1990-1999

Vår historie

1990-1999

Fra et styremøte i 1990, 1991 eller 1992
(bilde mangler)

Fra venstre: Knut Dalen, Roald Synnevåg, Tor Henning Olsen, Jan Standal og Johnny Jacobsen

I et forsøk på å honorere i hovedsak deltagelse og aktivitet på møtene, samt å få opp interessen til å delta i fotokonkurranser, ble det innført et loddsystem i 1993. Medlemmene får lodd etter resultatene i fotokonkurranser, 5 lodd for 1.premie, 4 lodd for 2.premie, 3 lodd for 3.premie, 1 lodd for hederlig omtale. Honoreringen for å være aktiv på møtene er 5 lodd for å ha hovedprogram, og 3 lodd for å vise bilder. Trekning foregår på julefesten, og premien er et «kunstfoto». Terje Bergesen har vært den som har valgt ut og kjøpt inn bildene.

Klubbens medlemmer hadde i 1994 tilbud om billig film som klubben hadde kjøpt inn gjennom NSFF. Tor-Henning kom i 1995 med et forslag om et kalenderprosjekt der klubbens medlemmer kunne ha bilder med, og klubben gjøre penger på prosjektet. Dessverre ble ikke kalenderprosjektet gjennomført på grunn av manglende interesse.

Jonny Jacobsen fikk i 1996 oppdrag av styret å lage et dataprogram som skulle holde orden på klubbmedlemmenes konkurranseaktivitet. Dette programmet har vært til uvurderlig hjelp for konkurranseutvalget i sitt arbeid med å holde orden på registrering, poengberegninger og rapporter av ulike slag. Behovet for å ta vare på klubbens historie, ble ”Historisk komité” opprettet i 1996.

På NSFF Landsmøte i Tønsberg 1997, ble Roald Synnevåg tildelt HonENSFF, en sjelden ærestittel som gies for både administrativt arbeid og fotografisk aktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Tor Henning fikk i 1998 gjennom NSFF henvendelse fra Photo Club Bergerac i Arles i Frankrike. Et av medlemmene derifra, Lysiane, var på besøk i Norge og ønsket kontakt med en fotoklubb i Bergen. Dermed fikk vi en vennskapsklubb i Frankrike. Vi har ved to anledninger deltatt i utstillinger i Bergerac sammen med andre klubber fra hele verden.

I 1998 fikk klubben en avtale med Japan Photo om å bruke et av utstillingsvinduene deres til våres faste galleri. Siden den tid har klubbens medlemmer hatt utstillinger der. Det har også vært fellesutstillinger fra konkurranser, fellestema og gruppearbeider. Utstillingene har blitt skiftet stort sett hver måned.

I 1999 innførte klubben to nye priser som ble offentliggjort på julefesten. ”Ungdomsprisen” som er tiltenkt medlemmer under 25 år, og som har vist stor fremgang og utvikling i fotografering. Denne prisen blir utdelt ved skjønn, og er ikke nødvendigvis en årlig foreteelse. Christian Kaldheim var den første som fikk prisen i 1999, siden fulgte Tine Irlin Christensen i 2000 og Emil W. Breistein i 2006

”Stå på prisen” ble også opprettet i 1999, og tildeles medlemmer som har bidratt med nytenkning, flott initiativ og/eller mye engasjement på klubbens møter, sosialt samvær og/eller lignende sammenkomster. Roy Birger Nilsen, Jarle Westervik og Runar Brunslid var de første som fikk prisen i 1999.

Revidert 19.02.2017 av Roald Synnevåg

1977-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-d.d