Retningslinjer for «Bekkalokkets ungdomspris»

”Ungdomsprisen” er tiltenkt medlemmer i fotoklubben som er under 25 år. Kandidaten må ha vist stor framgang og utvikling i fotografering.

Klubbens styre skal avgjøre hvem som skal tildeles denne prisen, men det er mulig for andre medlemmer å fremme forslag til kandidater for prisen.

Prisen trenger ikke å være årlig, men kan utdeles ved skjønn.