1977-1979

Vår historie

1977-1979

1976 kom 4 fotointeresserte venner sammen for å drive med fotografiske aktiviteter. Det var Terje Øen – Jan Standal – Torstein Larsen – Arne Brendø, men i 1977 var de blitt så mange at de stiftet en fotoklubb. Etter en idémyldring ble klubbens navn Bekkalokket Fotoklubb, og den ble stiftet 21.mars 1977. Stiftelsesmøtet var hjemme hos Arne Brændø i Kristoffer Jansonsvei på Landås. Følgende personer overvar den høytidelige innstiftingen av Bekkalokket Fotoklubb: Jan Standal, Terje Øen, Arne Brændø, Jørn Møller-Hansen, Gunnar Larsen, Torstein Larsen, Roald Aune, Jan Magne Linnsund og Torbjørn S. Pedersen.

Bilder fra stiftelsesmøtet. Foto: Jan Standal

Det første året i klubbens historie ble møtene avholdt hjemme hos medlemmene. Fra 1978 til 1980 hadde klubben tilholdssted i et butikklokale i et gammelt trehus i Marken. Det ble avhold flere dugnadskvelder med å bygge opp et klubblokale som var tjenlig til medlemmenes behov. En del materialer ble hentet i et kondemnert hus på Gyldenpris, og i klubblokalet ble det innredet et mørkerom og et møtelokale. Lokalet hadde et stort utstillingsvindu mot gågaten i Marken, der flere av klubbens medlemmer hadde egne utstillinger. Det i 1979 to fellesutstillinger med bilder fra en fototur til Havråtunet på Osterøy i 1979, og bilder fra Markens Bataljon, sitt 120 års jubileum.

En gang i måneden ble det avholdt en fotokonkurranse i dias, «månedens bilde». Lokalet i Marken var flott med eget utstillingsvindu, men antall klubbmedlemmer økte og det var et behov for større plass. Ny huseier trengte for øvrig lokalet til butikkformål. Etter denne perioden fikk klubben leie de samme lokalene som Markens Bataljon brukte i Manufakturhuset.

Fra et møte i 1980

Foran fra ventre: Torbjørn Pedersen, Gunstein Garmann, Terje Bergesen, Tor-Henning Olsen og Tina Charlotte Kastel

Bak fra venstre: Terje Øen, Arne Brændø, Paul Lossius, Jan Standal, Knut Dalen og Asbjørn Halleraker

I 1982 hadde klubben sin første virkelige utstilling i vinduene til Kreditkassen på Torgallmenningen. Klubbens logo er tegnet av Roald Synnevåg og ble tatt i bruk i 1982, tidligere var det brukt et bilde av et bekkalokk med et speilreflekskamera på.

Lokalet i Manufakturhuset hadde klubben til 1983, da flyttet klubben til Håstein Skole på Laksevåg. Det var Willy Haraldsen som var vår kontakt med skolen. Han var lærer på skolen og bodde like ved. Det ble avholdt Ciba-chrome kurs på Håstein, og det var mange fargebilder som ble laget i mørkerommet ved Håstein i denne perioden, til forskjellige utstillinger.


Her er stemningen høy på en julefest i 1982

På Håstein var klubben til 1987, da flyttet klubben tilbake til sentrum, nærmere bestemt i Cort Pilssmauet på Klosteret. Et flott og gammelt kjellerlokale med murhvelving og brønn. Der gjorde mange av klubbens medlemmer en betydelig innsats med å pusse opp lokalet, blant annet varmekabler i skifergulvet, bardisk, langbord, anretningsdisk, toalett, utstillingsvegger, dartskap, pokalskap, mm. Oppussingen var ferdig i mars 1987 og klubben feiret 10 års jubileum i nyoppusset lokale. Den årlige julefesten ble en tradisjon i klubben, og det var virkelig sus over de festene som ble avholdt i kjelleren på Klosteret. Det var Lasse Kaltenborn som var klubbens kontakt med husverten, og det var han som hadde tilsynet med kjelleren. På Klosteret var klubben fram til 1998, da ville husverten ha kjelleren til eget bruk. Klubbens eiendeler, som var for store eller unødvendig å bruke i et nytt lokale, ble solgt eller lagret hjemme hos medlemmer.
I en kortere tid på slutten av 1998 hadde vi tilholdssted i Nordnes bydelshus på Klosteret, bare et steinkast fra klosterkjelleren. Dette lokalet ble bare et midlertidig oppholdssted. Vi fikk leie et koselig kjellerlokale i Lille Øvregate, dessverre viste det seg at dette var for lite. Våren 1999 ble vi forespurt av TNT foto om vi ville dele lokale sammen med Bergen Kamera Klubb. Dette gikk i orden, og klubben fikk møtelokale i 3 etasje i Østre Skostredet. Samboerskapet med BKK ble avsluttet i januar 2002, fordi vår utleier avsluttet sin virksomhet, og fordi leien ble urimelig høy.
Klubben flyttet da til Sandviksbodene i Bergen Kystlag sine lokaler i januar 2002. Disse lokalene viste seg å være uegnet og veldig kalde, og høsten 2002 flyttet klubben tilbake til Nordnes bydelshus på Klosteret.

Det har i mange år vært diskusjon i styret om hvor mange medlemmer det kan være i klubben. De første ti årene måtte et nytt potensielt medlem anbefales av et medlem. Vi ble oppfattet som en veldig lukket klubb, men dette ble det gradvis en bedring på.

Det er flere grunner til at vi ikke hadde som mål å bli stor, det viktigste er det sosiale aspekt med at vi ønsket å ta vare på nye medlemmer. Det har vi i stor grad klart og har vært et viktig tema også når vi kom over 50-60 medlemmer. Lokaliteter og en fornuftig gjennomføring av møtene er også momenter som ble vurdert i forhold til å holde medlemstallet på et fornuftig nivå.

Den første tiden hadde ikke klubben egen lysbildeframviser. Terje Øen fikk i 1981 fri kontingent som kompensasjon for å ta med seg en lysbildefremviser på klubbmøtene.
I klubbens glanstid på Håstein Skole var det stor interesse for Ciba-chrome, som var en fremkallingsprosess fra dias til fargepapir. Det var en stund interesse for å kjøpe en fremkallingsmaskin for denne ciba prosessen, men klubben hadde ikke råd til et slikt innkjøp. De enkeltmedlemmene som drev aktivt med denne prosessen så seg heller ikke i stand til å drifte og investere i denne maskinen. I 1988 fikk vi fra Motofoto et tilbud om å overta en fremkallingsmaskin for papirbilder fra fargenegativfilm, men vi frafalt tilbudet fordi det var få av medlemmene som tok negativ fargefilm. Dessuten hadde klubben fått et problem med vedlikehold og drift av en slik maskin. Klubben gikk til anskaffelse av et overtoningsutstyr i 1991. Dette utstyret var brukt og det besto av to Kodak karuseller, en AV kassettspiller og en styringsenhet. Klubben kjøpte også et studioblitzanlegg.

I august nummer av fototidsskriftet «Fotografi» i 1980 var klubben presentert, med flere av medlemmenes bilder og med en reportasje om klubben.

Klubben hadde i en årrekke på 80 tallet medlemsrabatt hos Enna Foto på Vågsallmenningen. 10 % på alt utstyr og 15 % på fremkalling og kopiering. Klubben fikk i 1981, i anledningen av at Nygårdsparken hadde 100 års jubileum, forespørsel fra Bergen kommune om å arrangere en fotokonkurranse for barne- og ungdomsskolene i Bergen. Dessverre trakk kommunen seg fra dette prosjektet før det ble realisert. I 1979 startet klubben et prosjekt som ble kalt «Bergensserien», dette ble aldri noen suksess i den form det var tiltenkt. Så seint som i 1985 ble medlemmene oppfordret til å ta bilder til denne billedserien. Det ble aldri noen «Bergensserie», men under NSFF Landsmøte i 1989 som ble avholdt i Bergen, ble det laget en overtoningsserie med lyd. Landsmøtet i 1989 var et samarbeid mellom Bekkalokket FK, Bergen døves fotoklubb og Bergen Kamera Klubb. Medlemmene i de to klubbene leverte inn bilder og Odd Magne Johansen fra BKK og Roald Synnevåg satte sammen et lysbildeshow som var en suksess, og som også ble brukt i flere sammenhenger seinere. Klubben hadde i 1987 et prosjekt sammen med foreningen «Mental barnehjelp». Det skulle bli en utstilling med tema «Barns hverdag», bildene ble innrammet og laget i tre eksemplarer. Tanken var at det skulle være en vandre utstilling. En av billedseriene henger på Barneklinikken i Bergen. Klubben arrangerte i 1989 og i 1991 «Bergensmeisterskapet» der Tor Henning og Roald var ansvarlige for gjennomføringen.

”Vågåtreffet” har i mange år vært et begrep og en del av klubbens kultur. Første gang vi deltok var i 1984 og det var ikke uvanlig at vi kjørte tre fulle biler oppover mot Vågå. En 7 timers kjøretur pluss innlagte fotostopp på veien, for å treffe likesinnede. Rolf Morten Olsen har faktisk vært på alle treffene fra 1984 til 2001 og i 2003. Under et jubileumstreff overrakte vi et Bekkalokk til lederen i Vågå KK.

For å ta vare på ”festmedlemmene”, de som bare viser seg på festlige aktiviteter men føler en sterk tilknytning til klubben, innførte vi i 1984 muligheten til å ha ”Passivt medlemskap”. De betaler halv kontingent, og har en del begrensninger i tilbudet. De blir blant annet ikke innmeldt i NSFF og kan heller ikke delta i konkurransene i klubben. Noen passive mister vi underveis, mens andre er bare passive i en periode på grunn av reiser og jobbing eller av mer familiære grunner.

Klubben hadde stor utstilling med 45 bilder i Galleri Vest i Vestlandsbanken fra 4. februar til 1. mars 1985. Stor furore vakte det når bankens mann refuserte et bilde til Grete Belinda av noen nakne menn plassert i svømmebasseng. ”Det kunne støte bankens kunder”

Det som skulle bli en ”Photoseafari” i den Bergenske skjærgård med bokbåten Epos i mai 1986, ble en heller regnfull opplevelse. Det har vel aldri regnet så mye på en maidag før, men vi overlevde med god mat og drikke. Dette året fikk klubbens medlemmer en unik mulighet, ved hjelp av gode kontakter, til å fotografere inne på Akvariet etter stengetid. Klubbens fotografiske aktivitet i 1986-1987 var preget av at vi jobbet med oppussing av det nye klubblokalet på Klosteret.

I 1987 ble det første gang formelt valgt Festkomité, valgkomité og revisor. I 1988 ble nok en komité opprettet, denne gang for å holde styr på klubbens konkurranseaktivitet, som etter hvert var blitt stor.

I 1987 ble Lars Kaltenborn utnevnt til den første «Kjellermester», en veldig viktig funksjon på klubbmøtene for at det skapes trivsel. Kjellermester skal holde orden i lokalet og sørge for at alt nødvendig utstyr og forfriskninger er tilstede under møtene. For øvrig fikk Rolf Morten Olsen i 2000 ”Stå på prisen” for mange år som Kjellermester.

Et mye omtalt arrangement, ”bad taste party”, ble holdt i mars 1989. Selv innbydelsen var av det heslige slaget. Gul velkomstdrink ble servert fra herrebekken, og desserten var gele servert i fremkallerskåler med bilde av lederen. For nærmere detaljer, kontakt Terje Bergesen. En uforglemmelig aften.

Klubben hadde mye kontakt med Kvam Fotoklubb i Øystese på 80 og tidlig 90 tallet og vi reiste inn til Øystese for å fotografere sammen med medlemmer fra Kvam i 1989 og 1990. Omtale om besøket i 1990 ble trykket i avisen Hordaland.

Åsne Digranes, som har jobbet ved Billedsamlingen til Universitetet i Bergen, har ved flere anledninger holdt foredrag i klubben, med et historisk perspektiv. Første gang i 1989 med tema portrettfoto.

Vi hadde stor utstilling i 1991 med 60 bilder i 5 etasje i kjøpesenteret Galleriet sammen med Bergen Kameraklubb og Døves Fotoklubb. I 1992 var klubben 15 år, og en stilfull jubileumsfest ble arrangert i lokalene til Laksevåg Bueskytterkorps, med mange inviterte tidligere medlemmer. Jubileumsutstilling hadde klubben i Åsane Kultursenter, Oasen Kjøpesenter og Lærerhøyskolen på Landås.

For å få inntekter til klubben var det i flere år vanlig med loddsalg til jul og til 17.mai. Dette var et lite populært foretak blant medlemmene, selv om det gav oss kjærkomne inntekter. Vi fikk tilbud om å være arrangør for La Plaza Bingo i sentrum. Vi stod som arrangør i navnet og måtte være fysisk tilstede i åpningstiden, der våre medlemmer gikk bingovakter. Dette var et lukrativt foretakende som vi hadde i 1993 og i 1994, og som gav oss inntekter på til sammen nesten 34.000,-.

Fra et styremøte i 1990, 1991 eller 1992
(bilde mangler)

Fra venstre: Knut Dalen, Roald Synnevåg, Tor Henning Olsen, Jan Standal og Johnny Jacobsen

I et forsøk på å honorere i hovedsak deltagelse og aktivitet på møtene, samt å få opp interessen til å delta i fotokonkurranser, ble det innført et loddsystem i 1993. Medlemmene får lodd etter resultatene i fotokonkurranser, 5 lodd for 1.premie, 4 lodd for 2.premie, 3 lodd for 3.premie, 1 lodd for hederlig omtale. Honoreringen for å være aktiv på møtene er 5 lodd for å ha hovedprogram, og 3 lodd for å vise bilder. Trekning foregår på julefesten, og premien er et «kunstfoto». Terje Bergesen har vært den som har valgt ut og kjøpt inn bildene.

Klubbens medlemmer hadde i 1994 tilbud om billig film som klubben hadde kjøpt inn gjennom NSFF. Tor-Henning kom i 1995 med et forslag om et kalenderprosjekt der klubbens medlemmer kunne ha bilder med, og klubben gjøre penger på prosjektet. Dessverre ble ikke kalenderprosjektet gjennomført på grunn av manglende interesse.

Jonny Jacobsen fikk i 1996 oppdrag av styret å lage et dataprogram som skulle holde orden på klubbmedlemmenes konkurranseaktivitet. Dette programmet har vært til uvurderlig hjelp for konkurranseutvalget i sitt arbeid med å holde orden på registrering, poengberegninger og rapporter av ulike slag. Behovet for å ta vare på klubbens historie, ble ”Historisk komité” opprettet i 1996.

På NSFF Landsmøte i Tønsberg 1997, ble Roald Synnevåg tildelt HonENSFF, en sjelden ærestittel som gies for både administrativt arbeid og fotografisk aktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Tor Henning fikk i 1998 gjennom NSFF henvendelse fra Photo Club Bergerac i Arles i Frankrike. Et av medlemmene derifra, Lysiane, var på besøk i Norge og ønsket kontakt med en fotoklubb i Bergen. Dermed fikk vi en vennskapsklubb i Frankrike. Vi har ved to anledninger deltatt i utstillinger i Bergerac sammen med andre klubber fra hele verden.

I 1998 fikk klubben en avtale med Japan Photo om å bruke et av utstillingsvinduene deres til våres faste galleri. Siden den tid har klubbens medlemmer hatt utstillinger der. Det har også vært fellesutstillinger fra konkurranser, fellestema og gruppearbeider. Utstillingene har blitt skiftet stort sett hver måned.

I 1999 innførte klubben to nye priser som ble offentliggjort på julefesten. ”Ungdomsprisen” som er tiltenkt medlemmer under 25 år, og som har vist stor fremgang og utvikling i fotografering. Denne prisen blir utdelt ved skjønn, og er ikke nødvendigvis en årlig foreteelse. Christian Kaldheim var den første som fikk prisen i 1999, siden fulgte Tine Irlin Christensen i 2000 og Emil W. Breistein i 2006

”Stå på prisen” ble også opprettet i 1999, og tildeles medlemmer som har bidratt med nytenkning, flott initiativ og/eller mye engasjement på klubbens møter, sosialt samvær og/eller lignende sammenkomster. Roy Birger Nilsen, Jarle Westervik og Runar Brunslid var de første som fikk prisen i 1999.

Revidert 19.02.2017 av Roald Synnevåg

 

1977-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-d.d