Retningslinjer for Utstyrskomité

  • Komitèn bør bestå av minst tre medlemmer.
  • Komitèn arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.
  • Leder for komitèn er materialforvalter og har ansvar for klubbens utstyr. Materialforvalter kan ha funksjon som styremedlem i klubbens styre.
  • Materialforvalter har ansvaret for klubbens utleieutstyr og skal ha oversikt over hvor dette til enhver tid befinner seg og kreve inn penger for utleie.
  • Komite'n sørger for at skriveren er operativ til enhver tid og at blekk/toner/papir er på lager, og sørger for innkreving av penger av medlemmenes forbruk.

Sist endret 2011