Retningslinjer for komite for workshop – oppdatert 2019

Komiteens hovedoppgave er å arrangere workshops for Bekkalokket Fotoklubbs medlemmer.

• Komiteens leder bør være medlem i styret.

• Aktiviteter utarbeidet av komiteen skal tilbys alle klubbens medlemmer. Etter svarfrist er man ikke garantert plass

• Dersom det ikke er plass til alle medlemmene, skal alle kostnader dekkes av deltakerne.

• Prosjektene skal normalt være selvfinansierende på kostnader utover det faglige. Det vil si at blant annet husleie og bevertning må dekkes inn av inngangspengene/kursavgift.

• Alle de av medlemmene som er med i en arrangementskomite, kursholdere etc skal betale deltakeravgift.

• Komitéen arbeider etter de økonomiske rammer som årsmøtet gir.

• Budsjett for prosjekter forelegges og godkjennes av styret før de gjennomføres.

24.02.2019