2010-

Vår historie

2010 til idag:

 – 2010 –

Rundt 20 medlemmer helgetur til Kinsarvik i strålende høstvær. Det ble satset på kurs i lightroom og photoshop på mellommøter. Møter hver torsdag sier litt om aktivitetsnivået. Fotografisk sirkeltrening var noe nytt som ble prøvd dette året, med ulike former for lyssetting som tema. Galleribesøk 3 ganger i løpet av året. 7 av klubbens medlemmer var på Landsmøtet til NSFF. Vi hadde 3 ulike utstillinger i kjøpesenteret Exhibition og ved Haukeland Sykehus hadde vi utstilling i 3 ulike arealer som hang i et halvt år. Klubben fikk et 2 siders oppslag i BT angående utstillingen.

I 2010 kom klubben på 96.plass i 5.FIAP World Cup. Klubben fikk for andre gang trofe- “overall top clubs” i Trierenberg, som 1 av de 10 beste klubbene. 30 av klubbens medlemmer høstet tilsammen 325 antatte i samme konkurranse. Roald høstet 2 gullmedaljer i denne konkurransen, vant også en gullmedalje i Danmark. 18 av klubbens medlemmer høstet 96 antatte i Al Thani.

Bekkalokket ble Årets klubb i NSFF Landskonkurranser 2009/2010. Nasjonal bronseplakett til Annie Bjørklund, Torbjørn Helgesen og Olav Døskeland. Internasjonal bronseplakett til Henning Rasmussen, Einar Osland, Marianne Sleire, Geir Brekke, Kari Bernardini og Torbjørn Helgesen. Internasjonal sølvplakett til Kari Bernardini, Tom Jarane og Unni Brekke. ANSFF, ENSFF og HonENSFF til Jan Standal. EsNSFF til Unni Brekke. AFIAP til Jan Standal og Tom Jarane.

Styret for 2010

Ove G. Kalgraff, Halvor Larsen, Jan Standal, Jannice Bårtvedt, Kari Bernardini, Marianne Fagerås og Tom Jarane

 – 2011 –

I 2011 ble det gjort en endring i plaketter. For at det skulle være mulig å oppnå poeng til den høyeste plaketten 2000 poeng gull med eikeløv, måtte denne poengsummen reduseres til 1000 poeng. Sølv med eikeløv redusert til 700 poeng (tidligere 1000), bronse med eikeløv til 400 poeng (tidligere 500) og gullplakett til 200 poeng /tidligere 250).

50 poeng 100 poeng 250 poeng 400 poeng 700 poeng 1000 poeng
Bronse Sølv Gull Bronse m/eikeløv Sølv m/eikeløv Gull m/eikeløv

Audun Nygaard og Tom Jarane ble tildelt bronseplakett, og Kari Bernardini sølvplakett. Thorstein Kleivdal ble tildelt administrative hederstegn i bronse, og Halvor Larsen tildelt administrative hederstegn i sølv. Kenneth Rivenes og Fredric Verhelst vant hver sin gullmedalje i Trierenberg. Klubben fikk for tredje gang trofe- “overall top clubs” i Trierenberg, som 1 av de 10 beste klubbene. Klubben ble beste norske klubb i 1.arctic Exhibition of Photographic art, og Audun Nygaard ble beste norske autor. Både klubb og Audun blir tildelt NSFF pokal.

På Landsmøtet i Ålesund ble det svært mange hederstegn og plaketter til klubbens medlemmer. Unni Brekke, Kari Bernardini og Torbjørn Helgesen ble tildelt AFIAP, Jan Standal EFIAP og Roald Synnevåg EFIAP–B. Bekkalokket ble nr.2 i Landskonkurransene 2010/2011.

Internasjonal bronseplakett til Kenneth Rivenes, Endre M. Lidahl, Johan Odvar Odfjell, Annie Bjørklund og Rune Eide. Internasjonal sølvplakett til Magne Haveraan, Torbjørn Helgesen, Geir Brekke. Internasjonal gullplakett til Kari Bernardini og Tom Jarane. Internasjonal sølvplakett med blå emalje til Roald Synnevåg. Nasjonal bronseplakett til Audun Nygaard og Tom Jarane. Nasjonal sølvplakett til Unni Brekke og Olav Døskeland. Nasjonal bronseplakett med rød emalje til Roald Synnevåg.

 – 2012 –

Annie Elisabeth Bjørklund overtok som leder i klubben etter Tom Jarane.

Nasjonalt Fototreff og 53. Landsmøte ble arrangert i Bergen 31.mai-3.juni. 97 deltakere fra 26 klubber. 127 var med på festmiddagen på Nøsteboden. Foredrag, bespisning, utstillinger og Landsmøte foregikk på «Det akademiske kvarter» Arrangementskomiteen besto av Kari Bernardini, Tom Jarane, Jan Standal, Elisabeth Refvik Terje Bergesen og Rune Fjæreide. 2. Vestnorsk fotomaraton ble avholdt under treffet.

Roald Synnevåg ble utnevnt til Ærespresident i NSFF, og mottok en gavesjekk for den innsats som er gjort de siste årene. Arne Bergo og Rune Eide ble tildelt AFIAP, Halvor Larsen og Tom Jarane ble tildelt EsNSFF, Unni Brekke ble tildelt ANSFF, ENSFF og HonENSFF. Kari Bernardini ble tildelt nasjonal bronseplakett, Audun Nygaard nasjonal sølvplakett og Jan Standal nasjonal gullplakett. Arne Vetaas ble tildelt internasjonal bronseplakett, Arne Bergo ble tildelt internasjonal bronse- og sølvplakett, Rune Eide ble tildelt internasjonal sølvplakett, Bente Nedrebø ble tildelt internasjonal bronse- og sølvplakett, Olav Døskeland ble tildelt internasjonal gullplakett.

Klubben hadde 35 års jubileumsfest i Nordlandsforeningens hus på Kalfaret. Arrangementskomiteen besto av Marianne Fagerås, Janniche Bårtveit og Annie Bjørklund.

Terje Bergesen ble utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb” i 2012

Logoen er laget av Unni Brekke.

Det er 3 gang Bekkalokket arrangerer Landsmøte/Nasjonalt Fototreff. 1989, 2005 og 2012

Alle på landsmøtet på plass i Gamle Bergen. Foto: Terje Bergesen

Riccardo Busi- President i FIAP, Roald Synnevåg- Leder i NSFF og Jacky Martin- Vice president i FIAP.

Roald var i Paris og åpnet NSFF sin jubileumsutstilling på FIAP sitt hovedkontor. Den Norske Ambassade var representert, samt konservatoren og direktøren på Preus Museum.

 – 2013 –

Annie Bjørklund ble valgt til leder i klubben dette året John Vint, Bente Nedrebø og Frid Ellingsen ble tildelt AFIAP, og Tom Jarane ble tildelt EFIAP. Terje Øen      ble tildelt EsNSFF, og Audun Nygaard ANSFF. Også dette året forsynte flere av klubbens medlemmer seg av NSFF nasjonale plaketter. Einar Helge Osland, Arne Bergo, Kenneth Rivenes og Frederic Verhelst fikk bronseplakett og Audun Nygaard fikk gullplakett. Når det gjelder NSFF internasjonale plaketter ble listen over tildeling enda lenger. Bente Nedrebø og Rune Eide NSFF fikk gullplakett, Jim Hansen fikk både bronse-, sølv- og gullplakett, John Vint og Irene Osberg fikk bronse- og sølvplakett. Frid Ellingsen fikk bronseplakett, Arne Vetaas fikk sølvplakett, Arne Bergo fikk gullplakett og bronseplakett med blå emalje.

Annie Bjørklund ble valgt til leder i klubben dette året John Vint, Bente Nedrebø og Frid Ellingsen ble tildelt AFIAP, og Tom Jarane ble tildelt EFIAP. Terje Øen ble tildelt EsNSFF, og Audun Nygaard ANSFF. Også dette året forsynte flere av klubbens medlemmer seg av NSFF nasjonale plaketter. Einar Helge Osland, Arne Bergo, Kenneth Rivenes og Frederic Verhelst fikk bronseplakett og Audun Nygaard fikk gullplakett. Når det gjelder NSFF internasjonale plaketter ble listen over tildeling enda lenger. Bente Nedrebø og Rune Eide NSFF fikk gullplakett, Jim Hansen fikk både bronse-, sølv- og gullplakett, John Vint og Irene Osberg fikk bronse- og sølvplakett. Frid Ellingsen fikk bronseplakett, Arne Vetaas fikk sølvplakett, Arne Bergo fikk gullplakett og bronseplakett med blå emalje.

Jan Standal ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF på Nasjonalt Film- og Fototreff i Trondheim 2013.

Jan Standal har gjennom svært mange år vist et stort engasjement for fotoklubbmiljøet både i egen klubb, regionalt og på landsbasis. Han har blant annet holdt foredrag om organisasjonsarbeid – «hvordan drive en fotoklubb», både på landsmøte og i ulike klubber i Hordaland. Han har i alle år også vært mye brukt som kursholder på klubbkvelder, fordi han er en dyktig fotograf og en god kunnskapsformidler. Han har vært med å arrangere 3 Landsmøter/Nasjonalt Fototreff i Bergen, i 1989, 2005 og 2012.

Jan er en av stifterne i Bekkalokket fotoklubb, og har betydd mye for klubbens utvikling, med utallige styreverv og engasjement i ulike komiteer gjennom 35 år. Blant annet vært leder i 7 år, nestleder 8 år, sekretær 6 år, kasserer 6 år. Pluss utallige komiteer. For dette arbeidet ble Jan utnevnt til ”Æresmedlem i Bekkalokket fotoklubb” i 2007.

Jan var første gang med i NSFF som sekretær i ”NSFF Ungdomsutvalg” 1988 til 1993. Han var med i ”NSFF Distriktsstyre D-4” 1999 til 2001 og NSFF Hovedstyre som nestleder i NSFF 2007- 2008. NSFF revisor i 2004, 2009- 2010. Leder i NSFF valgkomite 2010- 2013. Regionkontakt for Hordaland, og Sogn og Fjordane 2012- 2013. Han er i 2013 informasjonsansvarlig i NSFF, og koordinator for regionkontaktene.

Jan ble tildelt NSFF hederstegn EsNSFF i 1993, ANSFF, ENSFF og HonENSFF i 2010. Han har oppnådd NSFF gullplakett i internasjonale fotokonkurranser og NSFF gullplakett i Landskonkurransene. Jan ble tildelt FIAP hederstegn; AFIAP i 2010 og EFIAP i 2011. Han har i alle år viste seg som en god ambassadør for NSFF.

Sommerfesten ble avholdt som en korgfest på BUL sitt feriested Grimseidneset med 50 deltakere.

Klubben deltok i 8 th FIAP World Cup, og kom på 45.plass av 160 deltakende klubber fra hele verden. Vi hadde felles innlevering til Trierenberg og Al-Thani. I Trierenberg fikk klubben fikk trofé for Best mixed club. I NM ble klubben nr.2 og Audun Nygaard kom på 4.plass.

Dette året hadde klubben et samarbeid med Jannice Olsen fra Norges Kreative Fagskole, og Malin Barth fra Galleri 3,14. Det ble mange interessante klubbkvelder med spennende temaer. 50 av medlemmene var med på «Inspirasjonshelgen 2013» som skal gi inspirasjon og faglig påfyll. Flere av medlemmene var jevnlig på Tertnes håndballklubb sine kamper og Bergen Jazzforum.

12-19. oktober arrangerte klubben den mest omfattende fototuren i klubbens historie, til en av verdens mest spennende storbyer: New York. Reisekomiteen som besto av Marit Oset Fagerheim, Janne Lie og Kari Bernardini. 15 av klubbens medlemmer deltok. Det var et felles møte amerikanske likesinnede i Brooklyn Camera Club. Hver av klubbene hadde en bildepresentasjon og en muntlig presentasjon av klubbenes aktiviteter. Det var felles opplegg på MOMA og guidet tur i China Town. Felles workshop i street photography med Steve Hill.

 – 2014 –

Unni Brekke og Halvor Larsen ble utnevnt til Æresmedlem i NSFF i Elverum 2014

Unni Brekke

Unni ble tildelt EsNSFF i 2010 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK og HonENSFF i 2012. Hun har vært NSFF sin Årbokredaktør fra 2007 og har designet diplomer til NM og nettsidene til NSFF, samt hatt ansvar for design til bla brosjyrer og informasjonsmateriell. Årboken er NSFF sitt flaggskip, og er blitt verdsatt høyt både nasjonalt og internasjonalt. Den er et viktig element i merkevarebygging og er vel det mest håndfaste våre medlemmer har til NSFF.

Halvor Larsen

Halvor ble utnevnt til EsNSFF i 2012 for sin innsats for NSFF og Bekkalokket FK. Halvor har med sin ekstraordinære innsats vært med å forme NSFF til den organisasjonen den fremstår som i dag. Han er NSFF sin flittige maur, som ordner med det meste. Han har bla drevet salg og support av software som NSFF har solgt til sine medlemmer, og til en rabatt som har gitt en besparelse på ca kr. 2 millioner i medlemmenes favør.

Bjørn Riise – Lillehammer Kameraklubb overtar som leder i NSFF etter Roald Synnevåg, som har vært leder i 7 år.

Roald Synnevåg som første i Norge tildelt MFIAP- Master of Photography og EFIAP-P

Arne Bergo er som første nordmann tildelt Photographic Society of America hederstegn «Proficiency PSA og Excellence EPSA «. Irene Sande Osberg og Jim Hansen ble tildelt AFIAP, Arne Bergo og Bente Nedrebø tildelt EFIAP.

Årets fotograf ble Irene Sande Osberg og årets bilde ble vunnet av Arne Bergo med bildet Artic Tern Fight 1.

I 2014 ble vi spurt av GC Rieber Fondene om vi kunne tenke oss å ha en konkurranse der tema var omsorg. Klubbens jobb var å avholde en konkurranse blant våre medlemmer og deretter besørge utskrrift og innramming av bildet. Omsorgsbildet ble vunnet av Terje Bergesen. Det ble gitt en pen summ til både vinneren og klubben.

Dette året ble Terje Bergesen og Chalee Hansen tildelt Stå på prisen. Bekkalokket fikk 9 bilder i NSFF årboken for 2013. Klubbens prosjekt med paraplyer og Tom Jaranes prosjekt med bilder av Roald og reklameplakter ble valgt ut av NSFF. Seriene ble vist på skjerm på Nordic Light og på NSFF sitt film- og fototreff på Elverum

 – 2015 –

Unni Brekke ble årets fotograf og i tillegg vant årets bilde med I oldefars rullestol.

Halvor Larsen og Roald Synnevåg var 18.august 2015 med å stifte Nordic Society of Photography (Nordisk Forbund for Fotografi – NFFF) Som består av foruten NSFF, Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF, Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL og Selskabet Dansk Fotografi – SDF. Halvor er styremedlem og webmaster, Roald er forbundssekretær.

Klubben hadde en meget vellykket tur til Amsterdam. Inga Tveito var så heldig at et av hennes vintermotiv fikk pryde statsministerens julekort.

Klubben markerer seg stadig i konkurranser i internasjonale salonger. Roy Nybruket AFIAP, Rune Eide og Irene Sande Osberg EFIAP, Arne Bergo EFIAP-P og Roald Synnevåg EFIAP-G og EPSA. Bente Nedrebø og Rune Eide ble tildelt PPSA. Irene Sande Osberg ble tildelt ANSFF og ENSFF.

Omsorgsbildet ble vunnet av Frid Ellingsen. Sommerfest var på Ervingenhytten på Hjellestad, med god mat, leker og offentliggjøring av klubbkonkurransen.

Jim Hansen ble tildelt Stå på prisen dette året. Klubbens prosjekt med bevegelse ble valgt ut av NSFF og vist på Nordic Light og på NSFF sitt film- og fototreff på Bud. Bekkalokket fikk 13 bilder i NSFF årboken for 2014.

Klubben hadde to fantastiske inspirasjonshelger. På våren hadde vi workshop i makrofotografering med Michelle Whitmore og på høsten var temaet Dokumentarfotografi, der Jonas Bendixen (Magnum Photos), Andre Du Plessis og Laura Beltran Villamizar (World Press Photo) hadde foredrag. Etterpå var det debatt med bent Skjærstad fra TV 2.

Tom Jarane ble i 2015 tildelt ANSFF, ENSFF og HonENSFF

 – 2016 –

Arne Bergo var i juryen i 11th International Photo Competition Giuliano Carrara i Italia og Tom Jarane i 1th Nordic Circuit. Marit O. Fagerheim ble valgt til leder i klubben dette året. Årets fotograf i klubben ble Audun Nygård og Årets bilde ble vunnet av Jim Hansen med bildet Descending.

Tom Jarane ble tildelt EFIAP-B og ENSFF-B. Roald Synnevåg ble tildelt ENSFF-S og som førstemann i Norge EFIAP-P.

Omsorgsbildet ble vunnet av Vibeke Seldal med bildet «Jeg elsker deg når jeg husker hvem du er». Sommerfesten var på Sunnfjordlagets hytte med leker og offentliggjøring av klubbkonkurranse.

I 2016 var første gang Bekkalokket Fotoklubb arrangerte en nasjonal fotokonkurranse. Sammen med Haugaland Fotoklubb og Skodje Fotoklubb, så ble det laget en «circuit» med juryering i Haugesund, Bergen og Skodje. Bekkalokket fikk 20 bilder i NSFF årboken for 2015.

 – 2017 –

Klubben kom på en 60. plass i FIAP Club`s World Cup av 177 deltakende klubber fra hele verden.

Revidert 19.02.2017 av Roald Synnevåg

1977-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-d.d