Retningslinjer for kasserer – oppdatert 2019

Innmelding av nye medlemmer

• Sørge for at innmeldingsskjema er fylt ut og arkivere denne i egen mappe.

• Registrere medlemmet i Excel «Medlemsliste Total» database. Dropbox, Styret / Økonomi / Medlemsadministrasjon/medlemslister.

• Øke medlemsantall i regnskapet i Excel, og under fane «Nye Medlemmer», Dropbox, Styret / Økonomi / Årstall / BFKregnskap20..

• Opprette medlemmet i e-postlisten «medlemmer Bekkalokket» i Google Group.

• Sende velkomsthilsen på e-post til det nye medlemmer med info om kontingent og om registreringen i e-postlisten.

Innbetaling av kontingent

• Føre bilaget i hovedbok i regnskapet og øke antall betalt kontingent.

• Registrere innbetalingen i Excel «Medlemsliste Total» database.

• Melde medlemmet inn i NSFF.no og registrere innbetaling i NSFF.

Utmelding av medlemmer

• Svare på e-post fra medlemmet, velkommen tilbake.

• Melde ut i Excel «Medlemsliste Total» database.

• Slette medlemmet i e-postlisten i Google Groups.

• Øke antall i regnskapet i Excel, sluttet i 20xx, Dropbox , Styret / Økonomi / Årstall / BFKregnskap20..

• Melde medlemmet ut av NSFF.no

Føring av regnskap

• Foreta alle utbetalinger fra bank.

• Føre alle inngående og utgående bilag i hovedbok: «Dropbox, Styret / Økonomi /Årstall/BFKregnskap_20xx

• Føre alle Vipps innbetalinger i hovedbok.

• Kontrollere alle inn og utbetalinger fra bank stemmer med bankutskrift.

• Føre delregnskap for hver komite’, Fjord Bergen og Vestkyst konkurransene.

• Føre statistikk for sommerfester, julefester, inspirasjonsdager/workshop.

• Føre regnskap og oversikt av salget på jubileumsboken og annet salg.

• Føre regnskap for Kjellermester (matpenger).

• Føre regnskap på printere.

• Føre statistikk for Grasrotandelen.

• Presentere regnskap og resultat i forhold til budsjett på hvert styremøte og på årsmøte.

• Ansvarlig for klubbkassen og matkassen.

• Ha oversikt over gjeld og utestående fordringer.

Budsjett

• Lage forslag til styret for neste års budsjett.

• Presentere styrets budsjettforslag til årsmøte

• Oppfølging av budsjett i forhold til regnskap.

03.01.2019