Konkurranser

Konkurranser holdes på ulike nivåer, vi holder interne klubbkonkurranser, deltar i NSFF sine konkurranser på nasjonalt nivå, og kan også delta i FIAP sine konkurranser internasjonalt.

Et knipe av de viktigste konkurransene er følgende:

Bekkalokket Fotoklubbs konkurranser:

  • Informasjon kommer på epost og facebook.

Norsk Selskap for Fotografis konkurranser:

Informasjon om plaketter og premiering i NM i Foto/Film og nasjonale konkurranser

Internasjonale konkurranser:

Klikk på lenkene nedenfor for å få oversikt over konkurransene arrangert av de ulike internasjonale forbundene.

Federation Internationale de l’Art Photographique

Photographic Society of America

Nordisk Forbund for Fotografi(NFFF)