Vårt styre

Dagens styret består av:

 • Styreleder: Marit O Fagerheim
 • Nestleder: Endre M. Lidal
 • Sekretær: (blir håndtert av en av styremedlemmene)
 • Kasserer: Jan Standal
 • Leder for komité for internasjonal konkurranse: Arne Bergo
 • Leder for utstillingskomité: John Vint
 • Leder for kos-, trivsel og vælværekomité: Inge Solfjell
 • Leder for workshop-komité: Jim Hansen

Komitéledere som ikke møter i styret:

 • Historisk komité: Roald Synnevåg
 • Kjellermesterkomité: Bente Algerøy
 • Konkurransekomité: Bente Nedrebø
 • Turkomité: Eva Virkesdal Eidsheim
 • Utstyrskomité: Eli Sørensen
 • Websidekomité: Tom Jarane