Klubbkonkurranse høst 2004

Tema: " Utgangspunkt i et dikt " 1 klasse
Jury: Anders Aune og Rune Fjæreide


På jorden et sted
Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår
Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.

1. PREMIE
Rolf Rose Jensen
" Opplevelsen"

2. PREMIE
Roy Birger Nilsen
"Mot lyset"

3. PREMIE
Jan Standal
"Alltid et lys i tunnelen"

ANTATT
Rolf Rose Jensen
" Månelett "

ANTATT
Rolf Rose Jensen
" To fjes "
ANTATT
Unni Brekke
" Tro ikke "

ANTATT
Rolf Rose Jensen
" En av hver "

ANTATT
Tor Henning Olsen
"Light of january "