Retningslinjer for «Årets Fotograf» og Plaketter – oppdatert 2020

Det utdeles en premie til sammenlagt vinner i årets fotokonkurranser.

Følgende fotokonkurranser gjelder i sammendraget:

• Bekkalokkets klubbkonkurranser
• NSFF landskonkurranser
Sammenlagt vinner blir ”Årets fotograf”
Pokal og diplom utdeles til de som oppnår 1.2. og 3 plass. Diplom til de som oppnår 4. og 5. plass.
Poengfordeling i konkurransene som teller i ”Årets Fotograf”

Gull
Sølv
Bronse
Hederlig Omtale
Antatt
Klubbkonkurranser
7 poeng
5 poeng
3 poeng
2 poeng
1 poeng
NSFF landskonkurranser
10 poeng
8 poeng
7 poeng
5 poeng
1 poeng
Konkurransekomiteèn har ansvar for resultatlister, diplomer og premier.
(Se: ”Retningslinjer for konkurransekomiteèn”)
Utdeling av plaketter.

 

Utdelingen skjer på grunnlag av oppnådde poeng i konkurranser og poengberegningen er samme som " Årets Fotograf ". Resultater fra NSFF konkurranser oppnådd gjennom andre fotoklubber teller ikke. Poengberegningene samles opp kontinuerlig og har tilbakevirkende kraft og baserer seg på poenglisten som finnes i databasen som konkurranseutvalget vedlikeholder. Utdelingen foregår på julefestene, og første utdeling skjer på julefesten 2005 med oppdatert poeng fra 2005. Etter årsmøtet 2011 ble poengsatsene redusert, slik at det skal være mulig å oppnå plakettene i løpet av et liv.

 

Plakett
Poenggrunnlag
Gull med emalje
1000
Sølv med emalje
700
Bronse med emalje
400
Gull
200
Sølv
100
Bronse
50
Sist revidert 27.01.2020