Retningslinjer for vindusutstilling

Dette må du ta ansvaret for når du skal ha din egen utstilling!

• Du må være medlem av Bekkalokket fotoklubb for å kunne få stille ut bilder. Det vil si: betalt din kontingent.

• Du må selv ta ansvar for egen presentasjon. Bilder på papp, i passepateurt, i rammer, eller som en installasjon. Husk det er lov til å be om råd og hjelp fra andre i klubben.

• Du må selv skaffe det som skal brukes til oppheng.. Varmen fra sollys og lyskasterne i taket gjør at bildene lett bøyer seg. Det er myke/porøse plater som er trekt med sort stoff , og det kan derfor brukes nåler for opphenging av bildene.

• Du må selv henge opp og ta ned egen utstilling, og hjelpe den som skal ta ned/henge opp utstilling samtidig med deg.

• Utstillingene skifter fortrinnsvis første lørdag i måneden. Dette skal gjøres om morgenen når det er lite kunder i butikken. Utstillere som henger opp og tar ned må avtale tid seg i mellom

• Japan Photo har ikke tilgang til vindu når vi har utstilling der. Det er derfor et felles ansvar å vaske vinduet på innsiden, samt tørke støv i vinduskarmen når man skifter utstilling.