Retningslinjer for komité for kos, trivsel og velvære – oppdatert 2019

Komité for kos, trivsel og velvære, også kjent som Koskomitéen, bør bestå av leder, som er medlem av klubbens styre, samt minimum 5 medlemmer.

Oppgavene til komitéen inkluderer:

  • Arrangere årlig sommerfest for medlemmene i Bekkalokket fotoklubb.
  • Arrangere årlig julefest for medlemmene i Bekkalokket fotoklubb.
  • Komitéen arbeider under de økonomiske rammene årsmøte gir.

 

Revidert 24.02.2019