Retningslinjer for administrative hederstegn

Formålet med hederstegn er å hedre medlemmene for arbeidet de har gjort i klubbens styre, komitéer og verv i NSFF. Administrative hederstegn ble innført i 2006.

 

Utregning av poeng gjøres av historisk komité og hederstegnene deles ut på julefesten hvert år.

 

Det deles ut i 3 nivåer:

  • Hederstegn i GULL for administrativt arbeid, 200 poeng
  • Hederstegn i SØLV for administrativt arbeid, 100 poeng
  • Hederstegn i BRONSE for administrativt arbeid, 50 poeng

Poengutregning pr. år foregår etter følgende poengskala:medlemmer har fått i NSFF, etc.

 

Leder i BFK 20
Styremedlem i BFK 10
Komitemedlem i BFK 5
Årspoeng i BFK 1
Leder i NSFF 15
Styremedlem i NSFF 10
Leder i NSFF utvalg 7
Medlem i NSFF utvalg 5
Regionkontakt i NSFF 7