Retningslinjer for stipend

Stipend er tiltenkt medlemmer av Bekkalokket Fotoklubb, som enten alene eller i samarbeid med andre medlemmer, ønsker å sette i gang med fotografiske prosjekter. Det kan dreie seg om fotoutstilling, bokutgivelse med fotografisk tilsnitt, eller lignende prosjekter. Prosjektet må være av en viss størrelse og utover en enkel salgsutstilling på en kafe. Stipendet er ment for å stimulere Bekkalokket Fotoklubb sine medlemmer til å gå i gang med fotografiske prosjekter, som i utgangspunktet av økonomiske grunner vil være vanskelig å iverksette.
Det forutsettes at medlemmet er medlem i BFK og har vært medlem av BFK i minimum 2 år. Dersom manglende kontingentbetaling eller mislighold av avtalen, vil stipendet bli krevd tilbakebetalt

  • Det skal fremlegges et budsjett og en prosjektbeskrivelse
  • Prosjektmidlene skal tildeles i forkant av gjennomføringen av prosjektet.
  • Stipend gis med inntil kr.5.000,-
  • Søknaden behandles av styret. Søknadsfrist 1.desember
  • Prosjektet skal presenteres på et klubbmøte.
  • Det skal fremgå i en eller annen form at prosjektet er støttet av BFK
  • Ordningen med stipend er avhengig av årsmøtets støtte hvert år.
  • Årsmøtet ønsket ikke ordningen for 2018.