Retningslinjer for Jubileumskomitè

Jubileumskomiteèns formål er å arrangere en jubileumsfest i 2002, da Bekkalokket fotoklubb feirer 25 år.
  • Komiteèn bør bestå av minst fire medlemmer.
  • Leder for komiteèn bør minimum ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid.
  • Komiteèn skal framlegge en framdriftsplan for styret, som viser datoer for aktiviteter i forbindelse med jubileumsåret.
  • Det bør også lages en utstilling som komiteen har ansvar for blir arrangert, i samarbeid med Utstillingskomiteèn, som har det tekniske ansvaret.
  • Jubileumskomiteen bør ha et tett samarbeid med Komité for kos, trivsel og velvære, som har det tekniske ansvaret, og med Historisk komité som skal presentere klubbens historie.
  • Komiteèn arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.