Retningslinjer for stipend

Stipend er tiltenkt medlemmer av Bekkalokket Fotoklubb, som enten alene eller i samarbeid med andre medlemmer, ønsker å sette i gang med fotografiske prosjekter. Det kan dreie seg om fotoutstilling, bokutgivelse med fotografisk tilsnitt, eller lignende prosjekter. Prosjektet må være av en viss størrelse og utover en enkel salgsutstilling på en kafe. Stipendet er ment for å stimulere Bekkalokket Fotoklubb sine medlemmer til å gå i gang med fotografiske prosjekter, som i utgangspunktet av økonomiske grunner vil være vanskelig å iverksette.

Det forutsettes at medlemmet er medlem i BFK og har vært medlem av BFK i minimum 2 år. Dersom manglende kontingentbetaling eller mislighold av avtalen, vil stipendet bli krevd tilbakebetalt
• Det skal fremlegges et budsjett og en prosjektbeskrivelse med gjennomføringsplan
• Søknaden behandles av styret. Søknadsfrist 1.desember
• Det kan søkes gjennom hele året. Styret vil gi en aksept på om prosjektet kvalifiserer, men beløpes størrelse vil bli avgjort når styret behandler alle søknadene etter 1. desember.
• Stipend gis med inntil kr.5.000,-
• Prosjektet skal presenteres på et klubbmøte.
• Det skal komme frem i en eller annen form at prosjektet er støttet av Bekkalokket Fotoklubb
• Ordningen med stipend er avhengig av årsmøtets støtte hvert år.
• Styret vil gjennom året opplyse om at det finnes stipendmidler.