Strandrydding

Hold naturen ren i ditt nærområde

Strandrydding i regi av ulike aktører som frivillige organisasjoner, foreninger og lag er med på å holde Norges kystlinje renere for søppel, og viktig tiltak for å nå FN`s bærekraftsmål.

Norge er et langstrakt land med verdens nest lengste kystlinje, og har mange dype fjorder.

Bekkalokket Fotoklubb ønsker å bidra med å holde Norges kystlinje ren for søppel. og har derfor deltatt i strandryddedagen med å rydde stranden i Tjørevika på Sotra.

De fleste av oss har et felles ønske om å bevare det vakre og svært nødvendige mangfoldet av liv i havet.

Havbunnen og vannet er biologiske skattkister som er viktig å verne.

Uansett hvilke ressurser vi utnytter, påvirker vi ressursen eller miljøet rundt oss. Avtrykket etter menneskelig aktivitet må vi gjøre så lite som mulig.

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskingsinstitutta i Europa med hovedkontor i Bergen.

Forsking og råd frå HI

Marint vern

FN`s Bærekraftmål Nr.14

Vi har mange reguleringer og systemer for å sikre god forvaltning av havområdene langs kysten vår.

Norge investerer mye i forskning, kartlegging og overvåking knyttet til havet.

Plast og mikroplast i havet er et økende problem for mennesker og livet i havet.

Mikroplast utgjør en fare for det marine miljø på tre forskjellige måter:

  1. Ved opptak av giftige stoffer i og på mikroplast
  2. Ved at det lekker ut giftige stoffer fra mikroplast
  3. Direkte ansamling av mikroplast i indre organer

Det forskes heldigvis aktivt for å finne mer egnede biologisk nedbrytbare plastmaterialer for å erstatte de tradisjonelle plastmaterialene. Kostnader og holdbarhet er ofte to faktorer som står i veien for utviklingen.

Plast

Havforurensning

Bli mer kjent med FN`s Bærekraftsmål Nr. 14 ved å klikke deg inn på linken under.

Livet i havet

Norge har utviklet en reguleringsplan for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Myndighetene har også identifisert viktige områder for biomangfold.  

Strandryddedagen koordineres av Hold Norge rent (HNR), og er Norges største kollektive ryddedugnad.

Strandryddeuka er ikke ett arrangement, men en samling av mange arrangementer over hele landet.

Jo mer vi vet om hva vi rydder, til lettere er det å sette inn gode tiltak som sørge for at ikke mer søppel havner i naturen.

Hold Norge Rent

Strandryddeuka 08.-17.september 2023

Standrydding er både sosialt, gøy og er aktivitet som gir mening. Aktiviteten gir også en unik mulighet for nye klubbmedlemmer til å bli mer kjent med klubbens medlemmer og fotoklubben.

Ryddeaksjonen er ikke ferdig før alt søppel og avfall er levert.

Dugnaden med å rydde strender for plast og annet søppel har spredt seg til hele landet vårt med langstrakter fjorder og strender.

Veiledning og tips for strandrydding kan du lese mer om på hjemmesiden til senter for marin forsøpling (MARFO).

Her vil du finne sjekkliste for hvordan du kan organisere en ryddeaksjon.

MARFO

Sjekkliste for planlegging av ryddeaksjon

Kjenner du til at det finnes et digitalt verktøy for frivillige ryddere?

Ved å bruke "Rydde" bidrar du med verdifull data inn til det nasjonale arbeidet mot marin forsøpling.

Rydde

Strandrydding med Bekkalokket Fotoklubb

Noen av våre sosiale aktiviteter

Turer vi har vært på

Film og Fototreff i Bergen 2022

Vårturen til Årdal 2023

Libeller og øyenstikkere med Eli Sørensen 2023