Resultater

Her er noen av våre medlemmers resultater.

 

-2013-

Utmerkelser:
- Bente Nedrebø: AFIAP
- Tom Jarane: EFIAP
- Terje  Øen: EsNSFF
- Audun Nygaard: Nasjonal Gullplakett, ANSIFF
- Einer Helge Osland: Nasjonal Bronseplakett
- Arne Bergo: Nasjonal Bronseplakett, Internasjonal Gullplakett, Internasjonal Bronseplakett med blå emalje
- Kenneth Rivenes: Nasjonal Bronseplakett
- Fredriv Verhelst: Nasjonal Bronseplakett
- Bent Nedrebø: Internasjonal Gullplakett
- Rune Eide: Internasjonal Gullplakett
- Jim Hansen: Internasjonal Gullplakett, Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett
- Arne Vetaas: Internasjonal Sølvplakett
- John Vint: Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett, AFIAP
- Irene Osberg: Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett
- Frid Ellingsen: Internasjonal Bronseplakett. AFIAP

-2012-

Utmerkelser:
- Roald Synnevåg ble utnevnt til Ærespresident
- Arne Bergo: AFIAP, Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett
- Rune Eide: AFIAP
- Halvor Larsen: EsNSFF
- Tom Jarane: EsNSFF
- Unni Brekke: ANSFF, ENSFF og HonENSFF
- Jan Standal: Nasjonal Gullplakett
- Audun Nygaard: Nasjonal Sølvplakett
- Kari Bernardini: Nasjonal Bronseplakett
- Olav Døskeland: Internasjonal Gullplakett
- Bente Nedrebø: Internasjonal Sølvplakett, Internasjonal Bronseplakett
- Rune Eide: Internasjonal Sølvplakett
- Arne Vetaas: Internasjonal Bronseplakett

Bekkalokket Fotoklubb:
- Terje Bergesen: Æresmedlem

-2011-

Utmerkelser:
- Kari Bernardini: Sølplakett
- Audun Nygaard: Bronseplakett
- Tom Jarane: Bronseplakett
- Halvor Larsen: Administrativt hederstegn i sølv
- Thorstein Kleivdal: Administrativt hederstegn i bronse

N.S.F.F.
- Bekkalokket Fotoklubb: NSFF Pokal
- Audun Nygaard: NSFF Pokal
- Nasjonal Sølvplakett: Unni Brekke
- Nasjonal Sølvplakett: Olav Døskeland
- Nasjonal Bronseplakett med rør emalke: Roald Synnevåg
- Nasjonal Bronseplakett: Audun Nygaard
- Nasjonal Bronseplakett: Tom Jarane
- Internasjonal Gullplakett: Kari Bernardini
- Internasjonal Gullplakett: Tom Jarane
- Internasjonal Sølvplakett med blå emalje: Roald Synnevåg
- Internasjoanl Sølvplakett: Magne Haveraan
- Internasjonal Sølvplakett: Torbjørn Helgesen
- Internasjonal Sølvplakett: Geir Brekke
- Internasjonal Bronseplakett: Kenneth Rivenes
- Internasjonal Bronseplakett: Endre M. Lidahl
- Internasjonal Bronseplakett: Johan Odvar Odfjell
- Internasjonal Bronseplakett: Annie Bjørklund
- Internasjonal Bronseplakett: Rune Eide.

F.I.A.P.
- Unni Brekke: AFIAP
- Kari Bernardini: AFIAP
- Torbjørn Helgesen: AFIAP
- Jan Standal: EFIAP
- Roald Synnevåg: EFIAP-B

Trierenberg
- Bekkalokket Fotoklubb "Overal Top Club" en av de 10 beste klubbene. (for tredje gang)
- Kenneth Rivenes: Gull
- Fredric Verhelst: Gull

1.arctic Exhibition of Photographic art
- Beste Norske Klubb: Bekkalokket Fotoklubb
- Audun Nygaard: beste norske autor

-2010-

Utmerkelser:
- Jan Standal: AFIAP, ANSFF, ENSFF og HonENSFF.
- Unni Brekke: EsNSFF til Unni Brekke.
- Tom Jarana: AFIAP

N.S.F.F.
- Nasjonal Bronseplakett: Annie Bjørklund
- Nasjonal Bronseplakett: Torbjørn Helgesen
- Nasjonal Bronseplakett: Olav Døskeland
- Internasjonal Sølvplakett: Kari Bernardini
- Internasjonal Sølvplakett: Tom Jarane
- Internasjonal Sølvplakett: Unni Brekke
- Internasjonal Bronseplakett: Henning Rasmussen
- Internasjonal Bronseplakett: Einar Osland
- Internasjonal Bronseplakett: Marianne Sleire
- Internasjonal Bronseplakett: Geir Brekke
- Internasjonal Bronseplakett: Kari Bernardini
- Internasjonal Bronseplakett:Torbjørn Helgesen

5. F.I.A.P. World Cup
- Bekkalokket Fotoklubb rangert til 96 plass

Trierenberg
- Bekkalokket Fotoklubb "Overal Top Club" en av de 10 beste klubbene. (for andre gang)
- 30 av Bekkalokkets medlemmer fikk totalt 325 antatte
- Roald Synnevåg fikk 2 gull

Danmark
- Roald Synnevåg fikk gull

Al Thani
- 18 av klubbens medlemmer fikk totalt sett 96 antatte