Presseomtaler 2010

Mange av klubbens medlemmer deltok på Ur og Foto sin PhotoWalk. Noen av dem gjorde det også veldig bra.


Etter at vi gjorde det veldig bra i Landskonkurransen i 2010, så havnet vi i Bergensavisen.