Om klubben

1976 kom 4 fotointeresserte venner sammen for å drive med fotografiske aktiviteter. Det var Terje Øen – Jan Standal – Torstein Larsen – Arne Brendø, men i 1977 var de blitt så mange at de stiftet en fotoklubb. Etter en idémyldring ble klubbens navn Bekkalokket Fotoklubb, og den ble stiftet 21.mars 1977. Stiftelsesmøtet var hjemme hos Arne Brændø i Kristoffer Jansonsvei på Landås. Følgende personer overvar den høytidelige innstiftingen av Bekkalokket Fotoklubb: Jan Standal, Terje Øen, Arne Brændø, Jørn Møller-Hansen, Gunnar Larsen, Torstein Larsen, Roald Aune, Jan Magne Linnsund og Torbjørn S. Pedersen.

Bilder fra stiftelsesmøtet. Foto: Jan Standal

Les mer om vår historie her:

1977-1999 

2000-idag