Vårt styre

Dagens styret består av:

  • Styreleder: Marit O Fagerheim
  • Nestleder: Tom Jarane
  • Sekretær: (blir håndtert av en av styremedlemmene)
  • Kasserer: Jan Standal

Komitèledere:

  • Utstillingskomitè: Oddhild Lien
  • Kos-, trivsel og vælværekomitè: Inge Solfjell
  • Tur-komitè: Endre Lidal