Retningslinjer for «Bekkalokkets Stå På Pris»

”Stå på prisen” tildeles den/de av Bekkalokkets fotoklubb sine medlemmer, som har bidratt med nytenkning, flott initiativ og/eller mye engasjement på klubbens møter, sosialt samvær og/eller lignende sammenkomster.

Klubbens styre skal avgjøre hvem som skal tildeles denne prisen, men det er mulig for andre medlemmer å fremme forslag til kandidater for prisen.

Prisen trenger ikke å være årlig, men kan utdeles ved skjønn.