Retningslinjer for komité for turer – oppdatert 2019

Komité for turer, også kjent som Turkomitéen, bør bestå av 5 medlemmer, der en av disse er komitéleder.

Oppgavene til komitéen inkluderer:

• Arrangere turer med overnatting for medlemmene i Bekkalokket fotoklubb.

• Arrangere dagsturer i nærområdet for medlemmene i Bekkalokket fotoklubb.

• Det er stilles ingen formelle krav til antall turer som komitéen skal arrangere per år, men ønsket er at komitéen arrangerer minst en tur med overnatting.

• Komitéen står fritt til å invitere følger til medlemmene med på turene.

• Det er ikke noe krav om utenlandstur hvert år. Det er også mulig å henge seg på turer som andre arrangerer.

• Komitéen bør, så langt det lar seg gjøre, unngå å ta på seg økonomiske forpliktelser i forbindelse med turene. Deltagere på turene bør bestille billetter og overnatting selv. Eventuelle mindre økonomiske forpliktelser, for eksempel leie av guider etc., kan sikres/dekkes av pengene som er satt av i budsjettet til komitéen.

• Leder i komitéen sitter p.t. ikke i klubbens styre. Leder må derfor kommunisere status for komitéens arbeid til styrets leder/nestleder ved jevne tidspunkt gjennom året.

Revidert 24.02.2019