Retningslinjer for Internasjonal konkurransekomite

Komiteen bør være sammensatt av medlemmer som sammen kan fylle følgende funksjoner knyttet til å være arrangør av internasjonale konkurranser etter FIAP og/eller PSA regelverk

  • Konkurranseansvarlig (chairman)
  • Sekretær (normalt også reserve chairman)
  • Web og epost ansvarlig
  • Programvareansvarlig (også ønskelig med reserve)
  • Kasserer
  • Katalogansvarlig
  • Konkurransemedarbeidere

• Leder for komiteen bør minimum ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid.

• Komiteen arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.

• Internasjonal konkurransekomite har ansvar for å gjennomføre internasjonale konkurranser i regi av Bekkalokket, eller i samarbeid med andre arrangører (Circuit).

• Nasjonale konkurranser og klubbkonkurranser ligger utenfor komiteens arbeidsområde, men komiteen skal samarbeide med (nasjonal) konkurransekomite når det er hensiktsmessig.