Facebook

Retningslinjer for Kunstfotografi

Hensikten med å lodde ut et ”kunstfotografi” er å motivere til deltagelse og aktivitet på klubbmøter og i fotokonkurranser. Gjennom sin deltakelse har medlemmene mulighet til å få lodd i dette unike lotteriet. Trekningen foregår på julefesten eller på årsmøtet. Innkjøp av ”kunstfoto” og gjennomføring av lotteriet blir bare gjennomført dersom klubbens økonomi tilsier det. Denne avgjørelsen blir tatt av styret, som også har ansvar for utvelgelsen av bildet.

 

Bildet skal inneha gode kunstneriske kvaliteter, kanskje noe litt annerledes enn klubbens egne medlemmer produserer, og bildet som «loddes» ut på årets siste møte er også flott rammet inn. Forutsetningen er selvsagt den heldige fortsatt er aktiv som medlem, ellers blir det ny trekning. Sekretær holder «lodd-kontroll» fra møtene, og konkurransekomiteèn fra årets konkurranser.

 

Premisser for tildeling av lodder som ligger til grunn for trekning:
Klubbaktivitet:
• Hovedprogram for kvelden 5 lodd.
• Vise bilder på klubbmøte 2 lodd.

 

Deltagelse i klubb og distriktskonkurranser 1 lodd.