Retningslinjer for Internettkomitè

Internettkomité velges av årsmøtet.

 

Komiteen bør bestå av minst to personer: redaktør og teknisk ansvarlig.
 • Leder for komiteen bør minimum ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid.
 • Komiteen arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.
 • Redaktøren har ansvar for å samle inn bilder og redaksjonelt materiell fra klubbens medlemmer og komiteer.
 • Teknisk ansvarlig har ansvar for å legge inn bilder og tekst på internett, som redaktøren framlegger.
 • Klubbens Internettsider har en åpen del som er tilgjengelig for alle interesserte, og en lukket del kun for klubbens medlemmer. For å komme inn på klubbens lukkete sider må det brukes en kode, som kun er tilgjengelig for klubbens medlemmer. Koden opplyses ved betalt medlemsavgift.
 • Lederne i klubbens komiteer er ansvarlige bidragsytere til redaksjonelt stoff som skal brukes på internettsidene.
 • Komiteen får dekket sine utgifter.

 

Internettsidene skal ha kontinuerlig oppdatering.
 • Hva som skal være på klubbens åpne internettsider.
 • Billedgalleri der klubbens medlemmer har mulighet til å få presentert sine bilder.
 • Informasjon om klubben.
 • Telefon nummer og e.post adresse til klubbens leder, hvor interesserte kan ringe for nærmere informasjon om klubbens tilbud, og eventuelt medlemskap.
 • Redaksjonelt stoff om klubbens arrangementer og aktivitetsprogram.
 • Linker til personer og organisasjoner som klubben har samarbeid med.
 • Vinnerbilder i klubbkonkurranser.
 • ”Årets bilde”.
 • Utstillingsplan.
 • Oversikt over medlemmer i styret og i de forskjellige komiteer.
 • Statutter.
 • Retningslinjer for komiteer.
 • Klubbens historie.
 • Hederstegn.
 • Konkurranseregler.
 • Resultatlister fra fotokonkurranser.

 

Hva som skal være på klubbens lukkete internettsider.

• Medlemslister med adresser, telefonnumre og e.postadresser.