Retningslinjer for Konkurransekomitè

Komiteèn bør bestå av minst to medlemmer.

Leder for komiteèn bør minimum ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid.

Komiteèn arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.

Konkurransekomiteen har ansvar for å:

 • Samle inn, registrere og forsende alle bilder som blir innlevert til interne, lokale og nasjonale fotokonkurranser. Klubbkonkurranser, Bergensmeisterskap, Hønefoss nasjonale,og NSFF landskonkurranser.
 • Samle inn, registrere og postforsende alle bilder til internasjonale fotosalonger. Austrian Super Circuit , Stella Polaris, Nordisk Fotosalong………
 • Komiteèn skal sørge for at det blir utgitt en oversikt over innleveringsdatoer til disse fotokonkurransene. Denne oversikten blir sendt ut til medlemmene sammen med klubbens aktivitetsprogram.
 • Kontrollere at innleverte bilder er i samsvar med konkurransereglene.
 • Holde oversikt over klubbmedlemmenes resultater i konkurransene. Dette fordi det ikke skal være mulig kunne delta med samme motiv/blide i samme konkurranse dersom bildet er tidligere premiert.
 • Sørge for at resultatlister og fotokonkurranse-arkiv er tilgjengelig for klubbens medlemmer. Fotokonkurranse-arkivet skal være tilgjengelig på klubbens internettsider.
 • Besørge gravering på premier, og utskriving av diplomer.
 • Dele ut premier og diplomer på julefesten / årsmøtet.
 • Sørge for at alle premierte og antatte bilder i klubbkonkurransene blir avfotografert / skannet. Disse bildene inngår i et arkiv som konkurransekomiteen har ansvar for.
 • Holde oversikt over klubbmedlemmenes resultater og poengsummer i fotokonkurranser, i forhold til hederstegn i NSFF og i FIAP.
 • Sende søknader om hederstegn til NSFF og FIAP, når kravene til disse er oppfylt.