NSFF Landsmøte 2013 – Trondheim

Som vanlig var vi en stor gjeng som reiste på "landsmøtet". Også i år gjorde vi oss bemerket med gode resultater i NM og på mottakelse av hederstegn.

Blant annet fikk Terje Øen EsNSFF, Audun Nygaard fikk ANSFF og Jan Standal ble unemnt til Æresmeldem av NSFF.

Følgende av våre medlemmer var til stede: Arne Bergo, Annie Bjørklund, Bente Nedrebø, Halvor Larsen, Jan Standal m/fru, Jannice Bårtvedt, Kari Bernardini, Roald Synnevåg, Terje Øen, Torunn Bjøreid, Tom Jarane og Unni Brekke.

Det vil komme inn bilder, som viser litt av det vi drev med.