Facebook

Konkurranser

Foto - og Film Konkurranser Nasjonalt og Internasjonalt

Konkurranser holdes på ulike nivåer, vi holder interne klubbkonkurranser, deltar i NSFF (Norsk Selskap for Fotografi)  sine konkurranser på nasjonalt nivå, og kan også delta i FIAP (The International Federation of Photographic Art) sine konkurranser internasjonalt.

 

Et knipe av de viktigste konkurransene er følgende:

Bekkalokket Fotoklubbs konkurranser:

  • Informasjon kommer på epost og facebook.

 

Norsk Selskap for Fotografis konkurranser:

Informasjon om plaketter og premiering i NM i Foto/Film og nasjonale konkurranser

 

Internasjonale konkurranser:

Klikk på lenkene nedenfor for å få oversikt over konkurransene arrangert av de ulike internasjonale forbundene.

 

Federation Internationale de l’Art Photographique

Photographic Society of America

Nordisk Forbund for Fotografi(NFFF)

 

Bekkalokket Fotoklubb
Bekkalokket Fotoklubb