Retningslinjer for Kjellermester

Kjellermesteren arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.
Kjellermesteren velges av årsmøtet.
Kjellermesteren har ansvar for å:
• Sørge for at det er ryddig og rent i møtelokalet.
• At det er en brukbar temperatur i møtelokalet før møtene begynner.
• Innkjøp av brus, øl, vin, tebrød, kaker, etc.
• Trekke the og kaffe før møtet begynner.
• Arrangere et vinlotteri på hvert møte.
• Føre regnskap på hvert møte i samsvar med kasserer sine henvisninger.
• Utlån av blitz-anlegg og karusell-fremvisere, etc.
• Vedlikehold og ettersyn av klubbens utstyr.