Retningslinje for kasserer

Innmelding av nye medlemmer

 • Sørge for at innmeldingskjema er fylt ut og arkivere denne i egen mappe.
 • Registrere medlemmet i Excel «Medlemsliste Total» database. Dropboks, Styret / Økonomi / Medlemsadministrasjon/medlemslister.
 • Øke medlemsantall i regnskapet i Excel, og under fane «Nye Medlemmer» , Dropboks , Styret / Økonomi / Årstall / BFKregnskap20.
 • Opprette medlemmet i e-postlisten «medlemmer Bekkalokket» i Google Group.
 • Sende velkomsthilsen på e-post til det nye medlemmer med info om kontingent og om registreringen i e-postlisten.

Innbetaling av kontingent

 • Føre bilaget i hovedbok i regnskapet og øke antall betalt kontingent.
 • Registrere innbetalingen i Excel «Medlemsliste Total» database.
 • Melde medlemmet inn i NSFF.no og registrere innbetaling i NSFF.

Utmelding av medlemmer

 • Svare på e-post fra medlemmet, velkommen tilbake.
 • Melde ut i Excel «Medlemsliste Total» database.
 • Slette medlemmet i e-postlisten i Google Groups.
 • Øke antall i regnskapet i Excel, sluttet i 20.. , Dropboks , Styret / Økonomi / Årstall / BFKregnskap20..
 • Melde medlemmet ut av NSFF.no

Føring av regnskap

 • Foreta alle utbetalinger fra bank.
 • Føre alle inngående og utgående bilag i hovedbok: «Dropboks, Styret / Økonomi /Årstall/BFKregnskap_20—
 • Føre alle Vipps innbetalinger i hovedbok.
 • Kontrollere alle inn og utbetalinger fra bank stemmer med bankutskrift.
 • Føre delregnskap for hver komite’, 1st Fjord Bergen og Vestkyst konkurransen.
 • Føre statistikk for sommerfester, julefester, inspirasjonsdager/workshop
 • Føre regnskap og oversikt av salget på jubileumsboken og annet salg.
 • Føre regnskap for Kjellermester (matpenger).
 • Føre regnskap på printere.
 • Føre statistikk for Grasrotandelen.
 • Legge frem regnskap og resultat i forhold til budsjett på hvert styremøte og på årsmøte.
 • Ansvarlig for klubbkassen og matkassen.
 • Ha oversikt over gjeld og utestående fordringer.

Budsjett

 • Lage forslag til styret for neste års budsjett.
 • Legge frem budsjettforslag til årsmøte
 • Oppfølging av budsjett i forhold til regnskap.