsfotografen Robert King var i på BIFF i forbindelse med filmen Shooting Robert King, som handler om ham selv. Eirik Holmøyvik som viste sine sort/hvit bilder.

NSFF Årbok 2008

Bekkalokket fikk 5 bilder i årboken for 2008, og i tillegg forsidebildet, «Nordlys» av Einar Helge Osland. Årets fotograf 2009 ble Olav Døskeland og Årets bilde «Tankefull» Henning Rasmussen.

Årets bilde 2009 Tankefull
Årets bilde 2009 Tankefull

- 2010 -

Klubben ble i 2010 medlem i Amatørkulturrådet i Bergen. Vi deltok på Amatørkulturrådets dag i Grieghallen 11. september 2010. Der hadde vi en stand og viste bilder. Vi hadde ca 20 bilder innrammet og projiserte bilder på lerret. Det ble satset på kurs i lightroom og photoshop på mellommøter. Møter hver torsdag sier litt om aktivitetsnivået. Fotografisk sirkeltrening var noe nytt som ble prøvd dette året, med ulike former for lyssetting som tema. Galleribesøk 3 ganger i løpet av året. 7 av klubbens medlemmer var på Landsmøtet til NSFF. Presseomtale fra Photowalk som vi arrangerte sammen med Japan Photo:
http://bekkalokket.com/old/index.php?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=488

I 2010 kom klubben på 96. plass i 5th FIAP World Cup. Klubben fikk for andre gang trofeet “Overall top clubs” i Trierenberg, som 1 av de 10 beste klubbene. 30 av klubbens medlemmer høstet tilsammen 325 antatte i samme konkurranse. 18 av klubbens medlemmer høstet 96 antatte i Al Thani.
Bekkalokket ble Årets klubb i NSFF Landskonkurranser 2009/2010. Nasjonal bronseplakett til Annie Bjørklund, Torbjørn Helgesen og Olav Døskeland. Internasjonal bronseplakett til Henning Rasmussen, Einar Osland, Marianne Sleire, Geir Brekke, Kari Bernardini og Torbjørn Helgesen. Internasjonal sølvplakett til Kari Bernardini, Tom Jarane og Unni Brekke. ANSFF, ENSFF og HonENSFF til Jan Standal. EsNSFF til Unni Brekke. AFIAP til Jan Standal og Tom Jarane. Bekkalokket fikk 15 bilder i årboken for 2009 som kom ut i 2010.

Klubben hadde en intern fotomaraton med 19 deltakere. 20 medlemmer var med på helgetur i 2010 til Kinsarvik i strålende høstvær. Det var i oktober en lørdagstur til Fartøyvernmuseet i Norheimsund.
Foredragsholdere i 2010: Gunnar Danbolt snakket om komposisjon og lys hos de gamle mesterene (malerier) Sigrid Lien snakket om fotografi og komposisjon, Roger Brendhagen hadde med 200 kg utstyr og viste tips og triks, Reidulv Lyngstad viste aktfoto, Svein Bringsdal snakket om det å være motefotograf.

Årets bilde 2010 Audun Nygaard The future of China
Årets bilde 2010 Audun Nygaard The future of China

Årets fotograf 2010 ble Kari Bernardini og Årets bilde «Kinas fremtid II» tatt av Audun Nygaard.

 - 2011 -

Våren 2011 arrangerte klubben 1.Vestnorsk fotomaraton med 33 deltakere som tok utfordringen og brukte en veldig våt og kald lørdag formiddag på å ta bilder i følgende tema: Blå strek, Ren nytelse, Grønn glede, Festspill, Kulturskatt, God pris, Klapp igjen! Triks, Steg for steg, Skal vi danse? Alfabetisk, Skjønnhet kommer innenfra. Høsten 2011 hadde klubben for første gang på veldig lenge en fotosprint med tema: sommer og innpakket. Eksterne foredragholdere dette året var: Marcel Leilienhof, Rune Sævig og Christian Tiller.

I 2011 ble det gjort en endring i plaketter. For at det skulle være mulig å oppnå poeng til den høyeste plaketten 2000 poeng gull med eikeløv, måtte denne poengsummen reduseres til 1000 poeng. Sølv med eikeløv redusert til 700 poeng (tidligere 1000), bronse med eikeløv til 400 poeng (tidligere 500) og gullplakett til 200 poeng /tidligere 250). Poeng opparbeides kun i klubbkonkurranser etter følgende skala: gull 7 poeng, sølv 5 poeng, bronse 3 poeng og antatt 1 poeng.

50 poeng100 poeng200 poeng400 poeng700 poeng1000 poeng
BronseSølvGullBronse m/eikeløvSølv m/eikeløvGull m/eikeløv

Audun Nygaard og Tom Jarane ble tildelt bronseplakett, og Kari Bernardini sølvplakett. Thorstein Kleivdal ble tildelt administrative hederstegn i bronse, og Halvor Larsen tildelt administrative hederstegn i sølv. Kenneth Rivenes og Fredric Verhelst vant hver sin gullmedalje i Trierenberg. Klubben fikk for tredje gang trofe- “overall top clubs” i Trierenberg, som 1 av de 10 beste klubbene.

Presseomatale BA 2011
Trierenberg Super Curcuit


Klubben ble beste norske klubb i 1st Arctic Exhibition of Photographic art, og Audun Nygaard ble beste norske autor. Både klubb og Audun blir tildelt NSFF pokal.

Det skåles i pokal på sommerfesten i 2011
Det skåles i pokal

Det feires og drikkes fra pokalen

På NSFF Landsmøtet i Ålesund ble det svært mange hederstegn og plaketter til klubbens medlemmer. Unni Brekke, Kari Bernardini og Torbjørn Helgesen ble tildelt AFIAP, Jan Standal EFIAP og Roald Synnevåg EFIAP–B. Bekkalokket ble nr.2 i Landskonkurransene 2010/2011. Internasjonal bronseplakett til Kenneth Rivenes, Endre M. Lidahl, Johan Odvar Odfjell, Annie Bjørklund og Rune Eide. Internasjonal sølvplakett til Magne Haveraaen, Torbjørn Helgesen, Geir Brekke. Internasjonal gullplakett til Kari Bernardini og Tom Jarane. Internasjonal sølvplakett med blå emalje til Roald Synnevåg. Nasjonal bronseplakett til Audun Nygaard og Tom Jarane. Nasjonal sølvplakett til Unni Brekke og Olav Døskeland. Nasjonal bronseplakett med rød emalje til Roald Synnevåg.
I september hadde vi en klubbtur til Stockholm hvor 14 medlemmer deltok. Vi tilbrakte en oval weekend der alle bestilte hotell og reise selv. Vi hadde 2 felles middager og felles guidet tur på Fotografiska hvor vi så Nick Brandt sin fantastiske utstilling «Om this eart, a shadow falls». Noen var også med på hans foredrag.
Vi deltok på Amatørkulturrådets dag i Grieghallen 10. september 2011. Der hadde vi en stand og viste bilder på skjerm. Komite for «Kos, trivsel og velvære» arrangerte 4 gallerirunder i løpet av året.

2011 Njal Arnar Johansen Longboarding

Årets Fotograf 2011 i Bekkalokket FK ble Audun Nygaard og Årets bilde «Longboarding» tatt av Njål Arnar Johansen.

 - 2012 -

Klubben hadde 35 års jubileumsfest i Nordlandsforeningens hus på Kalfaret. Arrangementskomiteen besto av Marianne Fagerås, Janniche Bårtveit og Annie Bjørklund. TidligereP4-radioprogramleder, Tor Andersen skrev en sang til klubben i forbindelse med jubileet. Kari Mikalsen hadde formidlet kontakten. Som takk for hjelpen sendte vi ham et signert innrammet bilde tatt av Audun Nygaard. Tom og Roald ble intervjuet av tidsskriftet Fotografi: http://bekkalokket.com/old/index.php?option=com_content&view=article&id=524&Itemid=481

Polonese

Polonese hører med på en jubileumsfest, her annført av Charlotte og Tor Henning

Samt artikkel i Bergens avisen om 35. års jubileet til klubben, og artikkel i Bergens tidende om Vestnorsk fotomaraton. Sommerfesten avholdt på landstedet til Nordlandsforeningen på Søfteland, og som vanlig et veldig bra arrangement med 30 deltakere. Den regnet og blåste nesten vekk, men det ble laget telt og naustet ble festlokale. I samarbeid med Japan Photo ble det arrangert Photowalk som ga klubben en god inntekt og flere nye medlemmer. I oktober/november 2012 hadde klubben en jubileumsutstilling i Impulssenteret i Vaskerelven. 38 medlemmer stilte til sammen ut 44 bilder. Roald var med i juryen i 2nd Arctic Exhibition of Photographic Art 2012.

En sommerfest

En lystig gjeng på sommerfest. Unni Brekke, Torbjørn Helgesen, Rune Utkilen, Kari Bernardini og Astri Bergo.

Komite for faglig aktivitet arrangerte inspirasjonshelg 13-14.oktober 2012. Foredragsholdere lørdag: Geir Brekke- fremkalling av raw-filer, Unni Brekke- Dr. Unnis Photoshop klinikk, Njål Arnar Johansen og John Vint: Action fotografering. Søndag var det foredrag av Kai Berg, Paul Amundsen, Christian Houge, som alle viste sine bilder og snakket om prosjektarbeid. Tom lagde en imponerende mengde lasagne til 65 deltakere og foredragsholdere.

1.desember reiste 27 medlemmer og 3 modeller til Samnanger for å avholde en portrettworkshop del 1 i lokalene til Samnangerfotoklubb. Det var lagt opp 4stasjoner i workshop'en. 2 med studioblister, en med Lightroom og en med småblitser. Kursholderne var: Jim Hansen, Terje Bergesen og Jan Standal. Ansvarlig for workshopen var Michael Storebø, Kari Bernardini og Tom Jarane.

Eksterne foredrag med Filmkollektivet AS viste time-lapsfilm fra gravingen på Strandkaien, Malin Barth- Hva gjør foto til kunst, Gunnar Danbolt- Lys og komposisjon hos de gamle mestre.
I tillegg ble det vist bilder og prosjektarbeider av; Kai Berg, Paul Amundsen, Christian Houge.

2012 lyspere Einar Helge Osland

Årets fotograf 2012 ble Audun Nygaard, og Årets bilde ble «Lyspære» tatt av Einar Helge Osland.

15 frederic verhelst

Terje Bergesen ble utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket Fotoklubb” i 2012

Ærespresident
Logo LM 2012

Logoen er laget av Unni Brekke. Det er 3 gang Bekkalokket arrangerer Landsmøte/Nasjonalt Fototreff. 1989, 2005 og 2012

Klubben arrangerte NSFF sitt Nasjonalt Fototreff og 53. Landsmøte 31.mai-3.juni. 97 deltakere fra 26 klubber fra hele landet deltok, og det var 127 gjester på festmiddagen i Nøsteboden. Det var foredrag med Dag Thorenfeldt, Johnny Haglund, Malin Barth og Harald Henden. Foredrag, bespisning, utstillinger og Landsmøte foregikk på «Det akademiske kvarter» Arrangementskomiteen besto av Kari Bernardini, Tom Jarane, Jan Standal, Elisabeth Refvik Terje Bergesen og Rune Fjæreide. 2. Vestnorsk fotomaraton ble avholdt under treffet. Søndagen ble landstreffet avsluttet i Gamle Bergen med omvisning av Borgermester Trygve Fet. Alle deltakerne fikk hver sin paraply med logo, men den helgen kom det ikke en eneste regndråpe. Et stort og vellykket arrangement som vi er svært stolte av.

Arne Bergo og Rune Eide ble tildelt AFIAP, Halvor Larsen og Tom Jarane ble tildelt EsNSFF, Unni Brekke ble tildelt ANSFF, ENSFF og HonENSFF. Kari Bernardini ble tildelt nasjonal bronseplakett, Audun Nygaard nasjonal sølvplakett og Jan Standal nasjonal gullplakett. Arne Vetaas ble tildelt internasjonal bronseplakett, Arne Bergo ble tildelt internasjonal bronse- og sølvplakett, Rune Eide ble tildelt internasjonal sølvplakett, Bente Nedrebø ble tildelt internasjonal bronse- og sølvplakett, Olav Døskeland ble tildelt internasjonal gullplakett. Roald Synnevåg ble utnevnt til Ærespresident i NSFF.

alle paa treffet

Alle på landsmøtet på plass i Gamle Bergen. Foto: Terje Bergesen

Presidenter

Riccardo Busi- President i FIAP, Roald Synnevåg- Leder i NSFF og Jacky Martin- Vice president i FIAP.

Roald var i Paris for å åpne NSFF sin jubileumsutstilling på FIAP sitt hovedkontor. Den Norske Ambassade var representert, samt konservatoren og direktøren på Preus Museum. Bilder tatt av flere av klubbens medlemmer var representert på denne utstillingen.

 - 2013 -

Annie Bjørklund ble valgt til leder i klubben dette året. John Vint, Bente Nedrebø og Frid Ellingsen ble tildelt AFIAP, og Tom Jarane ble tildelt EFIAP. Terje Øen ble tildelt EsNSFF, og Audun Nygaard ANSFF. Også dette året forsynte flere av klubbens medlemmer seg av NSFF nasjonale plaketter. Einar Helge Osland, Arne Bergo, Kenneth Rivenes og Frederic Verhelst fikk bronseplakett og Audun Nygaard fikk gullplakett. Når det gjelder NSFF internasjonale plaketter ble listen over tildeling enda lenger. Bente Nedrebø og Rune Eide NSFF fikk gullplakett, Jim Hansen fikk både bronse-, sølv- og gullplakett, John Vint og Irene Osberg fikk bronse- og sølvplakett. Frid Ellingsen fikk bronseplakett, Arne Vetaas fikk sølvplakett, Arne Bergo fikk gullplakett og bronseplakett med blå emalje.

NSFF Årbok 2011

Audun Nygaard sitt bilde "Far og datter" på forsiden av NSFF Årbok 2011

Jan Standal mindreJan Standal ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF på Nasjonalt Film- og Fototreff i Trondheim 2013.

Jan Standal har gjennom svært mange år vist et stort engasjement for fotoklubbmiljøet både i egen klubb, regionalt og på landsbasis. Han har blant annet holdt foredrag om organisasjonsarbeid - "hvordan drive en fotoklubb", både på landsmøte og i ulike klubber i Hordaland. Han har i alle år også vært mye brukt som kursholder på klubbkvelder, fordi han er en dyktig fotograf og en god kunnskapsformidler. Han har vært med å arrangere 3 Landsmøter/Nasjonalt Fototreff i Bergen, i 1989, 2005 og 2012. Jan er en av stifterne i Bekkalokket fotoklubb, og har betydd mye for klubbens utvikling, med utallige styreverv og engasjement i ulike komiteer gjennom 35 år. Blant annet vært leder i 7 år, nestleder 8 år, sekretær 6 år, kasserer 6 år, pluss utallige komiteer. For dette arbeidet ble Jan utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb” i 2007.
Jan var første gang med i NSFF som sekretær i ”NSFF Ungdomsutvalg” 1988 til 1993. Han var med i ”NSFF Distriktsstyre D-4” 1999 til 2001 og NSFF Hovedstyre som nestleder i NSFF 2007- 2008. NSFF revisor i 2004, 2009- 2010. Leder i NSFF valgkomite 2010- 2013. Regionkontakt for Hordaland, og Sogn og Fjordane 2012- 2013. Han er i 2013 informasjonsansvarlig i NSFF, og koordinator for regionkontaktene.
Jan ble tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1993, ANSFF, ENSFF og HonENSFF i 2010. Han har oppnådd NSFF gullplakett i internasjonale fotokonkurranser og NSFF gullplakett i Landskonkurransene. Jan ble tildelt FIAP hederstegn; AFIAP i 2010 og EFIAP i 2011. Han har i alle år viste seg som en god ambassadør for NSFF.

Sommerfesten ble avholdt som en korgfest på BUL sitt feriested Grimseidneset med 50 deltakere. Klubben deltok i 8 th FIAP World Cup, og kom på 45.plass av 160 deltakende klubber fra hele verden. Vi hadde felles innlevering til Trierenberg og Al-Thani. Vi hadde felles innlevering til Trierenberg og Al-Thani. I Trierenberg fikk klubben «Overalltop Clubs Trophy». I NM i foto ble klubben nr.2 og Audun Nygaard kom på 4.plass.

Bekkalokket fikk 9 bilder i årboken for 2013 blant de innsendte bildene og 8 bilder blant medaljebildene, så til sammen 17 bilder.

Klubben vil at vi skal gi noe tilbake til samfunnet på et eller annet vis, og det ble bestemt at inntektene fra grasrotmidlene, som avhenger av hvor mye medlemmene tipper i lotto, skal gå til ulike utstillingsformål. Robin Hood Huset fikk opphengt 7 bilder i 2013 http://bekkalokket.com/old/index.php?option=com_content&view=article&id=585&Itemid=526

4. mai 2013 ble det arrangert portrettworkshop del 2, med portrett på location som tema. Den gamle malingsfabrikken i Damsgårdsveien viste seg å fungere fint. Lærere var tidligere Bekkalokk medlem Nils Olav Mevatne og fotografene Ben Speck og Øystein Haara. Profesjonell stylist var Cathrine Eliassen Lie. Det var 20 deltakere på denne workshopen.

Under inspirasjonshelgen 6-7 april 2013 var lokaler for anledningen lånt av Fagforbundet på Vestre Strømkai, og 50 Bekkalokkere var samlet seg for en dag med gode foredrag og faglig påfyll. Natur- og skifotograf, og Bekkalokker, Sverre Hjørnevik viste fantastiske bilder fra fjellheimen, Audun Nygaard vise sine bilder, pressefotograf og billedsjef i Bergens Tidende Roar Christiansen viste bilder fra sin karriere, Helge Skodvin som presenterte sitt Volvo 240-prosjekt med mye god humor og interessante bilder. Deretter ble alle 50 foret med hjemmelaget tapas, før det ble fotoprat og generell sosialisering utover kvelden. Søndagens program måtte dessverre avlyses grunnet dårlig vær. Dette året hadde klubben et samarbeid med Jannice Olsen fra Norges Kreative Fagskole, og Malin Barth fra Galleri 3,14. Det ble mange interessante klubbkvelder med spennende temaer. 50 av medlemmene var med på «Inspirasjonshelgen 2013» som skal gi inspirasjon og faglig påfyll. Flere av medlemmene var jevnlig på Tertnes håndballklubb sine kamper og Bergen Jazzforum.

BFK New York

12-19. oktober 2013 arrangerte klubben tur til en av verdens mest spennende storbyer: New York. Reisekomiteen som besto av Marit Oset Fagerheim, Janne Lie og Kari Bernardini. 15 av klubbens medlemmer deltok. Det var et felles møte amerikanske likesinnede i Brooklyn Camera Club. Hver av klubbene hadde en bildepresentasjon og en muntlig presentasjon av klubbenes aktiviteter. Det var felles opplegg på MOMA og guidet tur i China Town. Felles workshop i street photography med Steve Hill.

New York 2013 Pål J Fagerheim

Annie, Marit og Unni

2013 Atlantic tern Roald Synnevag

Årets fotograf i 2013 ble Audun Nygaard og Årets bilde «Atlantic Tern» tatt av Roald Synnevåg.

 - 2014 -

Unni og Halvor

Unni Brekke og Halvor Larsen ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF i Elverum 2014

Unni Brekke

Unni ble tildelt EsNSFF i 2010 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK og HonENSFF i 2012. Hun har vært NSFF sin Årbokredaktør fra 2008 til 2014 og har designet diplomer til NM og nettsidene til NSFF, samt hatt ansvar for design til bla brosjyrer og informasjonsmateriell. Årboken er NSFF sitt flaggskip, og er blitt verdsatt høyt både nasjonalt og internasjonalt. Den er et viktig element i merkevarebygging og er vel det mest håndfaste våre medlemmer har til NSFF.

Halvor Larsen

Halvor ble utnevnt til EsNSFF i 2012 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK. Halvor har med sin ekstraordinære innsats vært med å forme NSFF til den organisasjonen den fremstår som i dag. Han er NSFF sin flittige maur, som ordner med det meste. Han har bla drevet salg og support av software som NSFF har solgt til sine medlemmer, og til en rabatt som har gitt en besparelse på ca kr. 2 millioner i medlemmenes favør. Han var sekretær i årbokredaksjonen 2008-2014.

rise overtar etter roald

Bjørn Riise - Lillehammer Kameraklubb overtar som leder i NSFF etter Roald Synnevåg, som har vært leder i 7 år.

Portrettintervju i NSFF Magasinet

MFIAP Roald og Bjørn 2014

Roald Synnevåg som første i Norge tildelt MFIAP- Master of Photography og EFIAP-P

Arne Bergo er som første nordmann tildelt Photographic Society of America hederstegn "Proficiency PSA og Excellence EPSA ". Irene Sande Osberg og Jim Hansen ble tildelt AFIAP, Arne Bergo og Bente Nedrebø tildelt EFIAP.

I 2014 ble vi spurt av GC Rieber Fondene om vi kunne tenke oss å ha en konkurranse der tema var omsorg. Klubbens jobb var å avholde en konkurranse blant våre medlemmer og deretter besørge utskrift og innramming av bildet. Omsorgsbildet ble vunnet av Terje Bergesen med bildet «Historiefortelling». Det ble gitt en pen sum til både vinneren og klubben

Omsorgsbilde2014 Terje Bergesen

Grasrotmidlene i 2014 gikk til Fontenehuset, hvor 7 store bilder ble en permanent utstilling. Bergens Avisen hadde en artikkel om utstillingen. http://bekkalokket.com/old/index.php?option=com_content&view=article&id=585&Itemid=526

Dette året ble Terje Bergesen og Chalee Hansen tildelt Stå på prisen. Klubbens prosjekt med «Paraplyer» og Tom Jaranes prosjekt med bilder av «Roald og reklameplakater» ble valgt ut av NSFF. Seriene ble vist på skjerm på Nordic Light og på NSFF sitt film- og fototreff på Elverum. Klubben hjalp Japan Photo med gjennomføringen av en nasjonal fotovandring 13.september.Vi tok oss av all registering, og vi var en del av juryen. Vi leide lokalet vårt og hadde kafe og foredrag. Jan Standal og Tom Jarane holdt foredrag og Olympus stilte med fotografene Trond Lindholm og Dag Spant. Dette var en fin inntektskilde for klubben. Bekkalokket fikk 9 bilder i NSFF årboken for 2013, og Jim Hansen fikk sitt bilde "The red apple" på forsiden i Årboken.

NSFF Årbok 2014
2014 Arne Bergo Arctic Tern Fight 1

Årets fotograf 2014 ble Irene Sande Osberg og Årets bilde ble «Artic Tern Fight 1» tatt av Arne Bergo.

 - 2015 -

Halvor Larsen og Roald Synnevåg var 18.august 2015 med å stifte Nordic Society of Photography (Nordisk Forbund for Fotografi – NFFF) Som består av foruten NSFF, Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF, Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL og Selskabet Dansk Fotografi – SDF. Halvor er styremedlem og webmaster og Roald er forbundssekretær. Halvor og Roald hadde vært med i samarbeidet mellom de Skandinaviske/Nordiske land hadde et par år før stiftelsen.

logo nordisk

Klubben hadde en meget vellykket tur til Amsterdam. Det var omvisning på Rijksmuseum og workshop med Ricky Siegers og Jan Gravekamp sto også på programmet. Årets tabbepris gikk til Frédéric Verhelst. På klubbturen til Amsterdam skulle det være omvisning på museum og han gjorde ved en tabbe bestillingen for lørdagen, og vi var der om søndagen.

Amsterdam 2015 klubbtur

Frédéric Verhelst, Ricky Siegers (guide), Eli Sørensen, Kari Mikalsen, Silje Drevdal, Vibeke Seldal

Tabbeprisen

Inga Tveito var så heldig at et av hennes vintermotiv fikk pryde statsministerens julekort. Klubben hadde i 2015 en klubbtur til Harastølen i Luster med overnatting i campinghytter. Foredragsholdere under Nasjonal Fotovandring med Japan Photo var Sverre Hjørnevik og vår egen Audun Nygaard. Det ble 2 Pecha Kucha seanser der mange av klubbens medlemmer viste flotte serier. Eksterne foredragsholdere i 2015: Rune Fjæreide, Daniel Bergo, Ronny Østnes, Jannikke Berger, Trond Skaret, Francesca Alviani, Magnus Skrede, Rune Johansen- «Hiv Mannskiten» og Frank Årebrått fortalte om ikoniske bilder,

Nok en sommerfest

Noen ganger blir sommerfesten ganske fuktig

Bekkalokket fikk 13 bilder i årboken for 2014 blant de innsendte bildene og 8 bilder blant medaljebildene, så tilsammen 22 bilder. Jim Hansen fikk æren av å ha forsiden.

Klubben markerer seg stadig i konkurranser i internasjonale salonger. Roy Nybruket AFIAP, Rune Eide og Irene Sande Osberg EFIAP, Arne Bergo EFIAP-P og Roald Synnevåg EFIAP-G og EPSA. Bente Nedrebø og Rune Eide ble tildelt PPSA. Irene Sande Osberg ble tildelt ANSFF og ENSFF.

2015 Unni Brekke I oldefars rullestol

Årets Fotograf 2014 ble Unni Brekke og hun vant Årets bilde med tittelen «I oldefars rullestol»

2015 Frid Ellingsen Neste generasjon 1080

Omsorgsbildet ble vunnet av Frid Ellingsen med bildet «Neste generasjon»

Sommerfest var på Ervingenhytten på Hjellestad, med god mat, leker og offentliggjøring av klubbkonkurransen.
Jim Hansen ble tildelt Stå på prisen dette året for sitt engasjement i komiteen for kos trivsel og velvære. Klubbens prosjekt med bevegelse ble valgt ut av NSFF og vist på Nordic Light og på NSFF sitt film- og fototreff på Bud. Klubben hadde to fantastiske inspirasjonshelger i 2015. På våren hadde vi workshop i makrofotografering med Michelle Whitmore og på høsten var temaet Dokumentarfotografi, der Jonas Bendixen (Magnum Photos), Andre Du Plessis og Laura Beltran Villamizar (World Press Photo) hadde foredrag. Etterpå var det debatt med Bent Skjærstad fra TV 2.

Klikk på bildet for å se programmet med Audun

NRK Norge rundt henvendte seg til klubben fordi de ville ha en fotograf med mellom innslagene som kunne gi gode tips for bedre og mer kreative bilder. Audun Nygaard var villig til å være med i programmet og gjorde en glimrende jobb. Roald var med i juryen i 15th Malmö International Exhibition of Photographic Art. Arne Bergo var med i juryen i 7th Finland International Digital Circuit.

Tom Jarane
Tom Jarane

Tom Jarane ble i 2015 tildelt ANSFF, ENSFF og HonENSFF- Honorær Eksellense

 - 2016 -

Marit O. Fagerheim ble valgt til leder i klubben i 2016. Arne Bergo var i juryen i 11th International Photo Competition Giuliano Carrara i Italia, Tom Jarane var i juryen i 1st Nordic Circuit og Roald i 1st Hyvinkaa International Exhibition of Photographic Art. Tom Jarane ble tildelt EFIAP-B og ENSFF-B. Roald Synnevåg ble tildelt ENSFF-S og som førstemann i Norge EFIAP-P

Omsorgsbildet 2016 Vibeke Seldal  Jeg elsker deg når jeg husker hvem du er
Omsorgsbildet 2016 Vibeke Seldal Jeg elsker deg når jeg husker hvem du er

Omsorgsbildet ble vunnet av Vibeke Seldal med bildet «Jeg elsker deg når jeg husker hvem du er».

Sommerfesten var på Sunnfjordlagets hytte med leker og offentliggjøring av vårens klubbkonkurranse. Stå på prisen 2016 gikk til Janne Lie for sitt arbeid med utstillingene i vinduet hos Japan Photo-

I 2016 var første gang Bekkalokket Fotoklubb arrangerte en nasjonal fotokonkurranse. Sammen med Haugaland Fotoklubb og Skodje Fotoklubb, så ble det laget en circuit med navn «Vestkyst Fotokamp», som hadde juryering i Haugesund, Bergen og Skodje. Bekkalokket fikk dette året 20 bilder i NSFF årboken for 2015.

Medaljevinnerne i høstens klubbkonkurranse 2016
Medaljevinnerne i høstens klubbkonkurranse 2016

Oddhild Lien, Marit Oset Fagerheim, Irene Osberg, Vibeke Seldal Elizabeth Lee Grongan, Bente Nedrebø, Kari Mikalsen, Unni Brekke, Frédéric Verhelst, John Vint, Jim Hansen, Roald Synnevåg og Audun Nygaard

Vi hadde i 2016 hatt besøk av følgende eksterne foredragsholdere: Pål Hermansen, Magne Turøy, Johnny Haglund, Ketil Born og Tomas Morell.
2 Pecha Kucha seanser dette året der mange av klubbens medlemmer har vist flotte serier. Grasrotandelen gikk med til å finansiere 13 bilder til Fyllingsdalen sykehjem, demensavdelingen. Klubbens medlemmer fikk med 20 bilder i årboken for 2015. Tom Jarane var jurymedlem i 1st Nordic International Digital Circuit 2016 som ble juryert i Trondheim.

Årets bilde 2016 Jim Hansen Descending
Årets bilde 2016 Jim Hansen Descending

Årets fotograf i klubben ble Audun Nygård og Årets bilde ble vunnet av Jim Hansen med bildet «Descending».

 - 2017 -

Jury and organizer committee 2

Göran Zebühr, Tom Jarane, Arne Bergo, Bente Nedrebø, Roald Synnevåg, Halvor Larsen, Freddy Van Gilbergen og Bjarne Hyldgaard.

JURYERING PÅ STATSARKIVET I BERGEN
17884589 10155983792749097 6397138253064824102 n

Fra juryeringen på Statsarkivet i Bergen

NSFF er medlem av FIAP- Fédération Internationale de l'Art Photographique, som er en verdensomspennende organisasjon for landsorganisasjonene innen amatørfotografi. http://staging.fiap.net/en
Hvert år arrangeres det ulike biennialer som medlemslandene i FIAP kan delta i. En FIAP biennial kan betegnes som VM i foto, og hvert land stiller med et landslag. En biennial er en kombinasjon av konkurranse og utstilling.
NSFF- Norsk Selskap For Fotografi arrangerte i 2017, med Bekkalokket Fotoklubb som teknisk arrangør, 27th FIAP Color Biennial. http://staging.fiap.net/en/biennials/27th-fiap-colour-biennial-2017 20 land deltok i projeksjonsklassen og 19 land deltok i printklassen. Det norske landslaget fikk bronsemedalje i papirklassen med Nordic Light, og landslaget i projeksjon fikk Honourable mention med tema Kreativ. Irene Osberg fikk individuell NSFF gullmedalje for sitt bilde Silent Island. Papirklassen ble utstilt og projeksjonsklassen ble vist på skjerm under Nordic Light festivalen i Kristiansund 3.-14.mai.
Klubben kom på en 60. plass i FIAP World Cup av 177 deltakende klubber fra hele verden. Klubben fikk NSFF pokal for beste norske klubb i 12th FIAP World Cup.

Klubben hadde 2 turer i jubileumsåret. 12 medlemmer reiste til London 13-15 mai, som ble en flott tur med variert program. 15-17 september reiste 22 medlemmer til Flåm. Vi overnattet på Flåm camping og vandrerhjem. Været var aldeles nydelig. Middag ble spist på Flåmsbrygga om fredag kveld. Lørdagen reiste vi til Stegasteinen og Otternes fjellgard.

Jubileumsfesten ble arrangert 25. mars 2017 i Døves hus på Kalfaret med 64 festglade gjester. Tale ble hold av klubbens leder Marit Fagerheim, leder i Bergen Kameraklubb- Mikael Tjemsland og sekretær i NSFF- Roald Synnevåg. Knut Dalen var toastmaster.

Ny æresmedlemmer 2017
Ny æresmedlemmer 2017

Terje Øen og Tom Jarane ble utnevnt til æresmedlemmer i Bekkalokket FK under jubileumsmiddagen. Foto: Kenneth Rivenes

Terje Øen er en av gründerne i Bekkalokket Fotoklubb, og var aktiv før klubben ble offisielt stiftet. Han har vært et aktivt medlem i klubben i alle disse 40 årene. Han var sekretær i stiftelsesåret og senere kasserer i 9 år, revisor i 4 år og utstillingskomite i 5 år. Klubben har også hatt stor nytte av Terje sine ferdigheter som snekker. Terje har også vært kasserer i 4 år i Norsk Selskap For Fotografi.

Tom Jarane begynte i klubben i 2004, og gjorde en kometkarriere med allerede i 2005 å bli styremedlem frem til han ble valgt som klubbens leder i 2007. Tom har vært leder i 6 år sammenhengene, noe som er rekord, og som nok er en rekord som blir stående i noen år. Tom har vært nestleder og medlem i de fleste komiteer, og han har hatt mange opplæringskvelder i blant annet Lighttroom. Klubbens medlemmer har også hatt veldig stor nytte av hans enorme bredde-kompetanse innen datateknikk og PC. Tom har også vært regionkontakt for Norsk Selskap For Fotografi, samt medlem i internasjonalt utvalg og i konkurranseutvalget.

Terje Bergesen Strandryddedag 2017
Klubbmedlemmer på strandryddedag i Øygarden. Foto: Terje Bergesen.

Timelapsen som Jan Standal tok har gått sin seiersgang over hele kloden.

53 medlemmer fikk utstilt et bilde hver i Jubileumsutstillingen som ble utstilt ved Lille Lungegårdsvann i perioden 25.april - 11. Mai. Utstillingen flyttet til Urtehagen på Haukeland Sykehus hvor den hang i 5 måneder.
Samtidig med opphenging av jubileumsutstillingen i oktober fikk Japan Photo blomster samt to plakater med takk for samarbeidet gjennom 15 år. Bekkalokket Fotoklubb er svært takknemlig for muligheten vi har til å ha utstilling i Japan Photo sine lokaler hver måned, og det helt gratis.

Vi hadde 2 inspirasjonsdager i 2017. På den første gjorde vi et fellesprosjekt som ble til «klovnebilder» som vi leverte inn til NSFF. Det ble antatt og ble vist på Nordic Light og fotografiets dag. På høsten hadde vi en lørdag med foredrag og Pecha Kucha. Vi hadde invitert Elin Høyland og Helge Skodvin som foredragsholdere. De viste prosjekter der man ikke trenger så mye mer enn en ide og noe å fotografere med. Medlemmene Oddbjørn Steffensen, Jan Standal og Audun Nygaard viste Pecha Kucha sammen med Truls Bakken og Helge Skodvin. Arne Berge ble tildelt EFIAP-S, Roald Synnevåg EsFIAP, MPSA, SPSA, Jim Hansen EFIAP og Bente Nedrebø ANSFF.

Klubbens medlemmer hadde 14 bilder i NSFF Årbok for dette året. Klubben var også i 2017 medarrangør i «Vestkyst Fotokamp»
Eksterne foredragsholdere: Liv Randi Lind, Kate Monica, Eilif Stene og Ronny Østnes.

Årets bilde 2017 Sykkel VM Morten Tellefsen
Årets bilde 2017 Sykkel VM Morten Tellefsen

Audun Nygaard ble Årets fotograf 2017, og årets bilde ble «Sykkel VM» av Morten Tellefsen

For første gang var klubben medarrangør i en internasjonal konkurranse. 6th MIROC Digital Circuit 2018. Serbia, Russia, South Africa, Norway.

Edenvale Photographic Club i Sør Afrika, Photo club Penza i Russlandog Cultural Center Donji Milanovac/Photo Club Danube i Serbia. Konkurransen hadde 4 tema Fritt motiv farge og monokrom, mountain landscapes og natur. Klubbens medlemmer fikk 50% rabatt for å delta. http://photoclub-danube.com/results-for6th-miroc-digital-circuit-2018/

I den norske juryen var Tom Jarane, Terje Kolbeinsen (Haugaland FK og Tapio Karjalainen (Finland). Arrangementskomiteen i Bergen var Jan Standal, Arne Bergo, Roald Synnevåg.

2018 Halvor og Roald mottar HonNFFF
Halvor Larsen og Roald Synnevåg blir tildelt HonENFFF- Honorary Excellense Nordisk Forbund For Fotografi av president i NFFF- Nils-Erik Jerlemar. For sitt arbeid med å utvikle samarbeid mellom de Nordisk forbund, nettsider, og konkurranser.Foto: Arnold Hoddevik

Marit holder orden på møtene 2018
Marit holder orden på møtene

Bekkalokket FK har totalt 183 bilder med i NSFF sin årbokserie 2002 til 2016. Det er flest bilder av alle 127 klubbene som har hatt bilder på trykk.

2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
126131211106138211411122014183

Revidert 17.04.2018 - Roald Synnevåg