Retningslinjer for komite for faglig aktivitet

Retningslinjer for komite for faglig aktivitet

 

  • Komiteens hovedoppgave er å arrangere fotofaglige aktiviteter for Bekkalokket Fotoklubbs medlemmer, utover de ordinære klubbkveldene.
  • Komiteens leder har ikke plass i styret, men rapporterer til styret.
  • Aktiviteter utarbeidet av komiteen skal tilbys alle klubbens medlemmer. Etter svarfrist er man ikke garantert plass
  • Dersom det ikke er plass til alle medlemmene, skal alle kostnader dekkes av deltakerene.
  • Prosjektene skal normalt selvfinansiere kostnader utover det faglige. Det vil si at blant annet husleie og bevertning må dekkes inn av inngangspengene.
  • Økonomien i alle prosjekter der klubben skal dekke kostnader skal forelegges og godkjennes av styret før de gjennomføres.