Medlemmer som har gjort en stor innsats for Bekkalokket Fotoklubb og NSFF

Jan Standal -  EFIAP

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Æresmedlem Bekkalokket Fotoklubb
Jan ble utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb” i 2007.

Han er en av gründerne i klubben, og har vært en av pionerene i klubbens virksomhet helt fra klubbens spede begynnelse.

Han har vært leder i 1982-1984, 2003-2006, nestleder i 1982, 2007 og 2008, sekretær i årene 1978-1981, 1988-1989, kasserer i årene 1990-1992, 2000-2002. Jan har vært med i klubbens ”Historiske komité” i 1996-2002, 2004-2011 og i ”Internettkomiteen” 2000, 2002, 2004-2006, 2009-2010 og har lagt ned et omfattende arbeid med oppbygging av de nye sidene som ble påbegynt i 2003. Han har vært med i “Valgkomiteen” i 1987, 1993-1994, 2004-2008. Revisor i 1987, 4 år i “Festkomiteen”, “Konkurransekomiteen” i 2007-2008, 2010-2011 og “Natteravnkalenderkomiteen” i 2007-2011.

Jan ble tildelt ”Stå på prisen” i 2004 For arbeid med å gjøre historisk materiell tilgjengelig på nettsidene og for effektiv og rask oppdatering, og for utrettelig arbeid med å fremme klubbens interesser. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og gullmerke. Han er tildelt klubbens sølvplakett, 100 poeng, for resultater i klubbkonkurranser.

Jan var sekretær i ”NSFF Ungdomsutvalg” 1988-1993. Han var med i ”NSFF Distriktsstyre D-4” 1999-2001 og NSFF Hovedstyre som nestleder i NSFF 2007-2008. NSFF revisor i 2004, 2009-2010. NSFF valgkomite 2010-2013. Regionkontakt for Hordaland, og Sogn og Fjordane 2012- 2016. Han var informasjonsansvarlig i NSFF og koordinator for regionkontaktene 2013- 2015.

Jan ble tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1993, ANSFF, ENSFF og HonENSFF i 2010. Han har oppnådd NSFF gullplakett i internasjonale fotokonkurranser og NSFF gullplakett i Landskonkurransene/ NM i foto.

Jan ble tildelt FIAP hederstegn; AFIAP i 2010 og EFIAP i 2011.

Tor-Henning Olsen -  AFIAP

Bekkalokket Fotoklubb NSFF  FIAP
  Æresmedlem Bekkalokket Fotoklubb

Tor Henning ble utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb” i 2002.

Har vært leder i fem år, fra 1988 til og med 1992, kasserer i 1985, 1986, 1987. Han har vært med i festkomiteen i 2 år og konkurransekomiteen i 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Han var med i klubbens ”Historiske komité” i 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Valgkomiteen fra 2000, 2001, 2002, 2003. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og gullmerke. Han er tildelt klubbens bronseplakett m/laurbær, 500 poeng, for resultater i klubbkonkurranser.

Han er tildelt NSFF 25 poeng bronseplakett i internasjonale fotosalonger. I NSFF Landskonkurranser er han tildelt 50 poeng sølvplakett

Tor Henning har vært president/leder for NSFF i 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, og nestleder i 2001-2002. Han var leder for ”NSFF Ungdomsutvalg” i 1989, 1990, 1991, 1992, og 1993. Leder for ”NSFF Konkurranseutvalg” 2002 og 2007, medlem i Konkurranseutvalget i 2008-2009. Leder i valgkomiteen 2003-2004 samt medlem valgkomiteen i 2005. Han var også medlem i NSFF Programtjenesten i 2004-2005. Tor Henning var leder i ”NSFF Distriktsstyre D-4” 1987- 1988 og 1999 – 2001

Han er blitt tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1993, ANSFF i 2002, ENSFF og HonENSFF i 2005. Han er også tildelt FIAP tittel AFIAP i 2003.

Tor Henning ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF på Landsmøtet i Mandal i 2007

Roald Synnevåg - EFIAP-P - MFIAP - MPSA - BPSA

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Æresmedlem Bekkalokket Fotoklubb  
Roald ble utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb” i 2002.
Han har vært leder av klubben i to år, 1986-1987, nestleder i 1984-1985, 1988-1994, 2001-2006. Han har vært styremedlem i 1982, 1999-2000. Han har vært med i valgkomiteen i 1995-2006. Han har vært leder av ”Konkurransekomiteen” i 1988-1994, 1998-2004 og medlem i “Konkurransekomiteen” 2007-2008, 2010-2011. Roald har vært med i klubbens ”Historiske komité” i 2000-2017. Han har også 3 år i “Festkomiteen”, 3 år i “Utstillingskomiteen”, 3 år i “Natteravnkalenderkomiteen” og han er med i “Bokkomiteen” og “Internasjonal komite”.
Roald ble tildelt ”Stå på prisen” i 2000, for sitt engasjement og arbeid med konkurranser, historie og kvalitetssikring. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og gullmerke. Han er tildelt gullplakett m/laurbær, 1000 poeng, for resultater i klubbkonkurranser.Han er tildelt NSFF gullplakett m/blå emalje 1000 poeng i internasjonale fotosalonger. I NSFF Landskonkurranser er han tildelt NSFF bronseplakett m/rød emalje 200 poeng.Roald ble valgt til leder i NSFF på Landsmøtet i Mandal 2007 til 2014. Nestleder for NSFF i 1993-1997, og sekretær i NSFF Hovedstyre i 1998-1999, 2004-2006. Medlem i ”NSFF Konkurranseutvalg” 2002, samt ansvar for NSFF Programtjeneste i 2004-2008. Han har vært webredaktør på www.nsff.no 2004-2015 og redaktør for NSFF sin infoside i Fotografi 2008-2015. Roald har fra 2014 vært sekretær i NSFF. Roald var med å få til et samarbeid mellom de Skandinaviske landsforbund i 2013, noe som førte til at det i 2015 ble stiftet NFFF- Nordisk Forbund For Fotografi. Han er sekretær der, og har designet logoen til NFFF. Fra 2015 har han også vært engasjert i FIAP- Federation Internationale De L`art Photogarphique, som Director of FIAP Magazine Service

Roald startet i 2003 et omfattende arbeid for NSFF med å skanne alle dias (ca.8000) som er i ”Programtjenesten”. Billedseriene er fra Landskonkurransene i NSFF fra 1930 til 2002, med to konkurranser pr. år. Dette omfattende prosjektet var ferdig i 2007. Landskonkurranser fra 1950 og 1960 årene er skannet i 2008-2009. I tillegg er alle Landskonkurranseresultater fra 1930 til dags dato registrert i en database.

1995 EsNSFF Eksellense Service - Norsk Selskap For Fotografi
1997 ANSFF Artist - Norsk Selskap For Fotografi
1997 ENSFF Eksellense - Norsk Selskap For Fotografi.
1997 HonENSFF Honorær Eksellense - Norsk Selskap for Fotografi
1995 AFIAP Artiste FIAP – Federation Internationale De L'art Photographique
2002 Æresmedlem i Bekkalokket Fotoklubb
2003 EFIAP Eksellense FIAP - Federation Internationale De L'art Photographique
2007 Æresmedlem i Norsk Selskap For Fotografi
2011 EFIAP-B Excellence Bronze FIAP- Federation Internationale De L'art Photographique
2014 EFIAP-S Excellence Silver FIAP - Federation Internationale De L'art Photographique
2014 MFIAP Master FIAP - Federation Internationale De L'art Photographique
2015 EFIAP-G Excellence Gold FIAP - Federation Internationale De L'art Photographique
2016 EFIAP-P Excellence Platinum FIAP - Federation Internationale De L'art Photographique
2014 PPSA Proficiency PSA – Photgraohic Sosiety of America
2015 ENSFF-B Eksellense bronse - Norsk Selskap For Fotografi
2016 ENSFF-S Eksellense sølv - Norsk Selskap For Fotografi
2017 ENSFF-G Eksellense gull - Norsk Selskap For Fotografi
2015 EPSA Excellence PSA – Photgraohic Sosiety of America
2017 BPSA Bronze PSA– Photgraohic Sosiety of America
2017 MPSA Master PSA – Photgraohic Sosiety of America

Roald ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF i 2007 og Ærespresident i 2012.

Terje Bergesen - EsNSFF

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Æresmedlem Bekkalokket Fotoklubb
Terje har vært leder i 1997, nestleder i 1982-1983, og han har vært sekretær i 1996. Styremedlem i 1982 og 1993, og styremedlem som leder i “Utstillingskomiteen 2001-2006. Han har vært med i komiteen som jobber med “Natteravnkalenderen komite” i 2004-2008. Han var med i valgkomiteen i 1989, 1993-1996 og 1998, Revisor i 1987. og festkomiteen i to år, og han er med i “Bokkomiteen”. Terje hadde ansvar for 25 års jubileumsutstilling i Galleriet, og fikk i 2002 ”Stå på prisen” for sin innsats i den forbindelse. I 2014 fikk han «Stå på prisen» for i alle år har gledet medlemmene med «Årets kunstfoto, der han har valgt ut og fremskaffet samtlige bilder siden 1993.

Han er en pådriver for klubbprosjektene som klubben deltar i NSFF. Han er utrettelig med stå-på innsats i klubbens bildediskusjoner. Terje ble utnevnt til æresmedlem i Bekkalokket FK i 2012. Han er utdannet fotograf, han er og har vært en kapasitet innen fotograferingsfaget, noe som har kommet klubben til gode.

Terje er tildelt NSFF 25 poeng bronseplakett i internasjonale fotosalonger. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og gullmerke. Terje har vært medlem i NSFF Konkurranseutvalg i 2007-2009. Han ble tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 2009.

Terje Øen - EsNSFF

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Æresmedlem Bekkalokket Fotoklubb
Terje er en av gründerne i klubben, og han har vært et aktivt medlem. Han var klubbens første sekretær i 1977, og har vært kasserer i, 1993-1997, 2003-2007. Han har vært revisor i årene 2001-2002. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og sølvmerke. Terje har vært økonomiansvarlig i NSFF 2011-2014. Terje ble utnevnt til æresmedlem i Bekkalokket FK i 2017.

Tom Jarane - EFIAP-B, ENSFF-B, HonENSFF

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Æresmedlem Bekkalokket Fotoklubb
Tom har vært leder i Bekkalokket FK 2007- 2012, og han har vært leder i “Konkurransekomiteen” 2005-2007 og medlem av samme komite 2005-2017, “Utstillingskomiteen” 2008-2011, “Internettkomiteteen” 2009-2017.

Tom ble utnevnt til æresmedlem i Bekkalokket FK i 2017.

Tom ble tildelt ”Stå på prisen” i 2006 for sitt engasjement og arbeid med konkurranser og stor entusiasme og initiativ på klubbens opplæringsmøter.

I 2012 fikk han også «Stå på prisen» Tom fikk prisen fordi han gjennom sine seks år som leder har jobbet utrettelig for klubbens medlemmer, både ved å fritt dele sin betydelige kunnskap til alle klokkeslett, ved å utvikle og styrke klubbens organisasjons plattform, og ikke minst ved å være en sosial inkluderende figur som har stått i spissen for å skape det gode miljøet klubben har i dag. Han har vært leder i ordets rette forstand.

Han har også den tvilsomme æren av å være tildelt «tabbeprisen» Siden han glemte finklærne hjemme når Landsmøtet var i Ålesund i 2011.

Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og bronsemerke, sølvmerke 2010 og gullmerke i 2011.

Han er tildelt klubbens gullplakett, 200 poeng, for resultater i klubbkonkurranser i 2014. Tom ble i 2012 tildelt EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi, og i 2015 tildelt ANSFF, ENSFF og HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi. I 2016 tildelt ENSFF-Bronse. Tom er tildelt NSFF 500 poeng sølvplakett med blå emalje i internasjonale fotosalonger i 2016, og nasjonal sølvplakett 50 poeng i 2014. Tom har vært medlem i NSFF Konkurranseutvalg i 2007-2009. Han ble NSFF regionkontakt for Hordaland og Sogn og Fjordane i 2010.

Han er tildelt FIAP tittel AFIAP i 2010, EFIAP i 2013 og EFIAP-B i 2016.

Unni Brekke - HonENSFF - AFIAP

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Unni har vært med i Internettkomiteen i 2003-2005. Hun ble tildelt ”Stå på prisen” i 2003 for å ha lagt ned et omfattende arbeid med internettsidene. Hun har vært styremedlem i 1984, 2003-2004 og medlem av “Festkomiteen” i 1987-1988 og 2003, “Valgkomiteen” i 2007-2009, “Utstillingskomiteen” i 2003 og 2007 og hun er med i “Bokkomiteen”. Unni ble tildelt ”Stå på prisen” i 2007 for sitt arbeid med utstillingen på Akvariet og jobben med å drive, fornye og videreutvikle utstillingsvinduet i Japan Photo.

Hun ble i 2006 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og bronsemerke, sølvmerke i 2007 og gullmerke i 2014. Hun er tildelt klubbens gullplakett, 200 poeng, for resultater i klubbkonkurranser. Unni var leder i ”NSFF Ungdomsutvalg” i 1988-1989. Hun ble medlem i NSFF Konkurranseutvalg i 2007, og leder i Konkurranseutvalget i 2008-2009.

Hun har vært NSFF sin Årbokredaktør fra 2007 og har designet diplomer til NM og nettsidene til NSFF, samt hatt ansvar for design til bla brosjyrer og informasjonsmateriell. Årboken er NSFF sitt flaggskip, og er blitt verdsatt høyt både nasjonalt og internasjonalt. Den er et viktig element i merkevarebygging og er vel det mest håndfaste våre medlemmer har til NSFF. Som Årbokredaktør i NSFF har hun vært med å fremme Bekkalokket Fotoklubb på en veldig positiv måte.

Hun er tildelt NSFF 50 poeng sølvplakett i internasjonale fotosalonger i 2010, og i NSFF Landskonkurranser er hun tildelt 100 poeng gullplakett i 2014. Hun er tildelt FIAP tittel AFIAP i 2010 og hun ble tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 2010.

Unni ble i 2014 æresmedlem i NSFF

Halvor Larsen - EsNSFF

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Halvor har vært kasserer i klubben 2008-2010, og er sekretær i 2011. Han var revisor i 2006-2007, han har vært med i “Internettkomiteen” 2007, 2009-2011.Halvor har vært kasserer/økonomiansvarlig i NSFF 2007-2010, og Kurs-programansvarlig i 2011-2012. Halvor har ansvar for NSFF Skolen med salg av programvare (Lightroom og Photoshop). Han har vært sekretariatsleder i 2013-2014, webredaktør 2015-2016, varamedlem 2015-2017. Han har også vært med i Årbokredaksjonen 2007-2015. Fra 2017 er Halvor regionkontakt for Hordaland og koordinator for regionkontaktene.

Halvor ble utnevnt til EsNSFF i 2012 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK. Halvor har med sin ekstraordinære innsats vært med å forme NSFF til den organisasjonen den fremstår som i dag. Han er NSFF sin flittige maur, som ordner med det meste. Han har bla drevet salg og support av software som NSFF har solgt til sine medlemmer, og til en rabatt som har gitt en besparelse på ca kr. 2 millioner i medlemmenes favør.

Han fikk «Stå på prisen» i 2007 for sitt arbeid med utstilling på Akvariet og for et stort arbeid i internettkomiteen, Vervene han har hatt i NSFF har vært med å fremme klubben på en positiv måte. Halvor ble tildelt ble i 2009 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og bronsemerke, sølvmerke i 2010 og gullmerke i 2014. Halvor var med å starte opp et Skandinavisk samarbeid i 2013 og var med å stifte NFFF- Nordisk Forbund For Fotografi i 2015.

Han er webredaktør og styremedlem i NFFF.

Halvor ble i 2014 æresmedlem i NSFF

Kari Mikalsen - HonENSFF - AFIAP

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Kari har vært leder i 1999, 2000 og i 2001, nestleder i 1998, sekretær i 1999. Hun har vært med i komiteen som jobber med Natteravnkalenderen i 2002, 2003, 2004.Hun kom fra Bergen Kamera Klubb i 1994 der hun hadde flere styreverv, blant annet var hun leder av klubben.

Hun ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og gullmerke. Hun er tildelt klubbens bronseplakett m/laurbær, 500 poeng, for resultater i klubbkonkurranser.

Kari har vært sekretær i NSFF hovedstyre i 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, og styremedlem i 2001-2002 Kari var med i ”NSFF Distriktsstyre D-4” 1999 - 2000. Hun gikk inn i NSFF programtjeneste i 2004. Kari har vært regionkontakt i Østfold i 2015 – 2016 og i valgkomiteen i 2016.

Hun er tildelt NSFF 50 poeng sølvplakett i internasjonale fotosalonger. I NSFF Landskonkurranser er hun tildelt 100 poeng gullplakett i 2004.

Kari er blitt tildelt NSFF hederstegn EsNSFF og ANSFF i 2002, ENSFF og HonENSFF i 2005. Hun er også tildelt FIAP tittel AFIAP i 2003

Rolf Morten Olsen

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Rolf Morten Olsen
Rolf Morten har vært nestleder i 1999, 2000. og styremedlem i klubben i 1998Han har vært ”Kjellermester” i 1994 til 2000. Valgkomiteen i 2004, 2005, 2006

På julebordet i 2000 ble Rolf Morten tildelt ”Stå på prisen” for sin innsats som Kjellermester.

Morten har vært på fototreffene i Vågå sammenhengende fra 1984 til 2001 og i 2003. Han ble i 2013 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og gullmerke.

 

Knut Dalen - EsNSFF

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
 

 
Knut har vært leder i klubben i 1985, nestleder i 1986, sekretær i 1982, 1983, 1984, 1987, 1990, 1991, 1992. Han var med i valgkomiteen i 1989 og Historisk komite i 1996Knut har vært styremedlem i NSFF hovedstyre i 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. Han var i de årene redaktør for ”KAMERA”, som var NSFF sitt medlemsblad.

Knut ble tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1997. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og sølvmerke.

Rune Fjæreide

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP

Rune har vært leder i klubben i 1993, 1994,1996, 2002, han var nestleder i 1997. Han var klubbens revisor i 2003, 2004 og 2005. Kjellermester i 2003 og 2004, valgkomiteen i 1997 og et år i festkomiteen. Han var med i utstillingskomiteen i 1989Rune kom fra Sotra fotoklubb i 1988 da den ble lagt ned, og han hadde vært leder der i en årrekke. Han er en meget aktiv fotograf og er av de medlemmene som har flest premierte bilder i fotokonkurranser. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og sølvmerke. Han er tildelt klubbens bronseplakett m/laurbær, 500 poeng, for resultater i klubbkonkurranser.

Rune var kasserer i ”NSFF Ungdomsutvalg” i 1988-1989. I NSFF Landskonkurranser er han tildelt 50 poeng sølvplakett. Rune ble tildelt NSFF hederstegn ANSFF i 1997.

Paul Lossius

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
 

Paul var kasserer i klubben i syv år, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1989. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og sølvmerke.

Thorstein Kleivdal - EsNSFF

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
 

 
Thorstein var en primus motor i flere år, og var leder i klubben i fire år, 1979-1982, han var også nestleder i 1978. Han ble i 2010 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og bronsemerke. Han ble valgt inn i NSFF sin valgkomite i 2013. Han ble regionkontakt for Buskerud og Telemark i 2011.Thorstein var første man i klubben med premie i Landskonkurransen. Hederlig omtale i 1981 med sort/hvit-bildet "Smio"

Thorstein ble tildelt EsNSFF for utmerket administrativ tjeneste i 2015.

Torbjørn Helgesen - AFIAP

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
 

 Torbjørn har vært leder i klubben i 1995, nestleder i 1996 og 2008 og sekretær i 1997 – 1998Han var med i Konkurransekomiteen i 1999-2000 og Festkomiteen i 1994.

Han er tildelt klubbens sølvplakett, 100 poeng, for resultater i klubbkonkurranser.

Torbjørn har vært medlem i NSFF Konkurranseutvalg i 2008-2009

Han ble i 2009 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og sølvmerke. 

Kari Bernardini - AFIAP

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
 

Kari har vært styremedlem i klubben i 2010 og nestleder i 2011. Hun ble tildelt i 2011 hederstegn for administrativt tjeneste med diplom og bronsemerke og sølvmerke i 2012. Hun fikk «Stå på prisen» i 2012 for sin håndtering av NSFF sitt Nasjonale fototreff, og for initiativet og gjennomføringen av inspirasjonshelgen høsten 2012.Hun har vært varamedlem i NSFF 2010-2011 og i valgkomiteen til NSFF 2012-2013. Kari ble tildelt NSFF 100 poeng gullplakett i internasjonale fotosalonger i 2011, og nasjonal bronseplakett 25 poeng i 2012. Hun ble tildelt FIAP tittel AFIAP i 2011

Annie Elisabeth Bjørklund

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
 

Annie har vært leder i klubben 2013-2015, nestleder i 2012 og sekretær 2004-2007 og 2012.Hun ble tildelt i 2007 hederstegn for administrativt tjeneste med diplom og bronsemerke og sølvmerke i 2014. Hun ble tildelt NSFF 25 poeng bronseplakett i internasjonale fotosalonger i 2011, og nasjonal bronseplakett 25 poeng i 2010

Kenneth Rivenes

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
 

 Han ble tildelt i 2013 hederstegn for administrativt tjeneste med diplom og bronsemerke og sølvmerke i 2016. Han har vært styremedlem og materialforvalter 2011-2017. Han ble tildelt NSFF 25 poeng bronseplakett i internasjonale fotosalonger i 2011, og nasjonal bronseplakett 25 poeng i 2013

Jonny Jacobsen

Bekkalokket Fotoklubb NSFF FIAP
Jonny fikk i 1996 oppdrag av styret å lage et dataprogram som skulle holde orden på klubbmedlemmenes konkurranseaktivitet. Dette programmet har vært til uvurderlig hjelp for konkurranseutvalget i sitt arbeid med å holde orden på registrering, poengberegninger og rapporter av ulike slag. Jonny var styremedlem i 1990, 1991, 1992 og sekretær i 1993.

Han har utviklet Filviser, som er et dataprogram som er ypperlig til fildeling og billedvisning på klubbkveldene. Han ble i 2007 tildelt Bekkalokket FK sin utmerkelse for administrativ tjeneste med diplom og bronsemerke. Han er tildelt klubbens sølvplakett, 100 poeng, for resultater i klubbkonkurranser.

8