Resultater

Her er noen av våre medlemmers resultater.

 

-2013-

Utmerkelser:
– Bente Nedrebø: AFIAP
– Tom Jarane: EFIAP
– Terje  Øen: EsNSFF
– Audun Nygaard: Nasjonal Gullplakett, ANSIFF
– Einer Helge Osland: Nasjonal Bronseplakett
– Arne Bergo: Nasjonal Bronseplakett, Internasjonal Gullplakett, Internasjonal Bronseplakett med blå emalje
– Kenneth Rivenes: Nasjonal Bronseplakett
– Fredriv Verhelst: Nasjonal Bronseplakett
– Bent Nedrebø: Internasjonal Gullplakett
– Rune Eide: Internasjonal Gullplakett
– Jim Hansen: Internasjonal Gullplakett, Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett
– Arne Vetaas: Internasjonal Sølvplakett
– John Vint: Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett, AFIAP
– Irene Osberg: Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett
– Frid Ellingsen: Internasjonal Bronseplakett. AFIAP

-2012-

Utmerkelser:
– Roald Synnevåg ble utnevnt til Ærespresident
– Arne Bergo: AFIAP, Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett
– Rune Eide: AFIAP
– Halvor Larsen: EsNSFF
– Tom Jarane: EsNSFF
– Unni Brekke: ANSFF, ENSFF og HonENSFF
– Jan Standal: Nasjonal Gullplakett
– Audun Nygaard: Nasjonal Sølvplakett
– Kari Bernardini: Nasjonal Bronseplakett
– Olav Døskeland: Internasjonal Gullplakett
– Bente Nedrebø: Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett
– Rune Eide: Internasjonal Sølvplakett
– Arne Vetaas: Internasjonal Bronseplakett

Bekkalokket Fotoklubb:
– Terje Bergesen: Æresmedlem

-2011-

Utmerkelser:
– Kari Bernardini: Sølplakett
– Audun Nygaard: Bronseplakett
– Tom Jarane: Bronseplakett
– Halvor Larsen: Administrativt hederstegn i sølv
– Thorstein Kleivdal: Administrativt hederstegn i bronse

N.S.F.F.
– Bekkalokket Fotoklubb: NSFF Pokal
– Audun Nygaard: NSFF Pokal
– Nasjonal Sølvplakett: Unni Brekke
– Nasjonal Sølvplakett: Olav Døskeland
– Nasjonal Bronseplakett med rør emalke: Roald Synnevåg
– Nasjonal Bronseplakett: Audun Nygaard
– Nasjonal Bronseplakett: Tom Jarane
– Internasjonal Gullplakett: Kari Bernardini
– Internasjonal Gullplakett: Tom Jarane
– Internasjonal Sølvplakett med blå emalje: Roald Synnevåg
– Internasjoanl Sølvplakett: Magne Haveraan
– Internasjonal Sølvplakett: Torbjørn Helgesen
– Internasjonal Sølvplakett: Geir Brekke
– Internasjonal Bronseplakett: Kenneth Rivenes
– Internasjonal Bronseplakett: Endre M. Lidahl
– Internasjonal Bronseplakett: Johan Odvar Odfjell
– Internasjonal Bronseplakett: Annie Bjørklund
– Internasjonal Bronseplakett: Rune Eide.

F.I.A.P.
– Unni Brekke: AFIAP
– Kari Bernardini: AFIAP
– Torbjørn Helgesen: AFIAP
– Jan Standal: EFIAP
– Roald Synnevåg: EFIAP-B

Trierenberg
– Bekkalokket Fotoklubb «Overal Top Club» en av de 10 beste klubbene. (for tredje gang)
– Kenneth Rivenes: Gull
– Fredric Verhelst: Gull

1.arctic Exhibition of Photographic art
– Beste Norske Klubb: Bekkalokket Fotoklubb
– Audun Nygaard: beste norske autor

-2010-

Utmerkelser:
– Jan Standal: AFIAP, ANSFF, ENSFF og HonENSFF.
– Unni Brekke: EsNSFF til Unni Brekke.
– Tom Jarana: AFIAP

N.S.F.F.
– Nasjonal Bronseplakett: Annie Bjørklund
– Nasjonal Bronseplakett: Torbjørn Helgesen
– Nasjonal Bronseplakett: Olav Døskeland
– Internasjonal Sølvplakett: Kari Bernardini
– Internasjonal Sølvplakett: Tom Jarane
– Internasjonal Sølvplakett: Unni Brekke
– Internasjonal Bronseplakett: Henning Rasmussen
– Internasjonal Bronseplakett: Einar Osland
– Internasjonal Bronseplakett: Marianne Sleire
– Internasjonal Bronseplakett: Geir Brekke
– Internasjonal Bronseplakett: Kari Bernardini
– Internasjonal Bronseplakett:Torbjørn Helgesen

5. F.I.A.P. World Cup
– Bekkalokket Fotoklubb rangert til 96 plass

Trierenberg
– Bekkalokket Fotoklubb «Overal Top Club» en av de 10 beste klubbene. (for andre gang)
– 30 av Bekkalokkets medlemmer fikk totalt 325 antatte
– Roald Synnevåg fikk 2 gull

Danmark
– Roald Synnevåg fikk gull

Al Thani
– 18 av klubbens medlemmer fikk totalt sett 96 antatte