Retningslinjer for Utstillingskomité – oppdatert 2019

Leder i utstillingskomiteen er styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere styret om planer, økonomi og samarbeid. Komitéen bør bestå av maks 7 medlemmer.

Komitéen har ansvaret for:

  • Vindusutstilling hos Japan Foto, Starvhusgaten 4.Utstillingen skal skiftes ut ca. annenhver mnd. etter avtale med leder i butikken.
  • Å arrangere andre aktuelle utstillinger.
  • Være en ressurs og inspirator for andre medlemmer ift å arrangere utstillinger m.m.
  • Utstillingskomiteen har ansvar for hvilke bilder som blir valgt ut til den enkelte utstilling.
  • Alle utstillinger og arrangement som er utenom Japan Photo-utstillingen, skal rapporteres og fremlegges for styret til godkjenning.
  • Komitéen arbeider etter de økonomiske rammer som årsmøtet gir.

Revidert 24.02.2019