Retningslinjer for Konkurransekomitè

•  Komiteèn bør bestå av minst to medlemmer.
•  Leder for komiteèn bør minimum ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid.
•  Komiteèn arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.

 

Konkurransekomiteen har ansvar for å:
•  Samle inn, registrere og forsende alle bilder som blir innlevert til interne, lokale og nasjonale fotokonkurranser. Klubbkonkurranser, Bergensmeisterskap, Hønefoss nasjonale,og NSFF landskonkurranser.
•  Samle inn, registrere og postforsende alle bilder til internasjonale fotosalonger. Austrian Super Circuit , Stella Polaris, Nordisk Fotosalong………
•  Komiteèn skal sørge for at det blir utgitt en oversikt over innleveringsdatoer til disse fotokonkurransene. Denne oversikten blir sendt ut til medlemmene sammen med klubbens aktivitetsprogram.
•  Kontrollere at innleverte bilder er i samsvar med konkurransereglene.
•  Holde oversikt over klubbmedlemmenes resultater i konkurransene. Dette fordi det ikke skal være mulig kunne delta med samme motiv/blide i samme konkurranse dersom bildet er tidligere premiert.
•  Sørge for at resultatlister og fotokonkurranse-arkiv er tilgjengelig for klubbens medlemmer. Fotokonkurranse-arkivet skal være tilgjengelig på klubbens internettsider.
•  Besørge gravering på premier, og utskriving av diplomer.

•  Dele ut premier og diplomer på julefesten / årsmøtet.

•  Sørge for at alle premierte og antatte bilder i klubbkonkurransene blir avfotografert / skannet. Disse bildene inngår i et arkiv som konkurransekomiteen har ansvar for.

•  Holde oversikt over klubbmedlemmenes resultater og poengsummer i fotokonkurranser, i forhold til hederstegn i NSFF og i FIAP.

•  Sende søknader om hederstegn til NSFF og FIAP, når kravene til disse er oppfylt.