Retningslinjer for Kunstfotografi

Hensikten med å lodde ut et kunstfotografi er å motivere til deltagelse og aktivitet på klubbmøter og i utstillinger. Lotteriet skal være en motvekt til belønning gjennom fotokonkurranser. Gjennom sin deltakelse har medlemmene mulighet til å få lodd i dette unike lotteriet. Trekningen foregår på julefesten eller på årsmøtet. Innkjøp av kunstfoto og gjennomføring av lotteriet blir bare gjennomført dersom klubbens økonomi tilsier det. Denne avgjørelsen blir tatt av styret, som også har ansvar for utvelgelsen av bildet.

Bildet skal inneha gode kunstneriske kvaliteter, kanskje noe litt annerledes enn klubbens egne medlemmer produserer, og bildet som «loddes» ut på årets siste møte er også flott rammet inn. Forutsetningen er selvsagt den heldige fortsatt er aktiv som medlem, ellers blir det ny trekning. Sekretær holder «lodd-kontroll» fra møtene.

Premisser for tildeling av lodder som ligger til grunn for trekning:

Klubbaktivitet:

Hovedprogram for kvelden 5 lodd.
Pecha Kucha (uansett antall Pecha Kucha på kveld) 3 lodd.
Bildeserie visning (medlemmenes 15 minutter eller lignende) 2 lodd.
Vise bilder på klubbmøte 2 lodd.
Delta med bilder i Tema-foto, eller lignende 2 lodd.
Innsending av bilder til utstillinger i regi av klubben 2 lodd.
Sende inn bilder til NSFF Årboka 1 lodd.

Endret 26.01.2023 av Styret i Bekkalokket fotoklubb