Retningslinjer for Æresmedlemskap

Æresmedlemskap i Bekkalokket fotoklubb kan tildeles medlemmer som har utmerket seg med betydelig innsats i klubbens virksomhet i mange år, fotografisk og/eller administrativt.

Kandidaten må være innehaver av klubbens administrative hederstegn i gull.

Forslag til hvem som skal oppnå en slik heder kan stilles av alle medlemmene i klubben. Det er klubbens æresmedlemmer i samråd med styret som avgjør hvem som blir æresmedlem.

Æresmedlemskap tildeles ved jubileumsarrangementer.

Æresmedlemskap er fritatt for kontingent.

Retningslinjene ble vedtatt på Årsmøtet 2022 (som del av vedtak om endring av vedtektene)