Retningslinjer for valgkomitéen – oppdatert 2019

Valgkomiteen skal bestå av 3 personer som har kjennskap til Bekkalokket Fotoklubb sin:

• Organisasjonsstruktur
• Historie
• Arbeidsoppgaver til tillitsvalgte
• Statutter og Retningslinjer
• www.bekkalokket.no
• Medlemsfordeler

Valgkomiteens arbeid starter i november, og komiteens innstilling legges frem for styret på siste styremøte for året i desember.

Leder velges for et år. Nestleder og kasserer for 2 år. Styremedlemmer og komiteledere for en periode på 1 år.

Styret kan endre på hvilke komiteer som skal besettes neste år og valgkomiteen skal derfor finne kandidater til de tillitsverv som styret bestemmer.

Styret kan på lik linje med alle medlemmer komme med forslag til kandidater til aktuelle verv som er på valg. Det er frivillig arbeid vi driver med, og da er relasjoner og «kjemi» viktig.

Valgkomiteen skal sende ut forespørsel til styret og alle komitelederne om hvem som villig til å ta gjenvalg i styret og komiteene.

Dersom det er vansker med å finne kandidater til de ulike tillitsverv, anbefales det at lederne i hver komite kan foreslå kandidater som de mener vil passe inn i de respektive komiteer.

I den grad det er mulig bør valgkomiteen ta hensyn til spredning i erfaring, alder og kjønn.

Det skal være skriftlig valg dersom det er flere kandidater til samme verv.

Komiteen skal søke å innstille til alle verv.

Benkeforslag må stemmes over på årsmøte.

03.01.2019